Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

VšĮ “Actio Catholica Patria”

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "VšĮ “Actio Catholica Patria”"— Pateikties kopija:

1 VšĮ “Actio Catholica Patria”
Dirbame Kaune su jaunimu jau 21 metus Mūsų pagrindinis tikslas- savarankiškam gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus Keturi veiklos centrai: Savanorių centras Atviras jaunimo centras “Vartai” Savarankiškumo ugdymo centras “Kitaip” Metodinis centras Rita Škriadaitė

2 Kodėl socialinis darbas su jaunimu?
Ilgai ieškome pavadinimo Visada klausimas kur “padėti” atvirą darbą su jaunimu Taip pat tai susiję su specialistų klausimu- kas turi/gali dirbti jaunimo centre?

3 Kokie yra socialinio darbo su jaunimu tikslai?
Profesinė, mokyklinė ir socialinė integracija ADJ tikslai yra taip pat integruoti jaunus žmones, kuriems nėra pasiekiamos socialinės paslaugos. Minimalus tikslas, yra kad jauni žmonės sukurtų pasitikėjimu grįstą santykį su specialistu ir esant poreikiui galėtų kreiptis pagalbos.

4 Kaip kuriamas tas santykis: atviras darbas su jaunimu (toliau adj) vadovaujasi tam tikrais principais: Darbuotojas kuria lygiavertišką skaidrų santykį su jaunuoliais. Dalyvavimas nėra privalomas, niekas nepririša jauno žmogaus. Siūlomos veiklos, kylančios iš dialogo, jos yra orientuotos į jauno žmogaus poreikius bei gyvenimo temas. Vyksta nestandartizuotos programos. Pateikiamas ne tik produktas, bet ir laikas bei ramybė. “Nebaranti” mokymosi ir patyrimo erdvė, kur jaunas žmogus gali išreikšti individualius asmenybės bruožus. Pastovios reguliarios, į jaunimo dienotvarkę orientuotos darbo valandos. Jaunimas gali ateiti ir leisti laiką kaip jis nori, nelaužydamas taisyklių. Tai reiškia, darbuotojas nesikiša į viską, bet gali tinkamai reaguoti.

5 Erdvė/ patalpos turi savo specifiką:
Atviras jaunimo centras turi turėti atskirą įėjimą. Patalpas rekomenduojama turėti tokias, kad jaunas žmogus galėtų jose „palikti savo dalelę“. Patalpų dydis ir skaičius neturėtų stabdyti darbo, minimalus standartas yra viena patalpa, tualetas ir rakinamos durys.

6 Kas ir ką dirba jaunimo centre:
jaunimo centre turi dirbti socialinis darbuotojas arba jaunimo darbuotojas. „Pusės specialisto“ iššūkis. Svarbus tam tikras amžiaus skirtumas, kuris leidžia savęs nebeidentifikuoti su jaunimu. Darbuotojas ajc yra tarsi geras tėvas, grįžęs namo.

7 Savo tikslinę grupę mes matome ne kaip “rizikos” ar “probleminį” jaunimą. Priešingai, mūsų darbo su jaunimu principai yra pripažinimo teikimas, padedantis atrasti jų “galėjimą” ir stiprybes. Mūsų bendravimas yra stiprinantis jauną asmenybę, nes jis sukoncentruotas į stipriąsias puses.

8 AJC darbuotojo užduotys:
Konsultacijos jauniems žmonėms, individuali parama mažinant socialinę atskirtį. Bendruomenėje esančių jauniems žmonėms palankių resursų aktyvavimas. Mokymai jaunimui aktualiomis temomis. sveikata, priklausomybės, bendravimas, integracija, jaunimo kultūros. Būdai: diskusijos, kūrybinės veiklos, projektinis darbas (!), patiryminis mokymas, etc. Tarpininkavimas bei jaunų žmonių interesų atstovavimas mokyklose, policijoje, kitose organizacijose.

9 ADJ pajėgiančių dirbti žmonių ratas nėra platus, tai įtakoja
faktas, kad aukštosiose mokyklose socialinio darbo studentai nekuria saviidentifikacijos kaip su jaunimu dirbsiantys specialistai. (Nors jau turime du pavyzdžius Lietuvoje). Politiką kuriančių žmonių nusivylimas.

10 Kaip gali prisidėti „valdžia“, kad atsirastų ir veiktų kokybiškas jaunimo centras:
suteikti patalpas. sukurti darbo vietą specialistui. Veikloms nėra būtinos didelės išlaidos, jas galima pilnai gauti per projektinį finansavimą. Svarbu apsibrėžti kokio specialisto norima, kokias kompetencijas jis ar ji turi turėti. tikslas neturėtų būti darbo vietos sukūrimas uždaromų įstaigų darbuotojams. Būtina sudaryti sąlygas palaikymui!!!

11 Dar keletas smulkmenų apie atvirą darbą:
derėtų steigti atvirą jaunimo centrą, jei mums išties rūpi kiekvieno jauno žmogaus gerovė. jaunimo centras yra pilietinės visuomenės dalis, kuri yra suinteresuota ugdyti sąmoningą, savarankiškai mąstantį jauną žmogų. Pagrindinis rodiklis nėra dalyvių kiekybinė išraiška. Atviras darbas gali būti ganėtinai tylus, bet duodantis radikalių pokyčių jauno žmogaus gyvenime.

12 Vartų veiklos Atviri vakarai Bremeno muzikantai Salsa Kalbų kursai
Anime Kurokava Blusų turgus Stalo žaidimai Kulinarijos vakarai Vartų renginiai


Atsisiųsti ppt "VšĮ “Actio Catholica Patria”"

Panašios pateiktys


Google reklama