Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Įvairių veiksmažodžio formų rašyba

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Įvairių veiksmažodžio formų rašyba"— Pateikties kopija:

1 Įvairių veiksmažodžio formų rašyba

2 Pagrindinės veiksmažodžio formos
Bendratis – eiti, lupti, mėgti, skęsti... Esamojo laiko III asmuo – eina, lupa, mėgsta, skęsta... Būtojo kartinio laiko III asmuo – ėjo, lupo, mėgo, skendo...

3 Išvestinės veiksmažodžio formos iš bendraties kamieno...
Būtasis dažninis laikas ei-ti+dav→eidavo Būsimasis laikas ei-ti+s → eis Liepiamoji nuosaka ei-ti+k → eik Tariamoji nuosaka ei-ti+t →eitų Taisyklės Turinys

4 Išvestinės veiksmažodžio formos iš esamojo laiko III a
Išvestinės veiksmažodžio formos iš esamojo laiko III a. veiksmažodžio kamieno... Veikiamosios rūšies dalyvio esamasis laikas; Šąl-antis, gęst-antis... Esamojo laiko padalyvis; Šąl-ant, gęst-ant... Neveikiamosios rūšies dalyvis. Myl-imas, skait-omas... Pratimas Taisyklės Turinys

5 Išvestinės veiksmažodžio formos iš būtojo kartinio laiko III a
Išvestinės veiksmažodžio formos iš būtojo kartinio laiko III a. veiksmažodžio kamieno... Veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko dalyvis Ėj-ęs, norėj-ęs... Būtojo kartinio laiko padalyvis Ėj-us, norėj-us... Priesaginės darybos daiktavardžiai, kurių priesaga prasideda balse. Ėj-imas, norėj-imas... Pratimas Taisyklės Turinys

6 Išvestinių veiksmažodžio formų rašyba
Išvestinės veiksmažodžio formos paprastai išlaiko pamatinių veiksmažodžio formų kamieną. Šąla – šąlant, šalo – šalus... Būsimojo laiko III a. veiksmažodžių šaknies balsis gali trumpėti, jeigu dviskiemenėje veiksmažodžio bendratyje baigmuo –yti arba -ūti: ly-ti – lis, džiūti-džius... Išimtys: vyti – vys, siūti – siūs. Pratimas NR2 Atgal Pratimas NR1 Toliau taisyklės

7 Išvestinių veiksmažodžio formų rašyba
Tariamosios ir liepiamosios nuosakos bei būsimojo laiko veiksmažodžių kamiengaliuose gali vykti įvairūs fonetiniai procesai tarp priebalsių g-k, k-k, ž-s, z-s, š-s, s-s: Bėg-ti+k – bėk, lėk-ti + k – lėk, lūž – ti+s – lūš, Zyz-ti+s – zys, mes-ti+s – mes... Turinys Pratimas NR 3 Atgal

8 Rašybos pratimas nr. 1 Lįsti – lįs__davo -S- -Z-
Kepti – ke__davo B- -P- Dūkti – dū__davo K- -G- Mušti – mu__davo Ž- -Š- Leisti – lei__davo S- -Z- Skusti – sku__davo Z- -S- Versti – ver__davo Z- -S- Liesti – lie__davo S- -Z- Skersti – sker__davo S- -Z- Taisyklė

9 ATSAKYMAS NETEISINGAS !
MOKYTIS, MOKYTIS, MOKYTIS… KAS NEDIRBA, MIELAS VAIKE, TAM IR DUONOS DUOT NEREIKIA… MOKSLO ŠAKNYS KARČIOS... BITĖS MEDUS SALDUS, BET DARBAS SUNKUS... BELSK Į RAŠYBOS TAISYKLIŲ KARALYSTĖS DURIS, IR TAU BUS ATIDARYTA... MOKYTIS

10 VALIO VALIO VALIO ! Dar kartą mėginti...
JUK NEATSPĖJAI, O IŠMOKAI, TIESA? Dar kartą mėginti...

11 Rašybos pratimas nr. 2 D_ks Ū U Ų D_gs Y I Į Kl_ks Y I Į Kl_s Y I Į
Viską baigti D_ks Ū U Ų D_gs Y I Į Kl_ks Y I Į Kl_s Y I Į R_s Y I Į P_s (apie vėją) Ū U Ų Ž_s Ū U Ų Kli_s Ū U Ų V_s (vyti) Y I Į Dži_s Ū U Ų Rūd_s Y I Į V_s (vysti) Y I Į Gras_s Y I Į Drask_s Y I Į Vart_s Y I Į Klaus_s Y I Į Než_s Y I Į Z_s Y I Į Mat_s Y I Į Taisyklė

12 Čia dar bus pratimas  Atgal

13 AR TIKRAI NORI VISKĄ BAIGTI?
Taip, labai noriu Ne, noriu tik mokytis

14 RAŠYKITĖS, RAIDĖS, PAČIOS...


Atsisiųsti ppt "Įvairių veiksmažodžio formų rašyba"

Panašios pateiktys


Google reklama