Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

SOCIALINĖS VEIKLOS PROFESINĖ ETIKA 1

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "SOCIALINĖS VEIKLOS PROFESINĖ ETIKA 1"— Pateikties kopija:

1 SOCIALINĖS VEIKLOS PROFESINĖ ETIKA 1
SOCIALINĖS VEIKLOS PROFESINĖ ETIKA 1. Pagrindiniai socialinės veiklos etikos principai. 2. Etinių problemų socialinėje veikloje sprendimas Literatūra Vyšniauskienė, D., Minkutė, R. (2008). Socialinės veiklos profesinė etika. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. Petrauskienė, A. (2006). Rūpinimosi / rūpesčio koncepcija ir jos pritaikomumas slaugoje. Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika, 2 (1): 9– 16.

2 Klausimai egzaminui 14. Einant nuo mėgėjiško socialinio darbo link profesionalaus kokių socialinių darbuotojų ir klientų santykių principų reikia laikytis? Apibūdinkite jų charakteristikas. 15. Sprendimų priėmimas – socialinių darbuotojų susidūrimas su etinėmis problemomis ir konfliktais. Kaip jie sprendžiami? 16. Kokiomis sąlygomis skundimas yra moraliai privalomas. Kaip organizacija galėtų išvengti skundimų?

3 Mėgėjiškas (neformalus) socialinis darbas – savanorystė, kuri remiasi
Natūraliu rūpinimusi kitais. Rūpinimasis kitais yra žmogaus bruožas; Rūpinimasis yra žmogiškumo raiška; Rūpinimosi ryšiai yra neformalūs, artimi; Natūralūs rūpinimosi ryšiai vysto žmonėms sąmoningo rūpinimosi požiūrį (N. Crigger, 2001; A. Petrauskienė 2006)

4 Profesionalus socialinis darbas
Remiasi tomis pačiomis kokybėmis kaip ir mėgėjiškas; Tai pastangos išmokti naudoti natūralaus rūpinimosi kokybės elementus profesionalios veiklos santykiuose; Tai sąmoningo rūpinimosi požiūrio išvystymas; Žinių ir įgūdžių įgijimas, kurie naudojami konkrečiose praktinėse pagalbos asmeniui situacijose (N. Crigger, 2001; A. Petrauskienė 2006) .

5 Profesionalus socialinis darbas. Kas tai?
Profesionalus – reiškia “būdingas profesionalui ar kuriamas profesionalo”; Profesionalas – žmogus, kurį nors darbą pasirinkęs nuolatiniu, pagrindiniu užsiėmimu paverčia šį užsiėmimą profesija; Profesija - nuolatinė veiklos rūšis, kuriai reikalingas specialus pasirengimas ir kuri yra žmogaus pragyvenimo šaltinis (V. Šernas, 1999)

6 Profesionalus socialinis darbas. Kaip pasireiškia?
Ar socialiniai darbuotojai – socialinio darbo profesionalai turėtų demonstruoti rūpinimąsi kitais žmonėmis (savo klientais) specifiniais būdais nei mėgėjai socialiniai darbuotojai (pvz., savanoriai)?

7 Einant nuo mėgėjiško socialinio darbo link profesionalaus svarbu suvokti ir taikyti socialinių darbuotojų ir klientų santykių principus (Biestek, 1960) INDIVIDUALUMO PRIPAŽINIMAS: Unikalių savybių atpažinimas; Profesionalus elgesys – elgtis kaip su ne paprastu žmogumi, o kaip būtent su tokiu žmogumi;

8 Einant nuo mėgėjiško socialinio darbo link profesionalaus svarbu suvokti ir taikyti socialinių darbuotojų ir klientų santykių principus (Biestek, 1960) 2. JAUSMŲ RAIŠKA: Kliento poreikio laisvai išreikšti jausmus (ypač neigiamus) atpažinimas; Atidžiai ir be pasmerkimo padrąsinti klientą reikšti jausmus;

9 Einant nuo mėgėjiško socialinio darbo link profesionalaus svarbu suvokti ir taikyti socialinių darbuotojų ir klientų santykių principus (Biestek, 1960) 3. SOCIALINIO DARBUOTOJO VALDOMAS EMOCIANULUS ELGESYS: Jautrumas kliento jausmams; Reikšmių supratimas leidžiant klientui atsakymus rasti pačiam.

10 Einant nuo mėgėjiško socialinio darbo link profesionalaus svarbu suvokti ir taikyti socialinių darbuotojų ir klientų santykių principus (Biestek, 1960) 4. PRIĖMIMAS: Bendrauti su klientais tokias kokie jie yra; Palaikyti jų įgimtą orumą ir vertę;

11 Einant nuo mėgėjiško socialinio darbo link profesionalaus svarbu suvokti ir taikyti socialinių darbuotojų ir klientų santykių principus (Biestek, 1960) 5. NETEISIAMAS POŽIŪRIS: Socialinio darbo veiklai nepriklauso skirstyti kaltę ir nekaltumą; Neteisia klientų o tik vertina aplinkybes, elgseną;

12 Einant nuo mėgėjiško socialinio darbo link profesionalaus svarbu suvokti ir taikyti socialinių darbuotojų ir klientų santykių principus (Biestek, 1960) 6. KLIENTO TEISĖS APSISPRĘSTI GERBIMAS: Kliento galimybė pozityviai ir konstruktyviai apsispręsti remiantis moraliniais ir civiliniais įstaymais;

13 Einant nuo mėgėjiško socialinio darbo link profesionalaus svarbu suvokti ir taikyti socialinių darbuotojų ir klientų santykių principus (Biestek, 1960) 7. KONFIDENCIALUMAS: Slaptos informacijos išsaugojimas, kuris yra demaskuojamas tik profesionaliuose santykiuose; Tačiau kliento teisės nėra neribotos (ribojamos pareiga sau, kitiems asmenims, organizacijos, bendruomenės);

14 Sprendimų priėmimas – profesionalios veiklos valdymo funkcija
Intelektinė veikla; Kompleksinių problemų analizavimas; Alternatyvų nagrinėjimas;

15 Sprendimų priėmimas – profesionalios veiklos valdymo funkcija
INTUITYVŪS SPRENDIMAI: Mažiau argumentuoti tačiau naudojami ir efektyvūs nepaisant didėjančių analizės ir informacijos apdorojimo galimybių; Intuicija pagrįstas sprendimas yra išsiugdomas per / iš patirties.

16 Sprendimų priėmimas – profesionalios veiklos valdymo funkcija
PATIRTIES VAIDMUO: Leidžia nekartoti klaidų, tačiau Iš pažiūros panašios problemos – skirtingos (ypač vertinant raidos požiūriu); Išbandyti “seni” metodai nėra tinkami;

17 Sprendimų priėmimas – profesionalios veiklos valdymo funkcija
PATIRTIES VAIDMUO – sprendimų priėmimo procesas apima: Problemos diagnostiką; Apribojimų, kriterijų formulavimą; Alternatyvų numatymą; Alternatyvų įvertinimą; Alternatyvų pasirinkimą.

18 Sprendimų priėmimas – socialinių darbuotojų susidūrimas su etinėmis problemomis
ETINIŲ PROBLEMŲ ANALIZĖS LYGIAI: Individuali; Organizacinė; Sisteminė.

19 Sprendimų priėmimas – socialinių darbuotojų susidūrimas su etinėmis problemomis
INDIVIDUALI ANALIZĖ: Socialinis darbuotojas analizuoja etinę aplinką organizacijoje priimdamas sprendimus; Socialinis darbuotojas analizuoja asmeninių ir organizacijos etikos normų suderinamumą.

20 ORGANIZACIJOS ANALIZĖ:
Sprendimų priėmimas – socialinių darbuotojų susidūrimas su etinėmis problemomis ORGANIZACIJOS ANALIZĖ: Socialinis darbuotojas dalyvauja / nedalyvauja organizacijos veiklos svarstymuose; Organizacijoje numatomos veiklos sukelia darbuotojų pasipriešinimą konfliktus; Klausimai, kuriuos reikėtų apsvarstyti prieš skundžiant:

21 Sprendimų priėmimas – socialinių darbuotojų susidūrimas su etinėmis problemomis
SISTEMINĖ ANALIZĖ: apimanti įstatymus, politiką? Ar priimami įstatymai yra teisingumo įtvirtinimas? Klausimai, kuriuos reikėtų apsvarstyti prieš skundžiant:

22 Sprendimų priėmimas – socialinių darbuotojų susidūrimas su konfliktais
KONFLIKTŲ TIPAI Vidinis asmenybės konfliktas: Pasireiškia tada kai darbuotojas privalo pasirinkti kieno interesus kelti aukščiau – savo ar organizacijos;

23 Sprendimų priėmimas – socialinių darbuotojų susidūrimas su konfliktais
KONFLIKTŲ TIPAI Tarpasmeninis konfliktas: Pasireiškia asmenų nesutarimu; Skirtingo organizacijos narių tikslų suvokimo; Nuomonių skirtumo sprendžiant klientų problemas.

24 Sprendimų priėmimas – socialinių darbuotojų susidūrimas su konfliktais
KONFLIKTŲ TIPAI Vidinis grupės konfliktas: Konfliktas tarp grupės narių; Vieno grupės nario konfliktas su grupe; Pvz.; neformalaus lyderio konfliktas su vadovybe.

25 Sprendimų priėmimas – socialinių darbuotojų susidūrimas su konfliktais
KONFLIKTŲ TIPAI Tarpgrupinis konfliktas: Pvz., nepasitenkinimas darbų paskirtymu grupėms; Socialinių ryšių palaikymo sudėtingumas ir emocinis atspalvis (įtampa).

26 Sprendimų priėmimas – socialinių darbuotojų susidūrimas su konfliktais
KONFLIKTŲ TIPAI Vidinis organizacijos konfliktas: Nepasitenkinimas vadovybės sprendimais, veiklų planavimu.

27 Sprendimų priėmimas – socialinių darbuotojų susidūrimas su konfliktais
KONFLIKTŲ SPRENDIMAI: Pasitraukimas; Jėgos – poveikio metodas; Bendradarbiavimo metodas; Siekimas įeiti į kitos šalies padėtį; Kompromiso ieškojimas.

28 DEMASKAVIMAS / SKUNDIMAS – KAIP MORALINĖ PROBLEMA: DU POŽIŪRIAI
Skundimas – tai pastangos perspėti kitus dėl veiklos, kuri laikoma nemoralia ir neteisinga (JAV – “švilpluko pūtimas”) Kokių pasekmių organizacijoje turi skundimas?

29 DEMASKAVIMAS / SKUNDIMAS – KAIP MORALINĖ PROBLEMA: DU POŽIŪRIAI
Skundimas – nepateisinamas ir moraliai draudžiamas; Visada moraliai pateisinamas.

30 Skundimas – kaip moraliai draudžiamas:
Argumentai: “Neskalbk savo nešvarių baltinių viešumoje”; Skundėjas yra nelojalus savo organizacijai; Lojalumas – aukščiausias įsipareigojimas; Darbuotojas yra įsipareigojęs ir turi būti dėkingas organizacijai.

31 2. Skundimas – visada moraliai pateisinamas
Argumentai: Kiekvienas turi kalbos, žodžio laisvę; Jei kritikuojame valdžią – galime kritikuoti ir darbdavį; Svarbu įvertinti žalą darbuotojams atskleidus neteisėtą veiklą; Įsipareigojimas visuomenei yra auksčiau už įsipareigojimą laikyti paslaptį

32 Klausimai, kuriuos reikėtų apsvarstyti prieš skundžiant:
Įsitikinkite ar situacija tikrai reikalauja skundimo? (ar situacija tikrai neatskleis asmeninių dalykų?). Išnagrinėkite savo motyvus. Patvirtinkite savo informaciją dokumentais. Apibrėžkite žalo tipą ir kam apie tai turėtų būti pranešta.

33 Klausimai, kuriuos reikėtų apsvarstyti prieš skundžiant:
5. Parašykite pareiškimą tinkamu būdu (remtis faktine medžiaga). 6. Apsiribokite faktais (vengti vardų paminėjimo) 7. Nuspręskite, ar skundimas turi būti vidinis, ar išorinis. 8. Nuspręskite ar skundimas turi būti atviras ar anoniminis.

34 Klausimai, kuriuos reikėtų apsvarstyti prieš skundžiant:
9. Nuspręskite, ar reikia skųsti tuoj pat (ar pakeitus darbą) 10. Pasikonsultuokite su teisininku.

35 Po skundimo: Organizacija, norėdama būti morali, turėtų turėti tam tikras struktūras (padalinius), kurie nagrinėtų skundus; Skundėjams suteikiama teisinė legali apsauga.

36 Neteisėtų veiksmų atskleidimas socialiniame darbe:
Laisvė reikšti savo mintis – demokratinės visuomenės principas; Tačiau informacijos apie klientą laisvė nėra suabsoliutinta. Socialiniai darbuotojai įsipareigoja su klientais dorai, atskleisti neetiškus aplinkinių veiksmus; Ar tai gebame?

37 Neteisėtų veiksmų atskleidimas socialiniame darbe. Ar tai gebame?
Tam reikia valios, drąsos, gilaus įsitikinimo. Sunki ekonomikos situacija “išmokė” nekreipti dėmesio į moralę

38 Pvz., Ar galima pateisinti tokią situaciją?
Žiniasklaidoje nagrinėjami senelių namų padėtis: globotiniai maitinami antisanitarinėmis sąlygomis, pusryčiams priversti valgyti sumuštinius, pačios virėjos pagamintų gaminių neragauja, o sau atskirai kepa pyragus, mėsą, o atvykus maisto kontrolės tarnybai, jų mėsa “įkrenta” į šiukšlinę... Virėjos patikino kontrolierę, kad daugelis dabartinių globos namų gyventojų, švelniai tariant, nebuvo lepinami gyvenimo, taigi jiems skanu ir tai, kas neskanu virėjoms... Nejaugi niekas iš darbuotojų nematė tokios padėties? Ar tokia situacija, darbuotojų požiūris gali tapti norma? Apie kokį socialinį teisingumą, jautrumą, atsakomybę, pareigą šioje situacijoje galima kalbėti? Kas turėjo atskleisti susidariusią padėtį?

39 Įvaikinimo problemos Vaikų globa ir įvaikinimas – sudėtingiausia vaikų teisių apsaugos tarnybos veikla; Šioje srityje pasitaiko neteisėtų veiksmų – Kaip – vaikų globa – pasipelnymo šaltinis; Įvaikinimas ir prekyba; Ne kiekvienas gali globoti svetimą vaiką; Vaikų globa – valstybės katinamas verslas ar nesavanaudiška meilė?

40 Neteisėtų veiksmų atskleidėjai turi daug problemų: Jie ignoruojami;
Lietuvoje: Neteisėtų veiksmų atskleidėjai turi daug problemų: Jie ignoruojami; Pasitaikius progai – atleidžiami iš darbo; Lietuvoje nėra skundėjų ginčų įstatymų; Privačiose organizacijose – skundžiasi jau atleisti; Vyriausybė paskelbė “skundų” telefoną. Klausimas – Ar ši priemonė etiška?

41 Klausimai egzaminui Einant nuo mėgėjiško socialinio darbo link profesionalaus kokių socialinių darbuotojų ir klientų santykių principų reikia laikytis? Apibūdinkite jų charakteristikas. Sprendimų priėmimas – socialinių darbuotojų susidūrimas su etinėmis problemomis ir konfliktais. Kaip jie sprendžiami? Kokiomis sąlygomis skundimas yra moraliai privalomas. Kaip organizacija galėtų išvengti skundimų?


Atsisiųsti ppt "SOCIALINĖS VEIKLOS PROFESINĖ ETIKA 1"

Panašios pateiktys


Google reklama