Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

ATRASK DIEVO PAŠAUKIMĄ

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "ATRASK DIEVO PAŠAUKIMĄ"— Pateikties kopija:

1 ATRASK DIEVO PAŠAUKIMĄ
Šventoji Dvasia pasakė: „Išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam Aš juos pašaukiau“ (Apd 13, 2). Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti (Ef 2, 10). Mūsų pašaukimas – tai taškas, kuriame susikerta mūsų unikalumas ir Dievo darbas žemėje.

2 1. MŪSŲ ŠIRDIS ŠAUKIA. Niekam nesakiau, ką Dievas buvo įdėjęs man į širdį daryti Jeruzalėje (Neh 2, 12).  Smalsumas Nehemijo, Hachalijos sūnaus, žodžiai. Dvidešimtaisiais metais, Kislevo mėnesį, aš buvau sostinėje Sūzuose. Vienas iš mano brolių Hananis atvyko su keliais vyrais iš Judo. Aš juos klausinėjau apie žydus, kurie nebuvo ištremti, ir apie Jeruzalę (Neh 1, 1-2). Susidomėjimas Supratimas Jie man atsakė: „Išvengę tremties, jie gyvena dideliame varge ir yra niekinami. Jeruzalės sienos sugriautos ir vartai sudeginti“. Išgirdęs šituos žodžius, atsisėdau, verkiau ir liūdėjau ištisas dienas; pasninkavau ir meldžiausi prieš dangaus Dievą (Neh 1, 3-4). Žinojimas Įsitikinimas Viešpatie, meldžiu, tebūna Tavo ausis atidi mano maldai, išklausyk maldas savo tarnų, kurie bijosi Tavo vardo, siųsk šiandien savo tarnui sėkmę ir suteik jam malonę to žmogaus akyse“. Aš tuo laiku buvau karaliaus vyno pilstytojas (Neh 1, 11).

3 2. MISIJŲ LAUKAS ŠAUKIA. Tegyvuoja karalius amžinai! Kaip man neliūdėti, kai miestas, kuriame yra mano tėvų kapai, apleistas ir jo vartai ugnies sunaikinti? (Neh 2, 3). Matomas poreikis Atviros galimybės Karalius klausė: „Ko norėtum?“ Aš meldžiausi dangaus Dievui ir tariau karaliui: „Jei karaliui patiktų ir tavo tarnas surastų malonę tavo akyse, siųsk mane į Judą, į mano tėvų kapų miestą, kad galėčiau jį atstatyti“... Karalius davė man, ko prašiau, nes gera Dievo ranka buvo ant manęs (Neh 2, 4-8).   Pagalbos šauksmas Atvykę iki Myzijos, jie mėgino eiti į Bitiniją, tačiau Dvasia jų neleido. Perėję Myziją, jie nuėjo į Troadę. Čia Paulius naktį turėjo regėjimą: jam pasirodė makedonietis, kuris maldavo: „Ateik į Makedoniją ir padėk mums!“ Po šio regėjimo mes nedelsdami pasistengėme išvykti į Makedoniją, įsitikinę, kad Viešpats mus pašaukė skelbti jiems Evangeliją (Apd 16, 7-10). 

4 Nes daug pašauktų, bet maža išrinktų (Mt 22, 14).
Nes daug yra pašauktų, bet maža išrinktų (Mt 20, 16). Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu (Mt 11, 28). Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva (Mt 11, 29-30).  Aš girdėjau Viešpaties balsą. Jis klausė: „Ką man pasiųsti? Kas eis už mus?“ Aš atsiliepiau: „Aš čia, siųsk mane!“ (Iz 6, 8).


Atsisiųsti ppt "ATRASK DIEVO PAŠAUKIMĄ"

Panašios pateiktys


Google reklama