Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

LIETUVOS VALSTYBEI – 95.

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "LIETUVOS VALSTYBEI – 95."— Pateikties kopija:

1 LIETUVOS VALSTYBEI – 95

2 Lietuva, Tėvyne mūsų, tu – didvyrių žeme...

3 Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia...

4 Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba Tavo naudai ir žmonių gėrybei...

5 ,,Lietuvos aidas” pradėjo eiti 1917 m. rugsėjo mėnesį
Šiame laikraštyje buvo išspausdintas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, kurį pasirašė 20 signatarų.

6

7 Dailininko Petro Kalpoko paveikslas ,,Signatarai pasirašo Nepriklausomybės Aktą”

8 Prie paveikslo Tauragės rajono mokytojų delegacija Signatarų namuose 2012 – 12 – 14

9 Gimė jaunutė Lietuvos valstybė
Aplink siautė Pilietinis karas. Lietuva nespėjo sukurti savo kariuomenės. Priešas puolė iš visų pusių...

10 Jaunutė, ką tik gimusi valstybė šaukė savo jaunuolius nuo žagrės kilti, padėti ją išgelbėti...
Jauni vyrai, aštuoniolikmečiai ir vyresni, atsisveikinę su savo artimaisiais, išėjo ginti Tėvynės, jos iškovojimų... Apie tai byloja ne vienas mūsų grožinės literatūros kūrinys. J. Biliūno ,,Joniukas’’... Joniuko tėvelis išėjo į karą savanoriu ginti Tėvynės...

11 Neliko abejingi Tėvynės šauksmui Lomių krašto žmonės
GINTI LIETUVOS IŠĖJO Jonas Mačiulis iš Mišeikių kaimo, Vincas Liutkus iš Lomių, Jonas Jonča iš Kasbarynų, Petras Donyla iš Kasbarynų, Antanas Jovaiša iš Šakviečio, Antanas Arvasevičius iš Lomių ir kt.

12 Iš karo Lomių vyrai sugrįžo...
Lietuvos valstybė įvertino šių narsuolių žygius, dėkojo už drąsą. Jiems atsidėkota pačia brangiausia dovana – žeme, nes už Lietuvos žemę jie kovojo. Vyriausybė priėmė įstatymą sumažinti Lietuvos dvarų žemes ir dalį jų padovanoti 1918 metų savanoriams. Tai buvo didelis džiaugsmas jauniems kariams, dvarininkams – nepasitenkinimas.

13 Lomių krašto kaimuose XX a. pr. apsigyveno Lietuvos savanoriai
Gavę žemės, į Lomių kraštą kėlėsi jauni vyrai nuo Batakių, Pužiškės, Tauragės. Čia rovė kelmus, arė žemę, sodino sodus, kūrė šeimas – Lomių kraštas pagyvėjo, trobose krykštė naujagimiai, jaunos šeimo kūrė savo laimingą ateitį. Pažalpio kaime kūrėsi Petras Venglikas nuo Batakių. Užsodino didžiulį sodą, kuriame augo ir vaisius vedė daugiau kaip 60 obelų ir kriaušių. Pro šalį einančius keleivius ar kaimynus šis savanoris kviesdavo į savo sodą.

14 ŽEMĖ MAITINTOJA Lietuviui valstiečiui nuo neatmenamų laikų didžiausia vertybė buvo žemė – aplaistyta krauju, apsaugota nuo priešo piktų kėslų, žemė maitintoja, žemė – gyvybės ir jėgų šaltinis...

15 1923 m. Lomiuose buvo įkurta pirmoji pradžios mokykla
1923 m. Lomiuose buvo įkurta pirmoji pradžios mokykla. Ją lankė savanorių vaikai.

16 1918 m. savanoriai lomiškiai nepamiršti. 2010 m. Vasario 16 d
1918 m. savanoriai lomiškiai nepamiršti m. Vasario 16 d. lankėme jų kapus Lomių kapinėse

17 Sniego sulig keliais. Prie savanorio Petro Vengliko kapo. 2009 m
Sniego sulig keliais... Prie savanorio Petro Vengliko kapo m. Vasario 16 d.

18 Lomiškė Laimutė Jončaitė prie prosenelio 1918 m
Lomiškė Laimutė Jončaitė prie prosenelio 1918 m. savanorio Jono Jončos kapo m. Vasario 16 d.

19 Mes turime tik vieną Tėvynę, vieną Gimtinę...

20 Su VASARIO 16 – ąja! Graži tu, mano brangi Tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai. Graži tu savo dangaus mėlyne! Brangi: tiek vargo, kančių prityrei. Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, Miškais lyg rūta kalnai žaliuoja; O po tuos kalnus sesutės visos Graudžiai malonias dainas ringuoja. Graži tu, mano brangi Tėvyne, Šalis, kur miega kapuos didvyriai! Ne veltui bočiai tave taip gyrė, Ne veltui dainiai plačiai išgyrė! MAIRONIS


Atsisiųsti ppt "LIETUVOS VALSTYBEI – 95."

Panašios pateiktys


Google reklama