Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas"— Pateikties kopija:

1 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS UTENOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO VEIKLOS ATASKAITA m. Pranas Kudaba Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

2 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Bendra regiono charakteristika: Plotas – 7201 km Gyventojai – 142 tūkst. Miškai – 2455 km Ežerai – Nacionalinis parkas – 1 Regioniniai parkai - 6 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

3 Direktoriaus pavaduotojas
Struktūra Direktorius Vyresnysis referentas Teisės ir personalo skyrius Finansų skyrius Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija Bendrųjų reikalų skyrius Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyrius Direktoriaus pavaduotojas Valstybinės analitinės kontrolės skyrius Anykščių rajono agentūra Ignalinos rajono agentūra Molėtų rajono agentūra Visagino savivaldybės agentūra Utenos rajono agentūra Zarasų rajono agentūra Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

4 ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
pareigybių sąraše buvo patvirtintos 65 pareigybės (46 valstybės tarnautojų, 19 pagal darbo sutartį), dirbo 63 darbuotojai (1 jų pakaitinis valstybės tarnautojas), 3 pareigybės buvo laisvos (2 valstybės tarnautojų TPS bei Visagino sav. agentūroje ir 1 pagal darbo sutartį VAKS). Tiesiogiai inspektavimą vykdė 23 pareigūnai: GGAI– 6, Anykščių r. agentūroje – 3, Ignalinos r. agentūroje – 3, Molėtų r. agentūroje – 3, Utenos r. agentūroje – 3, Zarasų r. agentūroje – 3, Visagino sav. agentūroje – 2. 2013 m. atleistas 1 karjeros valstybės tarnautojas (atsistatydino savo noru) ir aplinkos ministro įsakymu - departamento direktorius. Į departamento direktoriaus pareigas laikinai perkeltas direktoriaus pavaduotojas; į direktoriaus pavaduotojo pareigas - laikinai perkeltas karjeros valstybės tarnautojas iš kitos institucijos (AAA). Vyko 1 konkursas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas VAKS. Kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvavo 16 valst. tarnautojų ir 6 dirbantys pagal darbo sutartis. Departamente praktiką atliko 24 LR aukštųjų mokyklų studentai. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

5 STRATEGINIAI TIKSLAI 2013 M.
VEIKLOS PRIORITETAI 2013 M. Valstybinio strateginio atliekų plano įgyvendinimas. Aplinkosauginių pažeidimų tvarkant transporto priemones ir eksploatuoti netinkamas transporto priemones prevencija. Apmokestinamosios pakuotės gamintojų ir importuotojų kontrolė Gyvosios gamtos ir jos išteklių kontrolė. Administracinės naštos verslui mažinimas. Visuomenės informavimas ir švietimas. STRATEGINIAI TIKSLAI 2013 M. Siekiant užtikrinti tinkamą aplinkos kokybę gyventojams ir sudaryti sąlygas darniai plėtrai regione, didinti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos efektyvumą. Sumažinti biologiškai skaidžių atliekų patekimą į sąvartynus. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams. Pirmųjų verslo metų deklaracijos taikymas. Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

6 FINANSINIAI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI
Bendri biudžetiniai asignavimai ir darbo užmokesčio fondas 2011 m. / m. / m. 3311,11 / 2998,4 tūkst. Lt / 3068,2 tūkst. Lt iš jų - išlaidos transportui 259,1 tūkst. Lt / 216,2 tūkst. Lt / 226,0 tūkst. Lt 2013 m. kontrolės funkcijoms vykdyti gauta (pirkta): Priemonės mėginių ėmimui: Kitos priemonės: Lengvasis automobilis VW Carawelle Autopriekabos Neptun 2 vnt. Aliuminė valtis Schark 365 su varikliu Nešiojamieji kompiuteriai 6 vnt. Priekaba VM750 Dokumentų naikiklis Echolotas 858 Ir kt. Gervė su metromačiu Automobilinis šaldytuvas Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

7 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
KONTROLĖS APIMTYS 2011 m. / 2012 m. /2013 m. Kontroliuojama teritorija – 7201 km2 Ežerų -1002 Miškų teritorijos - 34,1 % regiono ploto Įmonių, turinčių TIPK leidimus / 187 / 183 Nuotekų valymo įrenginių - 50 / 50 / 56 Regioninis sąvartynas - 1 / 1 / 1 Potencialiai pavojingų objektų- 6 / 5 / 5 Gamtinių išteklių (karjerų, durpynų) telkinių - 39 / 39 / 39 Medžioklės plotų vienetų 96 / 96 / 96 Verslinės žūklės subjektų- 34 / 34 / 27 Leidimų naudoti žvejybos plotus -267 / 287 / 211 Ūkio subjektų patikrinimai – 546 / 597 / 347, iš jų: planiniai – / 363 / 122 neplaniniai – 270 / 234/ 225 surašyti privalomieji nurodymai / 102 / 110 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

8 PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI
2013 m. suformuluotos užduotys pilnai įvykdytos ir viršytos Įgyvendinant prioritetinį tikslą – sumažinti biologiškai skaidžių atliekų patekimą į sąvartynus : - 3 kartus patikrintas RATC (planuota 2 k.; įvykdymas – 150%); - patikrinti 7 ūkio subjektai, surenkantys komunalines atliekas (įvykdymas – 100%); - patikrinta 19 ūkio subjektų, gaminančių biologiškai skaidžias atliekas (planuota 12; įvykdymas – 158% ) Įgyvendinant prioritetinį tikslą – aplinkosauginių pažeidimų, tvarkant transporto priemones ir ENTP prevenciją: - patikrinti 43 ūkio subjektai, vykdantys automobilių remonto ir priežiūros darbus (planuota 31; įvykdymas – 139%); - patikrinta 17 ūkio subjektų, vykdančių ENTP ardymo veiklą (planuota 13; įvykdymas – 138%); - organizuotos 8 akcijos, siekiant išaiškinti asmenis, vykdančius neteisėtą ENTP tvarkymo veiklą (įvykdymas – 100%) Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

9 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Įgyvendinant prioritetinį tikslą – padidinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemose surenkamų pakuočių atliekų kiekį; apmokestinamųjų pakuočių gamintojų ir importuotojų gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimas: - patikrina 40 ūkio subjektų, išleidžiančių į vidaus rinką apmokestinamąsias pakuotes (planuota 35; įvykdymas – 114%); - patikinti 2 ūkio subjektai, vykdantys pakuočių atliekų įvežimą (importo veiklą; įvykdymas – 100%); - apklausti 27 ūkio subjektai, siekiant išsiaiškinti išleidžiančius į vidaus rinką apmokestinamąsias pakuotes, tačiau neužsiregistravusius gamintojų ir importuotojų sąvade (užsiregistravo 25 subjektai; įvykdymas – 100%). Įgyvendinant prioritetinį tikslą – sustiprinti žuvų išteklių naudojimo kontrolę: organizuoti 289 žuvų išteklių apsaugos reidai (numatyta 260; įvykdymas – 111%) 2013 m. visi žalos atvejai teismo sprendimais pripažinti pagrįstais. Ignalinos rajone pastatyti 6 nauji nuotekų valymo įrenginiai ir 2 rekonstruoti. Teikta pastabų, pasiūlymų teisės aktų rengimo klausimais – apie 60. Taikant rotacijos principą kitų RAAD teritorijoje patikrinta 12 objektų. Organizuota ir vykdyta 30 akcijų („Darom 2013“, „Kaminukas“, „Lydeka 2013“, „Saugi medžioklė 2013“, „Lemputė“, „Atsakingas statybininkas“, „Lašiša“, „Smaigai“ , „Žalia veja“, „Padėkim žvėreliams“ ir kt.). Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

10 VALSTYBINĖS ANALITINĖS KONTROLĖS SKYRIAUS AKREDITACIJA
Nuo 2013 m. gruodžio 16 d. Valstybinės analitinės kontrolės skyrius yra akredituotas atlikti paviršinio vandens ir nuotekų cheminius tyrimus bei mėginių ėmimą. Skyriaus veikla atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

11 AAVK organizavimas ir rezultatai (išaiškintų pažeidimų skaičius)
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

12 GYVOSIOS GAMTOS KONTROLĖ
Nustatyta 7 % pažeidimų mažiau nei 2012 m. Šiurkščių pažeidimų sumažėjo - 64 %. Sumažėjimą lėmė padidinti žalų įkainiai, pareigūnų įdirbis, valčių konfiskavimas. Didesnis dėmesys buvo skiriamas mėgėjų žvejybos kontrolei. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

13 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
2011 m. / 2012 m. / 2013 m. Organizuota teisės medžioti suteikimo egzaminų 11 (6 teorijos, 5 praktiniai) / 10 (5 teorijos, 5 praktiniai) / 6 (3 teorijos, 3 praktiniai) Pateikta prašymų dėl teisę medžioti suteikiančio dokumento išdavimo 175/166/117 Suteikta teisė medžioti 149/149/102 Atlikta žvejų verslininkų žinių patikrinimų 54/25/37 Išduota leidimų verslinei žvejybai 182/140/153 Išduota mėgėjiškos žūklės leidimų 4620 / 3591 / 0 (išduodama per ALIS) Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

14 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Išduoti leidimai laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus 9 / 15 / 9 Patikrinimai dėl leidimuose laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus nustatytų sąlygų laikymosi 11/ 13 / 12 Suteikti, pratęsti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai 29 / 30 / 30 Patikrintos įmonės, vykdančios prekybą laukiniais gyvūnais ar gaminiais 4 / 6 / 5 Išduoti leidimai prekiauti laukiniais gyvūnais ir gaminiais iš jų 2 / 2 / 5 Konfiskuoti ir perduoti atliekų tvarkytojams tinkliniai ne mėgėjiškos žūklės įrankiai 278 / 346 / 154 Konfiskuotos 33 valtys, 8 perduotos VMI Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

15 Gyvosios gamtos apsaugos reidų organizavimo analizė 2013 m.
Viso Utenos RAAD pareigūnai organizavo 334 reidus, iš jų 143 reidai ne įstaigos darbo laiku. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

16 Administracinių baudų ir žalų išieškojimas (Lt) 2011/2012/2013 m.
Administracinių teisės pažeidimų iš viso – 879 / 833 / 808, skirta administracinių baudų – Lt / Lt / Lt surašyta administracinių nurodymų – 431 / 385 / 317 administracinės baudos vidurkis Lt / 186 Lt / 158 Lt išieškota baudų – Lt / Lt / Lt nustatyti žalos aplinkai atvejai / 161 / 88 paskaičiuota žala aplinkai – Lt / Lt / Lt Išieškota žalų – Lt / Lt / Lt žalos vidurkis – 496 Lt / 605 Lt / 2082 Lt Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

17 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
ATLIEKOS Utenos RATC sąvartyne pašalinta mišrių komunalinių atliekų kiekis (t) * 2012 m. statant II sekciją buvo atkasta ir perkeltos į I sekciją t statybinių atliekų, kurios statant miesto pramonės objektus buvo palaidotos dabartinėje sąvartyno teritorijoje dar prieš 35 m. Sąvartyne 2012 m. / 2013 m. išrūšiuota apie 40 / 62 % atliekų, kurios išvežtos perdirbimui. Utenos mieste: - iš gyventojų nemokamai surenkamos augalinės kilmės atliekos kompostavimui; - individualiems namams išdalinti nemokamai geltoni konteineriai plastmasei, metalui rūšiuoti. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

18 Atliekų, surinktų stambiagabaričių atliekų aikštelėse, kiekis (t)
2012 m. atliekų kiekis išaugo dėl vykdytos stogų dangų keitimo programos, asbestinį šiferį keičiant į neasbestinį (iš dalies finansuojama ES lėšomis). 2013 m. Dotacijų teikimo sutartys gyventojų asbesto gaminių atliekų šalinimui įgyvendinti sudarytos su Utenos ir Anykščių r. savivaldybėmis. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

19 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
MONITORINGAS UPĖS Tirta 10 upių 12 tyrimų vietų: 2 tyrimo vietose pagal cheminius rodiklius labai gera ekologinė būklė (Šventoji ties Dusetomis, Nikajus) 10 tyrimo vietų - pagal cheminius rodiklius gera ekologinė būklė. EŽERAI Tirti 24 ežerai, iš jų 22 - Utenos regione. - 18 ežerų (Utenos regione) - labai gera ekologinė būklė pagal cheminius rodiklius bendrąjį azotą ir bendrąjį fosforą; - 3 ežeruose būklė gera; Drūkšių ežere imti tik radiologiniai mėginiai. Visi monitoringo duomenys suvesti į AIVIKS duomenų bazę Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

20 VANDENS KOKYBĖ ŠVENTOJOJE 2010 - 2013 M.
Dviejose intensyvaus monitoringo tyrimo vietose Šventojoje organinių medžiagų koncentracija pastaraisiais metais nežymiai didėjo - didžiausios reikšmės nustatytos pavasarį per potvynį ir vėlų rudenį, kai upėje dėl kritulių padaugėja su paviršiniu nuotėkiu patenkančių nešmenų. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

21 VANDENS KOKYBĖ ŠVENTOJOJE 2010 - 2013 M.
Šventojoje bendrojo azoto koncentracija ketverius metus iš eilės mažėja. Tikėtina, kad būklė gerėja dėl vykdomų komunalinių nuotekų tvarkymo darbų Šventosios baseino aglomeracijose. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 21

22 VANDENS KOKYBĖ ŠVENTOJOJE 2010 - 2013 M.
Šventosios upės būklė abiejose tyrimų vietose yra labai gera, vertinant pagal bendrąjį fosforą. Jo koncentracija per ketverius metus iš esmės nesikeičia ir yra 2 kartus mažesnė nei labai geros būklės rodiklio vertė. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

23 VANDENS KOKYBĖ INTENSYVAUS MONITORINGO EŽERUOSE
Intensyvaus monitoringo ežeruose bendrojo fosforo koncentracijos 2-3 kartus mažesnės, nei labai geros būklės rodiklio vertė. Nežymius koncentracijos svyravimus lemia gamtinės, klimatinės sąlygos. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

24 INTENSYVAUS MONITORINGO EŽERŲ VANDENS KOKYBĖ 2010 - 2013 M.
Intensyvaus monitoringo ežerų būklė pagal bendrojo azoto rodiklį - labai gera. 2013 m. bendrojo azoto koncentracijos vienos mažiausių per ketverius metus. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

25 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖ PAGAL CHEMINIUS RODIKLIUS M. 2013 m. visų pagal monitoringo programą ištirtų paviršinių vandens telkinių būklė buvo labai gera arba gera (pagal cheminius rodiklius BDS, bendrąjį azotą ir bendrąjį fosforą). Ištirtos visos planuotos paviršinių vandens telkinių monitoringo vietos ir 99,5 % planuotų rodiklių. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

26 VALSTYBINĖ ŪKIO SUBJEKTŲ LABORATORINĖ KONTROLĖ
12 maksimalių momentinių normatyvų viršijimų (8 nuotekų, 4 stacionarių oro taršos šaltinių išmetamų teršalų). Mažiau skendinčių medžiagų normatyvų viršijimų lietaus nuotekose. Normatyvų viršijimų atvejais skirtos administracinės baudos, mokėti mokesčiai padidintu tarifu. Kontroliuotų ūkio subjektų skaičius sumažėjo 4,6%, nes kai kurie objektai nevykdė veiklos ar neeksploatavo taršos šaltinių. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

27 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
TIPK 2010 / 2011 / 2012 / 2013 m. Specialistų, rengiančių TIPK leidimus skaičius / 3 / 3 / 3 Esamų I priedo TIPK leidimų skaičius / 10 / 11 / 11 Esamų II priedo TIPK leidimų skaičius / 199 / 182 / 172 Atnaujinta I priedo TIPK leidimų / 1 / 3 / 1 Koreguota I priedo TIPK leidimų / 1 / 3 / 2 Išduota + atnaujinta II priedo TIPK leidimų / 14 / 17 / 9 Koreguota II priedo TIPK leidimų / 20 / 27 / 25 Panaikinta II priedo TIPK leidimų / 0 / 23 / 12 Patikrinta objektų, turinčių TIPK leidimus / 133 / 143 /182 * Problemos: TIPKL nustatomos sąlygos, kurių laikymosi kontrolė yra kitų institucijų kompetencija (VSC, PGT ir kt.), tuo tarpu viso turinio leidimo išdavimo, panaikinimo, kontrolės funkcija palikta tik RAAD; Neaiškūs atliekų tvarkymo įkainių įvertinimo kriterijai, vertinant atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus, ypač, kai atliekos planuojamos išvežti užsienio atliekų tvarkytojams. Problema buvo ne kartą akcentuota AM ir jai pavaldžių institucijų pasitarimuose. Neišsprendus problemos, lieka ir garanto dydžio klausimo problema (Atliekų tvarkymo įstatymo 11 str. 3 d.). Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

28 PŪV PAV, SPAV ir kitos projektinės dokumentacijos nagrinėjimas
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

29 ATLIKTŲ PŪV PAV ATRANKŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS 2013 M.
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

30 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
MOKESČIAI 2011 M./ 2012 M./ 2013 M. Gamtos išteklių naudotojai 32 /36/32 Subjektai, išleidžiantys : į vidaus rinką apmokestinamuosius gaminius 15 / 34 /17; pakuotę į vidaus rinką 283 / 191 / 217; teršalus į aplinkos orą ir vandens telkinius 66 / 61 / 62. Deklaruota suma: už išteklius Lt / Lt / Lt; už aplinkos teršimą (2010 m. / 2011m. / 2012 m.): už teršalus, išmetamus į aplinkos orą ir vandens telkinius Lt / Lt/ Lt; už pakuotę Lt / Lt / Lt; už į vidaus rinką išleistus apmokestinamuosius gaminius – Lt / 2762Lt / Lt (87% mokesčių buvo sumokėta už įvežtas padangas); padidintu tarifu Lt / Lt / Lt SAARP lėšų panaudojimo patikrinimai – 6 / 4 / 6 Esminių pažeidimų, susijusių su panaudotų lėšų grąžinimu, nenustatyta Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

31 Gyventojų skundų (pranešimų), GAUTŲ DEPARTAMENTO AGENTŪROSE, dinamika
Iš viso 2013 m. agentūros gavo 203 skundus (pranešimus) apie daromus pažeidimus, iš jų 18 persiųsta nagrinėti kitoms institucijoms pagal kompetenciją. Skundų (pranešimų) apie aplinkosauginius pažeidimus ir jų skaičiaus kitimo priežastys – visuomenės švietimas, prevencinis darbas ugdant gyventojų sąmoningumą aplinkosaugos srityje, skatinimas bendradarbiauti, informuojant inspektorius apie įstatymų pažeidimus ar galimai daromą žalą gamtai. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

32 Prevencinis darbas, švietimas, naštos ūkio
subjektams mažinimas aktuali aplinkosauginė informacija, teisės aktų pakeitimai, jų analizė aktyviai skelbta departamento tinklapyje ir informavimo priemonėse (spauda, informaciniai ir švietėjiški portalai Delfi.lt (Grynas.lt); lrytas.lt, žvejams.lt, ant.lt ir kt., BTV, LNK, Sugardas TV, TV3, „Utenos diena“, 15min., ir kt.) agentūros aktyviai dirbo su moksleiviais, vedė paskaitas, organizavo akcijas (medelių sodinimo, šiukšlių rinkimo, inkilėlių kėlimo ir t.t., patraukiant ir jų tėvelius bei mokytojus); PAVNS ir kiti RAAD specialistai vyko į agentūras, susitikti su veiklos vykdytojais, padėti jiems ataskaitų priėmimo ir kitais klausimais; seminarų organizavimas ūkio subjektams (atliekų tvarkymo, pakuočių, cheminių medžiagų ir kt.); darbas su savivaldybėmis; Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

33 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Teisminiai procesai 2013 m. pateikta teismams apie 50 ieškinių dėl žalos atlyginimo (2012 m. – 44). 100 % ieškiniai teismo pripažinti pagrįstais (1 atveju teismas žalą sumažino, atsižvelgęs į atsakovo sunkią materialinę padėtį, tyčios nebuvimą, sunkią sveikatos būklę). Daug darbo laiko sąnaudų užėmė bylinėjimasis su pavojingų atliekų tvarkytoju UAB „Ūrus ir Ko“ – vien 2013 m. vyko apie 10 teisminių ginčų ir skundų nagrinėjimo iki teisminiu būdu su šia įmone, kurios vadovai bausti už privalomųjų nurodymų nevykdymą, už kliudymą vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę, darbą be garanto ir kitus pažeidimus. 2013 m. buvo paskirta daugiau kaip 100 teismo posėdžių bylose, kuriuose viena iš šalių buvo Utenos RAAD. Skundų administracinėse bylose pobūdis įvairus – nuo nutarimų ATP ginčijimo, iki planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti, privalomųjų nurodymų skundimo, sprendimo dėl atsisakymo derinti atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą ar TIPK leidimo panaikinimo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

34 NAŠTOS VERSLUI MAŽINIMAS
Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų – paskelbta departamento tinklapyje, sėkmingai taikoma ir praktikoje. Patikrinimai vykdomi pagal klausimynus - patvirtinti AAA direktoriaus įsakymais ir viešai paskelbti departamento tinklapyje metais naudota 13 klausimynų, šiuo metu yra 14. Nustatyti ribojimai patikrinimų dažnumams, rizikos vertinimo kriterijų taikymo tvarka - į patikrinimų planus įtrauktos tik didžiausią riziką aplinkosauginiu požiūriu turinčios įmonės; - tikrintinų objektų atrinkimo kriterijai ir tvarka patvirtinti direktoriaus įsakymu. Viešumas ir aiškumas - departamento tinklalapyje veikia ir nuolat atnaujinama rubrika ,,Ūkio subjektų priežiūra”, joje skelbiami teisės aktai, Utenos RAAD direktoriaus įsakymai; patikrinimų planai, rotacijos planai; patikrinimų klausimynai, apklausos anketos dėl departamento teikiamų paslaugų ir atliekamų funkcijų; sprendimų apskundimo tvarka; informacija apie klausimynų peržiūrėjimą ir galimybę teikti pasiūlymus; sukurta rubrika su porubrikėmis „Dažniausiai užduodami klausimai“, skelbiama aktuali informacija atliekų tvarkymo, TIPK, statybų, teritorijų planavimo, kt. klausimais; - atnaujintas ir paskelbtas ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, aprašas; - prieš vykdant planinius patikrinimus, ūkio subjektas informuojamas raštu prieš 10 d. d., nurodant patikrinimo tikslą, trukmę ir kokius dokumentus turės pateikti; - neplaniniams patikrinimams atlikti pareigūnams rašomi pavedimai. Organizuoti seminarai ūkio subjektams (atliekų tvarkymo, lakiųjų organinių junginių, pakuočių, cheminių medžiagų ir kt.). Ūkio subjektams suteiktos 275 konsultacijos. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

35 BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, RAAD: - rotacija; - akcija „Lašiša“ metu buvo reiduojama Vilniaus RAAD teritorijoje. Išaiškintas žalos žuvų ištekliams atvejis Lt sumoje (vyksta ikiteisminis tyrimas). Panevėžio RAAD pareigūnai reidavo Utenos RAAD teritorijoje (pažeidimų nenustatyta). Teisėsaugos institucijos Utenos AVPK – vykdyta akcija dėl prekybos ne mėgėjiškos žūklės įrankiais Pasienio ir muitinės tarnybos ypač Visagino ir Ignalinos. VSAT Ignalinos rinktinės Puškų užkardos vadovybė itin glaudžiai bendradarbiavo sulaikant pažeidėjus ir aplinkai padarytą žalą žuvų ištekliams ( Lt , 25 lydekos). 3 pareigūnams skirtos aplinkos ministro padėkos. Savivaldybių administracijos Lietuvos aukštosios mokyklos, kt. mokymo įstaigos, darželiai 24 studentai atliko praktiką Civilinės saugos departamentas ir PGT sprendžiant ekologinių įvykių likvidavimo pasekmes, žolės deginimo atvejai ir pan. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, valstybinių parkų direkcijos Valstybinė miškų tarnyba Nacionalinė mokėjimo agentūra (pagal sudarytą sutartį) Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

36 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Prioritetai 2014 m. Patikrinti: - nepavojingų atliekų sąvartynus, pagrindinį dėmesį skiriant atliekų apskaitai ir priėmimui; - subjektus, surenkančius komunalines atliekas, siekiant užkirsti kelią biologiškai skaidžių gamybinių atliekų patekimui į komunalinių atliekų srautą; - subjektus, vykdančius automobilių remonto / aptarnavimo darbus; - subjektus, vykdančius eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklą Užtikrinti EEĮ atliekų tvarkymo kontrolę Užtikrinti efektyvią ir nepertraukiamą biologinės įvairovės naudojimo kontrolę. Siekti administracinės naštos verslui mažinimo. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

37 AKTUALŪS KLAUSIMAI (PROBLEMOS)
1. Baudos iš vengiančių jas mokėti, nemokių asmenų lieka neišieškotos. Viešaisiais darbais baudos gali būti keičiamos tik esant asmens sutikimui. Suprantama, tokio sutikimo niekas savo valia duoti nenori, todėl linkę daryti įstatymų pažeidimus asmenys lieka neatgrąsyti nuo pažeidimų ateityje ir nepatiria jokių realių sankcijų. Siūloma inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kad nesumokėtos baudos turėtų būti proporcingai keičiamos nemokamais viešaisiais darbais be pažeidėjų sutikimo (išskyrus kai pažeidėjas-skolininkas neįgalus, nėščia moteris ir pan.). 2. Baudos kvitų instituto įvedimas užsienio valstybės piliečių atžvilgiu. Bylinėjimasis su kitų šalių piliečiais labai brangus, o realiai išieškoti baudas, žalas ar dokumentų vertimo į užsienio kalbą išlaidas neįmanoma. Sudėtinga nustatyti tikslią atsakovo gyvenamąją vietą, įsiteisėjus teismų sprendimams jie pagal tarptautinius reglamentus dar turi būti pripažįstamas kitoje šalyje, kas sąlygoja, jog procesas turės vykti su vertimais į užsienio kalbą ir t.t. Reikėtų spręsti, kaip paprastinti baudų ir žalų išieškojimo iš užsieniečių procedūras. Į aplinkos apsaugos rėmimo programą nepatenka lėšos, kurios, supaprastinus procedūras, galėtų patekti. 3. Patikrinti atliekų tvarkytojus (faktinį atliekų kiekį, jo atitikimą dokumentams) su turimomis priemonėmis labai sudėtinga ar net neįmanoma. 4. LR ATPK 224 str. išvardyta eilė atvejų, kai ATP bylas dėl aplinkosauginių pažeidimų nagrinėja teismai pagal aplinkos apsaugos pareigūnų surašytus protokolus. Tais atvejais lėšos iš kaltų asmenų išieškomos ne į Aplinkos apsaugos rėmimo programą, bet į VMĮ sąskaitą. Tikslinga, kad pagal teismų sprendimus dėl aplinkosauginių pažeidimų, kaip ir aplinkos apsaugos pareigūnų atvejais, piniginės lėšos, gautos iš baudų, patektų į rėmimo programą. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

38 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
5. Dėl banko garanto ir laidavimo draudimo sutarties Pavojingų atliekų tvarkytojai suinteresuoti, kad garanto suma būtų kuo mažesnė, pateikia sutartis, neva pagrindžiančias atliekų sutvarkymo kaštus bankroto atveju, tačiau įmonei bankrutuojant paaiškėja – atliekų sutvarkymo kaštai dešimtimis kartų didesni ir garanto sumos nepakanka, draudimo bendrovės prieš šešias savaites įmonei nepateikus naujo garanto nelaiko to draudiminiu įvykiu ir sumą atsisako pervesti. Atliekų tvarkymą organizuoti turėtų ne RAAD‘ai, o pačios įmonės, bankroto administratoriai. Valstybė turėtų imtis iniciatyvos, sureguliuojant atliekų tvarkymo kainų politiką. 6. Dėl žalos žuvų ištekliams skaičiavimo Pagal šiuo metu galiojančią žalos žuvų ištekliams skaičiavimo tvarką – numatytas imperatyvas žalą skaičiuoti už visą neteisėtai sugautos žuvies kiekį ir formulė nurodyta viena. Tuo tarpu teismuose, atsižvelgiant į LR CK nuostatas, kad žala turi būti reali, faktinė, tenka įrodinėti, kodėl skaičiuojama už visą kiekį, nepriklausomai nuo žuvų gyvybingumo lygio. Siūloma peržiūrėti žalos skaičiavimo metodikos nuostatas, numatant atvejus, kuriems esant skaičiuojama žala proporcingai paleistų žuvų kiekiui, o ne už visą pagautą kiekį pagal vieną formulę. 7. Dėl neteisėtai sumedžiotos ir sužvejotos produkcijos panaudojimo/utilizavimo vieningos tvarkos nustatymo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

39 SIŪLYMAI DARBO GERINIMUI
Specialistų mokymai - užtikrinant ne tik žinių gilinimą, bet ir vienodos praktikos formavimą visuose RAAD. Atkreiptinas dėmesys – mokymai turėtų vykti prieš tai bent išanalizavus RAAD kylančius klausimus, problemas ta tema, jų metu turėtų būti pilnai atsakyta į RAAD kylančius klausimus ir suformuota vieninga pozicija dėl teisės aktų taikymo praktikoje. Teisinės bazės tobulinimas, siekti teisinio stabilumo - nuolatinė teisės aktų kaita neleidžia piliečiams turėti ilgalaikių teisėtų lūkesčių, disbalansuoja ir pačių institucijų darbą. Todėl teisės aktai turėtų būti priimami labai atsakingai ir įsigalioti tik tuomet, kai yra priimti visi su jų įgyvendinimu susiję papildomi teisės aktai. Ataskaitiniais metais buvo keičiama daug teisės aktų, tačiau lyginant su ankstesniais metais, pagirtina tai, kad daugelis jų buvo išdėstomi naujomis redakcijomis, todėl jų taikymas buvo paprastesnis – tiek institucijoms, tiek gyventojams. Keitimasis informacija ir dalinimasis patirtimi – AM, AAA, pastebėjus daromas klaidas kuriame nors RAAD ar netinkamą teisės akto interpretavimą, reikėtų skubiai informuoti apie tai kitus RAAD, kad būtų išvengta analogiškų klaidų ir teisminių ginčų. Taip pat dalintis ir svarbia gerąja patirtimi. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

40 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
AČIŪ UŽ DĖMESĮ Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas


Atsisiųsti ppt "Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas"

Panašios pateiktys


Google reklama