Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Tauragės “Šaltinio” progimnazijos penktokų adaptacijos tyrimas

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Tauragės “Šaltinio” progimnazijos penktokų adaptacijos tyrimas"— Pateikties kopija:

1 Tauragės “Šaltinio” progimnazijos penktokų adaptacijos tyrimas
Atliko psichologė Aušra Lingaitytė

2 Tyrime dalyvavo 110 penktų klasių mokinių (5a – 23, 5b – 24, 5c – 22, 5d - 20, 5e – 21 mokinių).
Iš jų 52 mergaitės ir 57 berniukai. 1 vaikas savo lyties nenurodė. Tyrimo metu vaikams buvo pateiktos anketos, kurias jie turėjo užpildyti raštu.

3 1. Kaip jautiesi mokykloje? Nes…
Gerai (87,3%) Patenkinamai (10,9%) Blogai (0,9%) Nenurodė (0,9%) Pagrindinės priežastys, dėl kurių vaikai pasirinko 2 ir 3 variantus: sunkumai mokantis, ankstesnės mokyklos ilgesys, triukšmas ir stumdymasis koridoriuose, patyčios.

4 2. Ar noriai mokaisi? 94,5% mokinių nurodė noriai besimokantys.

5 3. Kas tave skatina mokytis?

6 4. Šiais mokslo metais man mokytis yra:

7 5. Ar namų darbus darai kiekvieną dieną?

8 6. Kiek laiko ruoši pamokas?

9 7. Ar tau reikia pagalbos ruošiant namų darbus? Kas padeda?

10 8. Ar esi patenkintas savimi?

11 9. Ką gali pasakyti apie savo klasės draugus? Kokie jie?
5 a: Geri, draugiški, kai kurie erzina, padedantys bėdoje, malonūs, linksmi, paslaugūs, kai kurie berniukai mušasi ir pravardžiuoja vieni kitus. 5 b: Draugiški, padedantys, linksmi, kai kurie nedraugiški, geri, mieli, aktyvūs, mėgstantys bendrauti, klasė nevieninga. 5 c: Kai kurie draugiški, kai kurie – ne, linksmi, padūkę, paguodžiantys, mandagūs, sportiški.

12 5 d: Geri, draugiški, pasiutę, padedantys, gabūs, linksmi, mandagūs, sumanūs, kūrybiški, rūpestingi.
5 e: Draugiški, kartais erzina, geri, linksmi, išdykaujantys, šūkaujantys, padeda, kai reikia.

13 10. Ką gali pasakyti apie mokytojus? Kokie jie?
Geri, griežti, mėgsta visišką ramybę, nuoširdūs, kartais pyksta, mokantys mokyti, kartais daug reikalaujantys, kai kurie labai šaukia, vieni linksmi, kiti pikti, paaiškina, jei ko nesupranti.

14 11. Kokius papildomus užsiėmimus (būrelius) lankai?
Net 85,5 % apklaustųjų lanko bent vieną būrelį. Būreliai įvairūs: Lengvoji atletika, futbolas, dailė, muzikos mokykla, pučiamųjų orkestras, rankinis, karatė, gaisrininkų asociacijos būrelis, šokiai, badmintonas, dainavimas, bažnyčios choras, sporto būrelis, meninės dirbtuvės, keramikos būrelis, ebru, gitaros būrelis, imtynės, šachmatai, ekologų būrelis, technologijų, odos būrelis, šaulių būrelis, medžio drožinių būrelis, dizaino studija, jaunųjų žurnalistų būrelis, kvadratas, namuose veria karoliukus.

15 12. Kas tau padeda, kai būna sunku?

16 13. Su kuo pasikalbi, kai tau sekasi?

17 14. Su kokiais sunkumais susidūrei šiais mokslo metais (pvz
14. Su kokiais sunkumais susidūrei šiais mokslo metais (pvz.: klasėje, mokykloje)?

18 Mokinių pasiskirstymas pagal sunkumų grupes:

19 Sąsajos tarp tiriamųjų lyties ir atsakymų į kai kuriuos klausimus
Priežastys, skatinančios mokytis Noriu turėti daug žinių -0,244 0,011 Norėsiu įgyti gerą profesiją -0,048 0,617 Bus lengviau įstoti -0,163 0,090 Noriu gauti gerus pažymius -0,134 0,165 Skatina tėvai 0,142 Verčia tėvai 0,089 0,359 Kita -0,124 0,197 Laikas pamokų ruošai -0,213 0,027 Pagalbos poreikis ruošiant pamokas -0,138 0,152 Sunkumai -0,053 0,581 Statistiškai reikšminga sąsaja, kai p<0,05

20 Išvados: Dauguma respondentų nurodė mokykloje besijaučiantys gerai ir besimokantys noriai; Daugiausia mokinių, kaip priežastį, skatinančią mokytis nurodė norą įgyti gerą profesiją. Statistiškai reikšmingai daugiau mergaičių nei berniukų nurodė, kad mokytis jas skatina noras turėti daug žinių. Daugiausia respondentų nurodė pamokas ruošiantys apie valandą laiko. Mergaitės pamokas ruošia statistiškai reikšmingai ilgiau. 61,8% penktokų kartais prireikia pagalbos ruošiant pamokas. 67,3% mokinių nurodė esantys savimi patenkinti. 85,5 % apklaustųjų lanko bent vieną būrelį. 36,4% penktokų šiais metais susidūrė su kokiais nors sunkumais.

21 Rekomendacijos: Atkreipti dėmesį, pasidomėti, gal vaikams reikia pagalbos pamokų ruošoje; Dažniau pasidomėti, kaip vaikai jaučiasi mokykloje, kaip sutaria su kitais, ar nėra skriaudžiami; Stebėti, kaip vaikas elgiasi, ar noriai eina į mokyklą.

22 Ačiū už dėmesį  Gero vakaro!


Atsisiųsti ppt "Tauragės “Šaltinio” progimnazijos penktokų adaptacijos tyrimas"

Panašios pateiktys


Google reklama