Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS"— Pateikties kopija:

1 MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS
Lieporių gimnazija 2009 – 2010 MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

2 Plačiojo įsivertinimo rezultatai
1.Ugdymo turinio lygis – 3 2.Mokymosi pasiekimų – 3lygis 3.Mokymosi ir ugdymo lygis – 3 4. Pagalba moksleiviams – 3 lygis 5. Etosas – 3 lygis 6.Ištekliai – 3 lygis 7.Mokyklos valdymas ir kokybės garantavimas – 3 lygis

3 Išvada Remiantis 2009–2010 m. m. gimnazijos plačiojo įsivertinimo rezultatais ir atsižvelgus į mokyklos strateginio plano prioritetus, pasirinkta giluminio įsivertinimo sritis – „Pagalba mokiniui“

4 SRITIS: Pagalba mokiniui
Temos Veiklos rodikliai 4.1. Rūpinimasis mokiniais Bendroji rūpinimosi mokiniais politika Mokinių asmenybės ir socialinė raida 4.2. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba Pagalba mokantis Psichologinė pagalba Socialinė pagalba 4.3. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas Gabių ir talentingų vaikų ugdymas 4.4. Pagalba planuojant karjerą Pagalba renkantis mokymosi kryptį Pagalba renkantis mokyklą Profesinis konsultavimas ir informavimas 4.5. Tėvų pedagoginis švietimas Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika

5 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO LYGIŲ SKALĖ
Įvertinimas labai gerai gerai patenkinamai nepatenkinamai Įvertinimo apibūdinimas Vyrauja teigiami požymiai, stipriosios savybės Stipriųjų savybių daugiau nei trūkumų Yra rimtų trūkumų Vyrauja trūkumai

6 Darbo grupė Laima Gricienė, etikos mokytoja
Kristina Ališauskaitė, biologijos mokytoja Jovita Navickienė, IT mokytoja Rita Norkutė, lietuvių klabos mokytoja Živilė Staškauskienė, technologijų mokytoja Raimonda Pociūtė, anglų kalbos mokytoja

7 Vidaus giluminio įsivertinimo rezultatai
Temos Veiklos rodikliai Lygis 4.1. Rūpinimasis mokiniais Bendroji rūpinimosi mokiniais politika 4 Mokinių asmenybės ir socialinė raida 3 4.2. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba Pagalba mokantis Psichologinė pagalba 2 Socialinė pagalba 4.3. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas Gabių ir talentingų vaikų ugdymas 4.4. Pagalba planuojant karjerą Pagalba renkantis mokymosi kryptį Pagalba renkantis mokyklą Profesinis konsultavimas ir informavimas 4.5. Tėvų pedagoginis švietimas Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika

8 DIDŽIAUSI PRIVALUMAI 4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika
Socialinė pagalba Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas Profesinis konsultavimas ir informavimas Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika

9 DIDŽIAUSI TRŪKUMAI 4.2.2. Psichologinė pagalba
Gabių ir talentingų vaikų ugdymas Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis

10 TOBULINTI PASIRINKTI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI
Psichologinė pagalba Gabių ir talentingų vaikų ugdymas

11 Ačiū už dėmesį


Atsisiųsti ppt "MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS"

Panašios pateiktys


Google reklama