Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

BŪDVARDŽIŲ KAITYMAS IR DERINIMAS SU DAIKTAVADŽIU

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "BŪDVARDŽIŲ KAITYMAS IR DERINIMAS SU DAIKTAVADŽIU"— Pateikties kopija:

1 BŪDVARDŽIŲ KAITYMAS IR DERINIMAS SU DAIKTAVADŽIU
TIKSLAS: įvertinti vaiko gebėjimą kaityti būdvardžius bei juos derinti su daiktavardžiu. BŪDVARDŽIŲ KAITYMAS IR DERINIMAS SU DAIKTAVADŽIU LOGOPEDĖ METODININKĖ JŪRATĖ KUBILIENĖ

2 KOKS? KOKIA? KOKIE? KOKIOS?
Kokia ši knyga? (Atverst... stor…) Kokia ši varlė? (Žal... linksm… ) Kokie lapai? (Auksin... spalvot... )rudenin... lap... Kokios durys? (Medin... rud... ) Koks šitas medis? (Žal.. aukšt….) Kokie šie vaikai? (Meil... linksm... ) Kokie nagai? (Lakuot.. raudon....).. Kokia ši kėdė? (Medin... supam... ) Koks šitas namas? (Medin... rud… ) Kokie šie kūdikiai? (Maž... ram... ) Kokios šios žirklės? (Aštr... geležin...) Kokia ši papūga? (Graž... čiulbant… ).. Koks šitas tortas? (Gard... sald… ). Koks šis žmogus? (Linksm... laiming...)

3 KOKIO? KOKIOS? KOKIŲ? Kokio lietaus sulaukė žmogus? (Smark.. stipr…. )
Kokios raganos bijome? (Pikt... sen… ) Kokių papūgų čia daug? ( Spalvot... čirškianč... ) Kokio vilko nepavysim? (Greit.. jaun…) Kokios valties žvejas norėjo? ( Medin... didel... ) Kokio laivo nesu matęs? (Burin... galing… ) Kokių lapų prikrito? (Rudenin... spalvot...) Kokios gyvatės dar nemačiau? (Dainuojanč... linksm… )

4 KOKIAM? KOKIAI? KOKIEMS? KOKIOMS?
Kokiai piliai pastatyti reikėjo daug plytų? (Didel graž...) Pil... Kokiems meškučiams gera būti kartu? (Meil... ger...) Kokiai katei gera? (Mieganč.. soč....) Kokioms draugėms smagu šokinėti? (Linksm... draugišk...)okinėt. Kokiam liūtui geriau nesipainioti po kojomis? (Pikt plėšr... ) Kokioms gėlėms reikia saulės ir vandens? (Žydinč... graž...) Kokiems pingvinams smagu? (Linksm... laiming...) Kokiam sportininkui sekasi? (Stipr... tvirt... )

5 KOKĮ? KOKIĄ? KOKIUS? KOKIAS?
Kokį meškutį matome? (Meil... linksm...) Kokius kiškius matome? (Balt... maž...) Kokią puokštę surišo? (Ryšk... spalvot..) Kokį oro balioną stebime? ( Didel... spalvot...).. Kokią suknelę apsivilko? (Blizganč... žal...)... Kokias klumpes išdrožė? (Medin.. sunk..) Kokius batus pirko? (Žiemin... šilt...).. Kokią mašiną pirko? (Raudon... nauj...) Kokią krosnelę įjungė? (Elektrin.. nauj...) Kokį vėžlį matome? (Linksm... smag...) Kokios šios gyvatės? (Nuoding... pikt...)

6 KOKIU? KOKIA? KOKIAIS? KOKIOMIS?
Kokiu vandeniu maudosi? (šalt... ledin…) Su kokiais paukščiais atsisveikiname rudenį? (Išskrendanč... nežiemojanč...) Su kokiu vaiku nedraugauja ? (Verkianč... liūdn...) Su kokiomis pelytės norėtume susipažinti? (Piešianč... gerom...) Su kokiomis rogėmis smagu leistis nuo kalno? (Medin... greit...) Su kokia pica vaišinsime? (Gardž... karšt...) Su kokiais meškiukais norėtume pažaisti? (Balt... maž...) Su kokia pelyte lenktyniautume? (Maž... greit...) Pelyt... Su kokiomis žuvytėmis būtų smagu plaukioti? (Spalvot... maž...) Su kokiu peiliu pjausto? (Aštr... geležin…)

7 KOKIAME? KOKIOJE? KOKIUOSE? KOKIOSE?
Kokioje pusnyje dingo žmogus? (Gil... didel...) Kokiose bitėse gali slypėti pavojus? (Skrendanč... pikt......) Kokiuose medžiuose gyvena beždžionės? (Aukšt... šakot...) Kokiame krėsle sėdi meškutis? (Supam... medin...). Kokiose kojinėse slepiasi meškučiai? (Kalėdin... megzt...).. Kokioje valtyje sėdi žmonės? (Gumin... pripūst...) Kokiuose lapuose slepiasi gyvūnas? (Rudenin... spalvot...)... Kokiame laive baisu žmonėms? (Skęstan... didel...) Kokioje mašinoje sėdi meškutis? (Raudon... greit...) Kokiose knygose daug pasakų? (Stor... spalv...)..


Atsisiųsti ppt "BŪDVARDŽIŲ KAITYMAS IR DERINIMAS SU DAIKTAVADŽIU"

Panašios pateiktys


Google reklama