Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Kalbos kultūra.

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Kalbos kultūra."— Pateikties kopija:

1 Kalbos kultūra

2 Nevartotini vertiniai
Nužilgo – netrukus Lygsvara – pusiausvyra Gerbūvis – gerovė Pasėka – padarinys Laisvanoriškas – savanoriškas Kažkaip tai – kažkaip Išsireiškimas – pasakymas Įtakoti – daryti įtaką, lemti Pabuvoti – pabūti Vienok – tačiau Viso – iš viso

3 Netinkama žodžio reikšmė
Kaip taisyklė – paprastai, dažniausiai Kas dėl pažangumo – o pažangumas Vietoj to – užuot Pergyventi – nerimauti Pravesti šventę – organizuoti Nesigauna – nepavyksta Užsidėti kurtkę – apsivilkti striukę Pirmoje eilėje – iš pradžių Pilnai suprantu – visiškai Teisingai kalbame – taisyklingai kalbame Vieningi reikalavimai – vienodi reikalavimai Tamprūs ryšiai – glaudūs Reikalinga rašyti nosinę – reikia rašyti nosinę

4 Netaisyklingas gramatinių formų parinkimas
Džiaugiamės pasiektu – džiaugiamės, kas pasiekta Remdamiesi išdėstytu – remdamiesi tuo, kas išdėstyta Keletai moterų – keletui Pasibaigę pamokos – pasibaigusios Baigti remontus – remontą Smailas - smailus Po kelerių mėnesių – kelių mėnesių Po kelių metų – kelerių metų Kažkiek mokėti kalbą – truputį mokėti kalbą Niekinančiai pažvelgė – niekinamai pažvelgė Grįšiu kažkur apie pirmą – grįšiu maždaug apie pirmą.

5 Linksnių vartojimas Buvo nesklandumai – nesklandumų
Priėjome tos pačios nuomonės – tą pačią nuomonę Jie pasiekė tikslo – tikslą Užuojautos – reiškiame užuojautą Šykštus žodžiams – žodžių Reikės pinigų dėl kelionės – kelionei Blizgučiai eglutės puošimui – blizgučiai eglutei puošti Jis atstovavo klasę – klasei Šalis turtinga miškais – miškų Mokinys buvo nepažangiu – nepažangus Reikia būti stropiais – stropiems Renginį padaryti įdomiu – įdomų

6 Linksnių vartojimas Menas daro žmogų kilnesniu – kilnesnį
Draugai, tame tarpe ir aš – taip pat ir aš Ugdykime savyje darbštumą – savo Pirmoje eilėje svarstysime – iš pradžių Jis geroje nuotakoje – geros nuotaikos Dabar viskas tvarkoje – tvarka, viskas gerai Draugų įtakoje – paveiktas draugų Nusimano matematikoje – išmano matematiką Siuvėjomis daugumoje dirba moterys – daugiausia Pilnai viską padarėme – viską padarėme Esmėje - iš esmės, tiesą sakant

7 Prielinksnių vartojimas
Dėka draugo – draugo dėka Pasiskolink pas draugą – iš draugo Jis į ją įsimylėjo – jis ją įsimylėjo Pas ką yra klausimų – kas nori paklausti Pas tave negerai parašyta – tu negerai parašei Groja ant pianino – pianinu Ant keršto padarysiu – iš keršto Prie tokių sąlygų – esant tokioms sąlygoms Prie progos – esant progai Prie ko čia aš – kuo aš dėtas Tavo dėka nukentėjau – per tave, dėl tavęs Draugystės vardan – norėdamas išsaugoti draugystę Nepriklausomai nuo oro – nesvarbu, koks bus oras

8 Padalyvių, pusdalyvių, dalyvių vartojimas
Skaitant mokinys suklydo – skaitydamas Kad pagerinus padėtį – kad pagerintume Tėvui prašant – tėvo prašymu Išėjo ji, prieš tai ištarusi žodžius - ištardama žodžius Padidinto tikslumo – tikslesnis Svaiginantieji gėrimai – svaigieji Kalbėjo direktorius paraginęs laikytis tylos – ir ragino Jie trėmė ten gyvenusius žmones – gyvenančius

9 Šalutiniai sakiniai Kad sudominti mokinius – kad sudomintų mokinius
Suėjome, kad pasitarti – suėjome pasitarti Pinigai ne tam, kad juos švaisčius – kad juos švaistytume Dirvą akėjome tikslu išpurenti – norėdami išpurenti Jei sakyti tiesą, jie nelabai stengėsi – tiesą sakant Kaip nekeista – nors ir keista Kur nepažvelgsi – kur pažvelgsi Kuomet nustos lyti – kada nustos lyti Aš džiaugiuosi, kaip gaunu gerą pažymį – kai gaunu gerą pažymį


Atsisiųsti ppt "Kalbos kultūra."

Panašios pateiktys


Google reklama