Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Grafinis tiesinių lygčių sistemų sprendimas IT pagalba

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Grafinis tiesinių lygčių sistemų sprendimas IT pagalba"— Pateikties kopija:

1 Grafinis tiesinių lygčių sistemų sprendimas IT pagalba
Projekto apžvalga Mokomieji dalykai Matematika Klasė I gimnazinė klasė (9 klasė) Susipažinti su kompiuterine programa Microsoft Math 3.0; Jos pagalba išmokti spręsti tiesinių lygčių sistemas; Gebėti iš grafiko nustatyti tiesinių lygčių sistemos sprendinius; Ugdyti domėjimąsi kompiuterinėmis programomis. Tikslai Prašome atidžiai perskaityti pastabas, esančias po abiem skaidrėm Šiame puslapyje pateikite tik savo projekto santrauką. Detalesnę informaciją galite pateikti, naudodami nuorodas į kitus šaltinius (pvz. interneto svetainę, failą). Prašome šioje skaidrėje neterpti jokių dokumentų, failų. Įsitikinkite, kad Jūsų pateikiamos nuotraukos yra nedidelės apimties. Norėdami įterpti nuotrauką, spauskite dešinį pelės klavišą, atsivėrusiame meniu pasirinkite komandą change picture (Keisti paveikslėlį). Įsitikinkite, kad Jūs nepažeidžiate pateikiamų paveikslėlių bei video autorinių teisių, turite asmenų, pavaizduotų nuotraukose ar nufilmuotų video, sutikimus publikuoti nuotraukas bei video. Autorius Nikolaj Petunov Mokykla Klaipėdos „Varpo“ gimnazija Mokyklos svetainė Informacija apie mokyklą Klaipėdos „Varpo“ vidurinė mokykla buvo atidaryta 1989 metais metais jai suteiktas garbingas „Varpo“ gimnazijos statusas. Mokykloje veikia daug įvairių meninių būrelių, tarp kurių choras „Vaivra“, kuris kiekvienasi metais džiūgina įvairiais laimėjimais Trumpas projekto aprašymas Kompiuterinių programų pagalba, mokiniai gebės spręsti tiesinių lygčių sistemas, ieškoti jų sprendinių arba nustatyti, kad jų nėra. Be to mokiniai patobulins darbo su kompiuterinėmis programomis gebėjimus Microsoft Math 3.0; Hotpotatoes 6.0, Microsoft Flashcards Programinė įranga Hotpotaoes, microsoft math Žymos

2 Projekto pagrindimas ir planavimas
Projekto ištekliai Nuorodos į medžiagą internete, vaizdo siužetus, kitą Jūsų projektą iliustruojančią medžiagą. Įtepkite tik tuos dokumentus (susijusius su projektu), kurie geriausiai atskleidžia Jūsų pateikiamą projektą. Dokumento (failo) įterpimas: 1. Pasirinkite meniu Insert (Įterpimas) komandą (mygtuką) Object (Objektas). 2. Atsivėrusiame lange pažymėkite Create from File… (Kurti iš failo) and click Browse… (Naršyti...). 3. Atsivėrusiame dialogo lange suraskite norimą įkelti failą ir spustelėkite OK (Gerai). 4. Pažymėkite Display as icon (Rodyti kaip piktogramą) ir paspauskite Change Icon… (Keisti piktogramą...). 5. Atsivėrusiame dialogo lango laukelyje Antraštė įveskite dokumento pavadinimą. Galite pasikeisti ir įkelto dokumento piktogramą. 6. Atlikę visus pakeitimus, spauskite OK (Gerai) ir dar kartą OK (Gerai), kad įterptumėte dokumentą ir jį matytumėte skaidrėje. 7. Pasirinkite komandą (mygtuką) Action (Veiksmas) bei nustatykite atveriam objekto veiksmą, t.y. atsivėrusio dialogo lango laukelyje Objekto veiksmas nurodykite veiksmą, kuris turi būti atliekamas, kuomet vartotojas spustels pelės klavišu ant įterpto objekto. Pvz. veiksmas tekstiniam dokumentui gali būti Redaguoti. Darbuose rekomenduojama naudoti įvairias nuorodas į tinklalapius, vaizdo siužetus ir garso įrašų failus, rodančius Jūsų projekto įgyvendinimą. Nekelkite tiesiogiai į failą vaizdo siužetų ar garso įrašų failų, šiuos failus galite patalpinti įvairiose failų saugyklose, pvz. aplinkoje, o darbe galite pateikti tik nuorodą. Tekstinius dokumentus galite atverti dvigubu pelės spragtelėjimu. Atlikę pakeitimus dokumente ir pasirinkę komandą Saugoti, Jūs išsaugosite visus atliekamus pakeitimus. Jūs turite turėti visas autorines teises naudoti bet kokius Jūsų sukurtus vaizdo siužetus ir garso įrašus viešoje erdvėje, nes Jūsų projektas gali būti publikuojamas viešai. Kaip redaguoti pateiktus dokumentus Projekto pagrindimas ir planavimas Šiame dokumente aprašykite projekto kontekstą, naudotus resursus, projekto veiklas bei pateikite detalų projekto planą ir jo vietą ugdymo procese (ilgalaikiame ar trumpalaikiame plane). Šiame dokumente taip pat pateikite trumpą informaciją apie save. Įterpkite ir savo foto nuotrauką. Norėdami įterpti paveikslėlį, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ant pateikto paveikslėlio, atsivėrusiame meniu pasirinkite komandą change picture (Keisti paveikslėlį). Mokymosi žurnalas Šiame dokumente pateikite refleksiją. Pateikiama refleksija turi būti susijusi su mokymosi proceso rezultatais. Aprašykite projekto įtaką moksleivių, kitų mokytojų ar platesnės bendruomenės mokymuisi, savo asmeniniam tobulėjimui. Pagalvokite, kaip šis projektas įtakoja Jūsų patirtį, kompetencijas, kaip technologijos naudojamos mokykloje bei kaip jos integruojamos į mokymą ir mokymąsi, visą mokyklos veiklą. Ar IKT panaudojimas padėjo įgyvendinant projektą? Projekto pagrindimas ir planavimas


Atsisiųsti ppt "Grafinis tiesinių lygčių sistemų sprendimas IT pagalba"

Panašios pateiktys


Google reklama