Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Klasės valandėlė Patyčios

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Klasės valandėlė Patyčios"— Pateikties kopija:

1 Klasės valandėlė Patyčios
Mokyt. Edita Košinskaitė

2 „Jeigu žodžiai yra žmonių kūnai, tai dar daugiau jie yra žmonių sielos
„Jeigu žodžiai yra žmonių kūnai, tai dar daugiau jie yra žmonių sielos. Aš girdžiu tave kalbant ir galiu pasakyti, kas tu esi.“ Justinas Marcinkevičius

3 Kalbėsime apie Patyčių sąvoką. Kodėl žmonės tyčiojasi iš kitų?
Konfliktas ar patyčios?

4 Kas tai yra patyčios?

5 Kartais patyčios gali atrodyti panašios į draugų pajuokavimus ar draugiškus patraukimus per dantį. Juk tikriausiai ne vienam yra tekę juokais pasakyti draugui: „Na tu ir kvailelis!“, ar kaip kitaip pašiepti draugą ar jo elgesį. Patyčios nėra humoro forma! Kuo skiriasi patyčios nuo pajuokavimo? Kai juokaujama, linksma būna abiem žmonėms, o tyčiojantis linksma tik vienam vaikui – kitas tuo metu jaučiasi labai įskaudintas.

6 Perskaityk toliau aprašytą situaciją ir pagalvok, kokį vaidmenį atlieka kiekvienas šios istorijos veikėjas. 12-metė Audronė mokosi 6a klasėje. Ji turi keletą draugių, bet artimiausiai bendrauja su Milda – su ja ir sėdi per visas pamokas. Šiandien Audronei klasėje nutiko labai nemalonus dalykas. Per ilgąją pertrauką, prieš pat prasidedant pamokai, į klasę įvirtęs Rokas pačiupo Audronės kuprinę ir pradėjo ją erzinti: „Jei pasieksi – atiduosiu! Jei nepasieksi – aš tavo kuprinę iškraustysiu ir pasižiūrėsiu, ką tu ten nešiojiesi.”

7 Audronė nenorėjo, kad Rokas žiūrėtų, kas yra jos kuprinėje, tad visais būdais stengėsi atimti iš Roko kuprinę. Iš pradžių gražiuoju prašė atiduoti, paskui pradėjo Roką gaudyti, stengdamasi pasiekti kuprinę. Tačiau Rokas nė nesiruošė atiduoti kuprinės. Iš pradžių jis tik mėgino išsisukti nuo Audronės ir neatiduoti jos kuprinės, o vėliau pradėjo mėtyti ją kitiems vaikams: metė Linui, kuris pagavęs kuprinę paerzino Audronę ir toliau ją perdavė Gretai, ši metė kuprinę vėl Rokui, o Rokas – Sandrai. Dar klasėje buvę trys bendraklasiai – Lilija, Monika ir Saulius – nemėtė kuprinės, tačiau ir Audronei nepadėjo. Taip vaikai mėtė Audronės kuprinę, kol į klasę sugrįžusi Audros draugė Milda pagavo kuprinę ir atidavė ją Audronei.

8 Pamėgink surašyti (ir įsijausti bei apibūdinti) kiekvieno vaidmenį šioje situacijoje:
Milda – Lilija – Audronė – Rokas – Saulius – Linas – Greta – Sandra – Monika –

9 (Teisingas atsakymas: Milda – gynėja; Lilija, Saulius, Monika – neutralūs stebėtojai; Audronė patyčių taikinys; Rokas – skriaudėjas, Greta ir Sandra – skriaudėjo šalininkės).

10 Kuriuo iš šių vaikų norėtumėte būti jūs?
Kaip jūs pasielgtumėte panašioje situacijoje? Kodėl?

11 Kaip manote, kodėl žmonės nusitaiko į vieną ar kitą žmogų ir jį užgaulioja?

12 Įsivaizduokime tokią situaciją: 13-metis Mykolas vakare grįždamas iš treniruotės pamatė, kaip skersgatvyje kažkokie trys Mykolui iš matymo pažįstami paaugliai spardo berniuką iš kitos Mykolo mokyklos klasės. Apsidairęs Mykolas suprato, kad gatvėje nieko daugiau nėra ir neįmanoma niekur paprašyti pagalbos. Tad jis kuo skubiausiai parbėgo namo, apie matytą situaciją papasakojo savo tėvams, kurie suskubo iškviesti policiją. Kaip manai, ar tai, ką padarė Mykolas, yra skundimas?

13 12 m. Dovilė yra naujokė ir kol kas klasėje pažįsta nedaug vaikų
12 m. Dovilė yra naujokė ir kol kas klasėje pažįsta nedaug vaikų. O ir artimai susidraugauti dar su niekuo nepavyko – nors Dovilei labai norisi susirasti draugą ar draugę naujojoje klasėje, tačiau vaikai su ja mažai bendrauja. Be to, ir pati Dovilė yra nedrąsi – ateidama į klasę ji išdrįsta sveikintis tik su kai kuriais vaikais. Jau pirmąją mokymosi savaitę Dovilė pastebėjo, kad Darius, aukščiausias klasės berniukas, vis stengiasi ją pašiepti ar ką nors užgaulaus pasakyti. Dovilė spėjo, kad taip yra dėl jos rusvų plaukų ir strazdanoto veido – jau keletą kartų Darius progai pasitaikius ją „ryža“ išvadino. Šįryt atėjusi į mokyklą Dovilė buvo puikiai nusiteikusi ir pasiryžusi labiau susidraugauti su kuo nors iš klasės vaikų. Jai labai patiko Vaida - mergaitė, su kuria į vieną suolą Dovilę pasodino anglų kalbos mokytoja. Į pamokas ji atėjo kiek ankstėliau – prie kabineto jau buvo susirinkę dauguma bendraklasių. Priartėjusi prie bendraklasių Dovilė garsiai ir drąsiai visiems pasakė „Labas rytas“ ir nusišypsojo. Tačiau vietoj malonaus „Labas rytas“ ji išgirdo pašaipų Dariaus balsą: „Chebra, žiūrėkit, ryža ožka nusprendė su mumis pasikalbėti!..” Kiti bendraklasiai prunkštelėjo ir nusisuko nuo Dovilės. Kaip manai, kam šioje situacijoje yra juokinga? Ir kodėl?

14 Patyčios Konfliktinė situacija
Konfliktas – normali bendravimo dalis. Neretai konfliktuoja net ir patys geriausi ir artimiausi draugai. Tai yra labai nemalonus ir skaudus išgyvenimas. Nė vienas vaikas nenori tapti patyčių taikiniu ir tokio elgesio mažiausiai tikisi iš gerų ir Susipykstama tokiose situacijose, kai du vaikai turi skirtingus norus ar tikslus ir jiems nepavyksta dėl jų susitarti. artimų draugų. Patyčių situacijoje net nemėginama dėl nieko Besipykstantys vaikai neretai būna panašių jėgų, todėl gali ieškoti konflikto sprendimo, abiem pusėms priimtino varianto. tartis – patyčių tikslas yra kito pažeminimas ir savęs iškėlimas. Patyčių situacijoje jėgos yra nelygios – tas, kuris tyčiojasi, neretai yra kur kas stipresnis už tą, Konfliktai yra atsitiktiniai, kyla retsykiais. Konfliktinė situacija paprastai yra nemaloni abiem besipykstančioms pusėms. Taigi, kai konfliktas išsprendžiamas – abu vaikai pasijunta geriau. kuris patiria patyčias. Patyčios yra pasikartojantis elgesys, tyčiojamasi dažniausiai tyčia. Konfliktuojantys vaikai neretai vertina tarpusavio santykius, pavyzdžiui, yra draugai, dėl Patyčios yra nemalonios vienam vaikui – tam, kuris jas patiria. to nori išspręsti konfliktą, sugalvoti, kaip jo Patyčių situacijoje neretai būna taip, kad vaikas, patiriantis patyčias, visiškai nenori draugauti su tais, kurie iš jo tyčiojasi. išvengti.

15 Apibendrinkime Kas yra patyčios?
Kaip jaučiasi vaikai, kurie patiria patyčias? Kodėl priekabiaujama? Ar tam gali būti priežasčių??? Kaip elgtis, kai patiri patyčias? Kaip galima padėti kitam?

16 Išmintis byloja… „Tarp knygų, kaip ir tarp žmonių, galima pakliūti į gerą ir į blogą draugiją.“ K. A. Helvecijus

17 Gyvenimo pamokos Žymi Rusijos artistė Liudmila Gurčenko per savo 75-mečio jubiliejų pasakė: „Kažkada jaunystėje mano tėvas man pasakė, – jei tau spjauna į nugarą, reiškia, tu eini teisinga kryptimi – dabar aš suprantu, kad tai didi išmintis.“ Taigi ir šioje istorijoje viskas kaip gyvenime.

18 Išminčius asilas Kartą vieniems ūkininkams įkrito į šulinį asilas. Kol ūkininkas galvojo, ką daryti, gyvūnas leido liūdnus garsus, prašėsi ištraukiamas. Galiausiai ūkininkas apsisprendė. Jis paskaičiavo, kad ištraukimas kainuotų gana brangiai, bet kadangi asilas jau senas, jis nebėra labai reikalingas žemės ūkio darbams, todėl neapsimoka jo iškelti ir pakvietė visus savo kaimynus užkasti šulinį. Jie visi pradėjo dirbti. Asilas suprato, ką žmonės sugalvojo daryti ir pradėjo garsiai rėkti. Bet po kiek laiko visų nuostabai jis nusiramino.

19 Po kelių žemės kastuvų ūkininkas nusprendė patikrinti, kaip jis ten, gal jau nebegyvas... Ūkininkas buvo labai nustebęs iš to, ką pamatė. Kai žemė krito asilui ant nugaros, jis stengėsi ją nusipurtyti, suminti ir vis atsistoti ant viršaus. Nors ūkininkas su kaimynais ir toliau vertė žemę į šulinį, kiekvieną kartą gyvūnas ją nusipurtydavo, sumindavo ir vis iškopdavo į viršų. Labai greitai visi buvo nustebinti, kai asilas šoktelėjo virš šulinio krašto ir, dar kartą nusipurtęs, nesustodamas nubėgo tolyn nuo savo buvusio šeimininko.

20 Gyvenime jūs sutiksite daug purvo ir kiekvieną kartą, kai likimas atsiųs jums to purvo vis naują dozę, nepasiduokite, o tik nusipurtę eikite pirmyn aukštai iškėlę galvą. Kiekviena iškilusi ir įveikta problema – tai galimybė tapti stipresniu. Jei nesustosite ir nepasiduosite, tikrai išbrisite iš bet kurio jums neteisėtai pilto purvo.

21 Norint būti laimingu ir kad tau sektųsi, reikia žinoti penkias paprastas tiesas:
1. Išlaisvink savo širdį iš nuoskaudų – NUOŠIRDŽIAI ATSIPRAŠYK TŲ, KAS TAVE ĮSKAUDINO IR BŪTINAI ATLEISK JIEMS PATS – jie tada tikrai nebepyks ant tavęs ir nelinkės tau nieko blogo. 2. Išlaisvink savo protą nuo tau atrodančių didžiulių rūpesčių – dauguma jų tiesiog lengvai išsispręs – VISADA ATSIRAS KAŽKAS, KAS TAU PADĖS. 3. Gyvenk sąžiningai ir teisingai, o svarbiausiai niekam nelinkėk blogio, nepilk purvo, nesiųsk prakeiksmo ir nekenk – net mintyse, nes bet kas, ką pasiųsi ar palinkėsi kitam, tau pačiam sugrįš dešimteriopai didesniu blogiu ir smūgiu – atsiras netikėtos bėdos ar ligos. 4. Visada duok daugiau, negu tavęs prašo. 5. Tikėkis gauti mažiau, negu tau reikia, tada niekada nenusivilsi.


Atsisiųsti ppt "Klasės valandėlė Patyčios"

Panašios pateiktys


Google reklama