Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Socialinių mokslų fakultetas Socialinio darbo katedra

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Socialinių mokslų fakultetas Socialinio darbo katedra"— Pateikties kopija:

1

2 Socialinių mokslų fakultetas Socialinio darbo katedra
Socialinio darbo praktikos pažinimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procese: dabartinė situacija ir įžvalgos ateičiai. Rasa Naujanienė, Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė, Violeta Ivanauskienė, Dovilė Jankūnaitė, Nijolė Liobikienė

3 „Socialinio darbo praktikos pažinimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procese: dabartinė situacija ir įžvalgos ateičiai.“ Rasa Naujanienė, Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė, Violeta Ivanauskienė, Dovilė Jankūnaitė, Nijolė Liobikienė Programų pavadinimas Specialiųjų socialinio darbo žinių gilinimas, dirbant su socialinės rizikos asmenimis, sergančiais priklausomybės ligomis, ir jų šeimomis. Specialiųjų socialinio darbo žinių gilinimas, dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis. Socialinio darbo su klientu įgūdžių tobulinimas (kliento įgalinimas).

4 „Socialinio darbo praktikos pažinimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procese: dabartinė situacija ir įžvalgos ateičiai.“ Rasa Naujanienė, Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė, Violeta Ivanauskienė, Dovilė Jankūnaitė, Nijolė Liobikienė Socialinis darbas, dirbant su sergančiais priklausomybės ligomis, ir jų šeimomis. Liguistos priklausomybės, predisponuojantys veiksniai, pirminė, antrinė, tretinė prevencija, detoksikacija, reabilitacija, motyvuojantis interviu.

5 „Socialinio darbo praktikos pažinimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procese: dabartinė situacija ir įžvalgos ateičiai.“ Rasa Naujanienė, Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė, Violeta Ivanauskienė, Dovilė Jankūnaitė, Nijolė Liobikienė Specialiųjų socialinio darbo žinių gilinimas, dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis. Smurto samprata, fizinis smurtas, emocinis smurtas, seksualinis smurtas, nepriežiūra, rizikos vertinimas, prevencija, intervencija, aktyvaus empatiško bendravimo principai.

6 Socialinio darbo su klientu įgūdžių tobulinimas (kliento įgalinimas).
„Socialinio darbo praktikos pažinimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procese: dabartinė situacija ir įžvalgos ateičiai.“ Rasa Naujanienė, Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė, Violeta Ivanauskienė, Dovilė Jankūnaitė, Nijolė Liobikienė Socialinio darbo su klientu įgūdžių tobulinimas (kliento įgalinimas). Įgalinimo samprata, jos istorinės ištakos ir pasireiškimo laukai. Stipriųjų pusių perspektyva socialiniame darbe. Įgalinimo praktika siekiant pokyčių asmens ir/ar grupių gyvenime. Į sprendimą orientuota trumpalaikė terapija kaip į stiprybes orientuoto socialinio darbo požiūris. galinantys socialinio darbuotojo – kliento santykiai.

7 „Socialinio darbo praktikos pažinimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procese: dabartinė situacija ir įžvalgos ateičiai.“ Rasa Naujanienė, Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė, Violeta Ivanauskienė, Dovilė Jankūnaitė, Nijolė Liobikienė Įgalinimo samprata Duok žmogui žuvį ir jis ją suvalgys per vieną dieną. Išmokyk žmogų žvejoti ir jis valgys žuvį visą likusį gyvenimą (Kinų patarlė).

8 Stipriųjų pusių perspektyva
„Socialinio darbo praktikos pažinimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procese: dabartinė situacija ir įžvalgos ateičiai.“ Rasa Naujanienė, Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė, Violeta Ivanauskienė, Dovilė Jankūnaitė, Nijolė Liobikienė Stipriųjų pusių perspektyva Kiekvienas individas, grupė, šeima ir bendruomenė turi stipriąsias puses. Trauma, smurtas, liga ar nelaimingas atsitikimas gali pažeisti, bet taip pat gali būti pokyčio ir galimybių šaltinis. Priimkite individo, grupės ir bendruomenės troškimus rimtai, nes mes nežinome viršutinės sugebėjimų augti ir keistis ribos. Geriausiai mes padedame klientui, su juo bendradarbiaudami. Kiekviena aplinka turi daug resursų, tik reikia juos atskleisti.

9 Socialiniai darbuotojai motyvuoti padėti ir atsidavę darbui.
„Socialinio darbo praktikos pažinimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procese: dabartinė situacija ir įžvalgos ateičiai.“ Rasa Naujanienė, Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė, Violeta Ivanauskienė, Dovilė Jankūnaitė, Nijolė Liobikienė Dabartinė situacija Socialiniai darbuotojai motyvuoti padėti ir atsidavę darbui. Socialiniai darbuotojai kūrybingi ir geba rasti išeitis ypatingai sudėtingose situacijose, turint menkus resursus. Socialiniai darbuotojai (dalyvavę mokymuose) motyvuoti įgyti naujų gebėjimų, žinių bei požiūrių. Dominuoja individualus socialinis darbas.

10 Socialinių darbuotojų personažas: „vienas lauke karys“.
„Socialinio darbo praktikos pažinimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procese: dabartinė situacija ir įžvalgos ateičiai.“ Rasa Naujanienė, Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė, Violeta Ivanauskienė, Dovilė Jankūnaitė, Nijolė Liobikienė Dabartinė situacija Socialinių darbuotojų personažas: „vienas lauke karys“. „Problemą išspręsiu pats/i, nes kitaip būsi apkaltintas/a, kad nesusitvarkai“. „Padarau geriau pats/i už tą žmogų, nes jeigu jis/ji nepadarys, arba nepadarys taip greitai, ir vėl liksiu kaltas/a.“ „Niekas geriau už mane nepadarys, tad padarysiu pats/i.“

11 Plėtoti socialinio darbo su grupe metodo taikymą praktikoje.
„Socialinio darbo praktikos pažinimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procese: dabartinė situacija ir įžvalgos ateičiai.“ Rasa Naujanienė, Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė, Violeta Ivanauskienė, Dovilė Jankūnaitė, Nijolė Liobikienė Įžvalgos ateičiai Būtinas nuolatinis ir sisteminis socialinių darbuotojų palaikymas ir kvalifikacijos kėlimas. Plėtoti socialinio darbo su grupe metodo taikymą praktikoje. Įgyvendinant kvalifikacijos kėlimo programas atsižvelgti į dalyvių žinių ir gebėjimų lygį. Skirti priemones socialinio darbo profesijos prestižo stiprinimui bendruomenėje ir visuomenėje.

12 Kl.: Kiek socialinių darbuotojų reikia, kad pakeisti elektros lemputę?
„Socialinio darbo praktikos pažinimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procese: dabartinė situacija ir įžvalgos ateičiai.“ Rasa Naujanienė, Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė, Violeta Ivanauskienė, Dovilė Jankūnaitė, Nijolė Liobikienė Kl.: Kiek socialinių darbuotojų reikia, kad pakeisti elektros lemputę? Ats.: Vieno. Bet lemputė turi NORĖTI pokyčio.

13 „Socialinis darbas yra mano aistra“
„Socialinio darbo praktikos pažinimas socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procese: dabartinė situacija ir įžvalgos ateičiai.“ Rasa Naujanienė, Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė, Violeta Ivanauskienė, Dovilė Jankūnaitė, Nijolė Liobikienė „Socialinis darbas yra mano aistra“


Atsisiųsti ppt "Socialinių mokslų fakultetas Socialinio darbo katedra"

Panašios pateiktys


Google reklama