Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos 2018 m. biudžetas

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos 2018 m. biudžetas"— Pateikties kopija:

1 Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos 2018 m. biudžetas
Patvirtinta Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos Tarybos 2018 m. sausio 15 d. posėdyje, protokolo Nr. 1.

2 Mokinio krepšelis – 284700,00 Eur.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , 00 Eur Mokytojų kvalifikacija – 300,00 Eur . Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 1100,00 Eur. IKT prekių ir paslaugų įsigijimui – 2600,00 Eur. Ūkinio inventoriaus įsigijimas –2100,00 Eur. Socialinės išmokos–3300 Eur.

3 Aplinkos lėšos – ,00 Eur. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – ,00 Eur. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos –34300,00 Eur. Iš jų: Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos – 100,00 Eur. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 200,00 Eur.. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos– 200,00 Eur.. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – ,00 Eur. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –800,00 Eur . Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 5000,00 Eur. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –500,00 Eur. Socialinės išmokos –1600,00 Eur . Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 200,00 Eur.

4 2018 m. paramos lėšos 2018 m. 01-01 2% – 976,49 Eur.
Išlaidos – 364,2 Eur. Iniciatyvių mokyklų klubo nario mokestis už 2018 m. Kanceliarinės prekės, remonto darbų prekės, mokestis už paslaugas, antivirusinė programa. Likutis – 612,29 Eur.


Atsisiųsti ppt "Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos 2018 m. biudžetas"

Panašios pateiktys


Google reklama