Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Lietuvos istorijos momentai

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Lietuvos istorijos momentai"— Pateikties kopija:

1 Lietuvos istorijos momentai
. Lietuvos istorijos momentai

2 Labai labai seniai, kai tirpo ir slinko ledynai, vanduo išgraužė slėnius. Susidarė upės, ežerai. Susikūrė kalvos. Manoma, kad prieš 11 tūkst. metų Lietuvos teritorijoje apsigyveno pirmieji žmonės – baltų genties žmonės. Tačiau pačios Lietuvos dar nebuvo.

3 Baltų genties žmonės medžiojo, rinko uogas, grybus, klajojo, vėliau augino gyvulius, dirbo žemę, bet Lietuvos dar nebuvo. Niekas apie ją nekalbėjo ir niekas apie ją nežinojo.

4 1009m. pirmą karą rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėtas Lietuvos vardas, tačiau valstybės dar nebuvo. Rimtas pavojus iškilo baltų gentims, kai į jas ėmė kėsintis kryžiuočiai. Nuo tada prasidėjo lietuvių kovos už laisvę. Lietuvių gentys nebuvo vieningos, nes neturėjo vieno valdovo.

5 Tada įžvalgesni genčių vadai suprato, kad visoms gentims reikia susijungti ir apie 1230m. visos žemės ir valdžia pateko į vieno valdovo, Mindaugo rankas. Vėliau jis buvo iškilmingai karūnuotas pirmuoju ir vieninteliu Lietuvos karaliumi. «Esu valdovas ir darysiu viską, Kas mano Dievui Lietuvai – naudinga Kova su ordinu ir jo Dievu Suvienys Lietuvą, sujungs, sutelks ją O tai yra aukščiausias mano tikslas Ir mano pareiga. Aš ją ir vykdau.»

6 Kernavė XIII a. buvo vienas reikšmingiausių Lietuvos valstybės formavimosi centrų. Šioje vietovėje buvo išsidėstęs galingas penkių piliakalnių gynybinis kompleksas. XII a.-XIV a. jo papėdėje, Pajautos slėnyje, išaugo viduramžių miestas, turėjęs apie 3–4 tūkstančius gyventojų. Jame buvo gana taisyklinga gatvių sistema, stovėjo gyvenamieji namai ir amatininkų dirbtuvės. Keliama hipotezė, kad čia galėjo būti Mindaugo gyvenamoji vieta.

7 Lietuva ypač sustiprėjo valdant Didžiajam kunigaikščiui Gediminui.
Kunigaikštis Gediminas buvo šviesus, išmintingas, išsilavinęs valdovas. Jis rūpinosi krašto gerove, jo stiprinimu ir gražinimu.

8 Pasak legendos, Gediminas įkūrė Vilniaus miestą

9 Gedimino pilis Legenda. Vieną kartą kunigaikštis Gediminas išvykęs medžioti ir apsistojo Šventaragio slėnyje. Užmigęs susapnavo nuostabų sapną – ant kalno Neries ir Vilnios upės santakoje stovi didžiulis geležinis vilkas ir staugia taip, lyg staugtų šimtas vilkų. Nubudęs kunigaikštis Gediminas klausė savo žynio Lizdeikos, ką sapnas galėtų reikšti. Lizdeika išpranašavo, kad jog ten, kur staugė vilkas, išaugs gražus ir didis miestas, o žinia apie jį pasklis visame pasaulyje.

10 Algirdas ir Kęstutis – kunigaikščio Gedimino sūnūs
Algirdas ir Kęstutis – kunigaikščio Gedimino sūnūs. Kęstutis mums paliko Vytautą, kurį mes vadiname Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu už jo nuopelnus Lietuvai. Lietuvos didieji kunigaikščiai. Sąrašas:

11 1410m. įvyko Žalgirio mūšis. Vytauto Didžiojo vadovaujama kariuomenė visiems laikams sutriuškino kryžiuočius. Vedė Vytautas ten didžiavyrių pulkus Ir priešų sutraiškė didybę, Už devynių marių, už tamsiųjų miškų Išvarė kryžiuočių galybę.

12 Po Žalgirio mūšio krašte įsiviešpatavo ramybė ir tvarka
Po Žalgirio mūšio krašte įsiviešpatavo ramybė ir tvarka. Lietuva sutvirtėjo. Žemės driekėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros.

13 Vytauto laikais prie bažnyčių ir vienuolynų pradėtos steigti mokyklos
Vytauto laikais prie bažnyčių ir vienuolynų pradėtos steigti mokyklos. 1547m. buvo išspausdinta pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas“.

14 Vilniuje vienuoliai jėzuitai įkūrė pirmąją Rytų Europoje aukštąją mokyklą – Vilniaus universitetą

15 Vėliau Lietuva ir Lenkija tapo bendra valstybe, tačiau prasidėjo ginčai ir pykčiai. Priešai tuo pasinaudojo: Lietuvoje prasidėjo carinės Rusijos okupacijos metai, o mažąją Lietuvą, Klaipėdos kraštą, engė vokiečiai. Atsirado drąsių žmonių, kurie ragino sukilti ir kovoti už Lietuvos nepriklausomybę. Tai Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, Simonas Daukantas, Motiejus Valančius ir kiti šviesuoliai.

16 Šis eilėraštis tau, knygnešy, Kurs knygelę nešei ir neši. Nebijai nei nakties nei tamsos Tavo siela pavojų nebos... Kas be jos būtum tu ir tauta? Kas be knygos teisybė šventa? Kiek kelelių kelių praėjai, Kol pas mus su knyga atėjai... Aš dėkoju tau, knygnešy, Kad knygelę nešei ir neši. Kad lietuvišką žodį myli Ir su juo tu per žemę eini.

17 Knygnešių ir tėvynę mylinčių žmonių dėka Lietuva išliko, išgyveno ir 1918m. vasario 16d. Vilniuje paskelbiama, kad Lietuva buvo, yra ir bus laisva, nepriklausoma valstybė

18 1918m.Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai

19 P R E Z I D N T A Pirmojo pasaulinio karo (didžiojo) pabaigoje Lietuva paskelbė nepriklausomybę 1918 m. vasario 16 d. atkūrė Valstybę. Nuo 1919 m. balandžio 4 d. Lietuvos prezidentai skiriami bei renkami. Detalesnis sąrašas:

20 Lietuva okupuojama SSRS

21 Baltijos kelias

22

23 Atkurtos valstybės prezidentai
(nuo 1990) Atkurtos valstybės prezidentai (nuo 1990) 1992 m. spalio 25 d. kartu su Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pirmuoju turu įvykęs konstitucinis referendumas priėmė Konstituciją, kuri atkūrė ir įteisino valstybės vadovo – Prezidento instituciją. LR Seimo rinkimus tada laimėjo Demokratinė darbo partija, kurios lyderis Algirdas Brazauskas buvo išrinktas Seimo pirmininku ir pradėjo laikinai, t. y. iki Prezidento rinkimų, eiti Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas. 1993 m. vasario 14 d. Algirdas Brazauskas buvo išrinktas pirmuoju nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos Prezidentu.


Atsisiųsti ppt "Lietuvos istorijos momentai"

Panašios pateiktys


Google reklama