Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Romantizmas Dovilė Zaicaitė, Jevgenijus Šepliakovas

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Romantizmas Dovilė Zaicaitė, Jevgenijus Šepliakovas"— Pateikties kopija:

1 Romantizmas Dovilė Zaicaitė, Jevgenijus Šepliakovas
Zarasų „Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Gitana Vasalauskienė Romantizmas This presentation demonstrates the new capabilities of PowerPoint and it is best viewed in Slide Show. These slides are designed to give you great ideas for the presentations you’ll create in PowerPoint 2010! For more sample templates, click the File tab, and then on the New tab, click Sample Templates.

2 Romantizmas (XVIII a. pab. – XIX a. pr.)
Įvadas Romantizmas (XVIII a. pab. – XIX a. pr.) Meno, filosofijos ir literatūros kryptis, kuri pabrėžė stiprias emocijas, vaizduotę, laisvę nuo griežtų meno formų. E.Delakrua. Laisvė barikadose

3 Romantizmo charakteristikos:
Realaus ir idealaus pasaulių priešprieša. Dėmesys transcendentinei būčiai. Posūkis į asmenybę, nuotaikų ir protinių sugebėjimų nagrinėjimas. Žmogaus sielos atvėrimas. Gėrio ir blogio kova pasaulyje ir žmogaus viduje. Dvasinių vertybių pirmumas, tyrų jausmų (meilės, religinio jausmo) vertė. Menininkas yra tarpininkas tarp dangaus ir žemės, galintis intuityviai meno formomis perteikti pasaulio paslaptis, atskleisti aukštesniąją, idealiąją būtį.

4 Gamta – dvasinio, dieviškojo prado įsikūnijimas, teikiantis prieglobstį nuo slegiančios kasdienybės (pamėgti kalnai, jūros, nakties peizažai). Noras pažinti tautos dvasią, jos praeitį, savitumą, liaudies kultūrą (Prancūzų revoliucija ir Napoleono žygis per Europą paskatino pavergtų tautų laisvės siekius (Tautų pavasarį), patriotizmą). Žavėjimasis Rytų kraštų pasakiškumu ir egzotika. Domėjimasis viduramžių mistika.

5 Romantinės literatūros bruožai
Kūryba – aukščiausia vertybė, gyvenimo prasmė. Aukštinama intuicija, vaizduotė. Paslaptingumas, mistika. Tautos praeities, senovės kultas J.M.Terneris. Pūga Vertinami spontaniškumas, natūralumas, paprastumas, nuoširdumas, originalumas. Herojus – vienišas, maištaujantis individualistas. Neramios, išdidžios sielos, stiprių aistrų asmenybė, analizuojanti savo išgyvenimus, gyvenanti pagal sąžinės ir širdies balsą, pasiilgusi „mėlynųjų tolių” – idealiojo svajonių pasaulio. Atgyja romanas, poema, drama, lyrika. Subjektyvus pasakotojas.

6 Žymiausi romantikai Dž.G. Baironas – žymiausias
XIX a. pr. anglų poetas. Dramoje „Kainas“ kelia gyvybės ir mirties, kūrimo ir griovimo, laimės ir pažinimo problemas. Vokiečių poetas H.Heinė (eilės „Dainų knyga”). T.Žeriko. Medūzos plaustas Rusų romantikai: A.Puškinas (eiliuotas romanas „Eugenijus Oneginas”, lyrika). M.Lermontovas (romanas „Mūsų laikų herojus”, poema „Demonas”, lyrika).

7 Romantikai ir jų kūryba
Romanų autoriai: V.Hugo - „Paryžiaus katedra”, „Vargdieniai”. A.Diuma - „Trys muškietininkai”, „Grafas Montekristas”. Ž.Sand - „Grafienė Rudolštadt“. V.Skotas - „Aivenhas”. J.I.Kraševskis „Kunigas”. T.M.Ridas - „Raitelis be galvos”, „Baltoji pirštinė”. Dž.F.Kuperis - „Pėdsekys”, „Medžiotojas”. K.D.Frydrichas. Kryžius ant kalno

8 Romantizmas Lietuvoje
Romantizmas Lietuvoje susijęs su sukilimais ir nacionalinio išsivadavimo kova; filomatų ir filaretų draugijų narių veikla Vilniaus universitete. Adomo Mickevičiaus poezija žymi romantizmo pradžią Lietuvoje (poemos „Vėlinės”, „Ponas Tadas”, „Gražina”, „Konradas Valenrodas” ir kt., „Krymo sonetai”).

9 Iškiliausias lietuvių
romantizmo atstovas, tautinio atgimimo poetas yra Maironis (Jonas Mačiulis), iškėlęs lietuvių poeziją į klasikinio meno aukštumas, parašęs eilėraščių rinkinį „Pavasario balsai”, poemą „Jaunoji Lietuva” , istorinių dramų.

10 Ryškus romantinis poetas yra 
Antanas Baranauskas, sukūręs poemą „Anykščių šilelis“. S.Daukantas – „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų, žemaičių”. A.Strazdas – pirmojo originalaus lietuvių poezijos rinkinio lietuvių kalba „Giesmės svietiškos ir šventos” autorius. A.Vienažindys – pirmasis ryškus lietuvių meilės lyrikas – „Dainos lietuvninko Žemaičiuose”.

11 Muzika Muzika ir poezija priartina žmogų prie dieviškojo prado (būdinga šių menų sintezė – ir rašytojai, ir kompozitoriai buvo E.T.A.Hofmanas, R.Vagneris). F.Šopenas, F.Listas (fortepijoniniai kūriniai). F.Šubertas, R.Šumanas (dainos). F.Mendelsonas, H.Berliozas (opera). Ištobulėjo ir po visą pasaulį paplito įvairių kraštų  liaudies šokiai (populiariausiais tapo valsas ir polka).

12 Romantizmo epochoje suklestėjo opera
Žymiausi operų kūrėjai Š.Guno („Faustas“, „Romeo ir Džiuljeta“) Dž. Rosinis  („Sevilijos kirpėjas“) R. Vagneris  („Tanhoizeris“, „Skrajojantis olandas“) Dž.Verdis („Traviata”)

13 Romantizmas dailėje Žymesni tapytojai:
Romantizmo judėjimas sėmėsi medžiagos iš viduramžių architektūros, prisiminė gotiką. Žymesni tapytojai: Eženas Delakrua, Kasparas Davidas Frydrichas, Viljamas Terneris, Teodoras Žeriko. Francisko Gojos kūryboje yra romantizmo bruožų. Kanuto Rusecko „Pjovėja” – idealizuotas Lietuvos kaimo buities vaizdas.


Atsisiųsti ppt "Romantizmas Dovilė Zaicaitė, Jevgenijus Šepliakovas"

Panašios pateiktys


Google reklama