Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Priežastiniai tyrimai: eksperimentas

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Priežastiniai tyrimai: eksperimentas"— Pateikties kopija:

1 Priežastiniai tyrimai: eksperimentas

2 Priežastinis tyrimas Priežastinis tyrimas atliekamas tuomet, kai reikia nustatyti sąryšį tarp kintamųjų. Pvz., formuluojama tokia tyrimo hipotezė: Kainos padidėjimas 5% neturės esminės įtakos parduotų prekių kiekiui. Prekės pakuotės dizaino pakeitimas padidins pardavimų apimtis. Tokių tyrimo schema būtų: veiksnys X yra reiškinio Y priežastis.

3 Eksperimento kintamieji
Nepriklausomas kintamasis – tai kintamasis, kuriuo laisvai manipuliuojama eksperimento metu. Priklausomas kintamasis – tai rodiklis, kurio reikšmė matuojama eksperimento metu ir kuris. pagal tyrimo hipotezę, priklauso nuo nepriklausomojo tyrimo reikšmių. Išoriniai kintamieji – visi veiksniai, išskyrus nepriklausomus kintamuosius, kurie gali veikti priklausomą kintamąjį.

4 Išoriniai kintamieji Istoriniai faktai: ypatingi įvykiai, vykstantys eksperimento vykdymo metu, bet neturintys nieko bendro su eksperimentu. Brandos veiksniai: išoriniai veiksniai, įtakojantys pačius respondentus per tam tikrą laiko tarpą. Testavimo efektas: testavimo (eksperimento) proceso įtaka respondentams. Imties nukrypimai: klaidingas respondentų parinkimas.

5 Eksperimentas Tai tyrimas, kurio metu sąmoningai manipuliuojama nepriklausomu kintamuoju ir yra matuojama priklausomojo kintamojo reikšmė.

6 Du eksperimento tipai Lauko eksperimentas vyksta natūraliomis sąlygomis. Laboratorinis eksperimentas vyksta dirbtinai sukurtomis sąlygomis.

7 Laboratorinių eksperimentų privalumai
Laboratoriniai tyrimai leidžia pasiekti aukštą eksperimento vykdymo sąlygų kontrolės lygį. Išorinių veiksnių įtaką galima minimizuoti. Laboratorinių tyrimų rezultatai, atliekant kelis tyrimus, paprastai būna panašūs. Tai užtikrina jų patikimumą. Laboratorinių tyrimų respondentų skaičius yra mažesnis.

8 Laboratorinių eksperimentų trukūmai
Dirbtinai sukurta aplinka gali įtakoti eksperimento dalyvių elgseną. Tai sąlygoja klaidingus rezultatus.

9 Laboratorinio ir lauko eksperimento palyginimas
Veiksniai Laboratorinis eksperimentas Lauko eksperimentas Aplinka Dirbtina Naturali Kontrolės laipsnis Didelis Mažas Reakcijos klaida Didelė Maža Rezultatų klaidingumas Laikas Trumpas Ilgas Stebimų vienetų skaičius Nedidelis Sudėtingumas Aukštas Žemas Kaštai Nideli Dideli

10 Eksperimento planas Eksperimento planas numato:
Matavimo vienetų identifikavimą Nepriklausomų kintamųjų parinkimą Priklausomų kintamųjų identifikavimą Metodų, mažinančių išorinių veiksnių įtaką eksperimentui, parinkimą.

11 Eksperimento planas Matavimo (arba, testavimo) vienetai – tai yra visumos, kurių tyrimai vykdomi ir iš kurių daromi vertinimai, paaiškinantys efektą, kurį turi nepriklausomas kintamasis priklausomam kintamajam, nustatymas.Testavimo vienetais gali būti vartotojai (pvz. su karkasiniais namais), parduotuvės, pardavimo regionai, įmonės ir t.t Nepriklausomų kintamųjų parinkimas – parinkimas tų kintamųjų, kuriais manipuliuosim eksperimento metu (pvz., kainos pakeitimai, reklamos įvedimai, pardavimo skatinimo priemonių parinkimas ir t.t.) Priklausomų kintamųjų identifikavimas – matuojamų rodiklių identifikavimas (pvz., pardavimo apimtis, užimama rinkos dalis, pajamų padidėjimas ir t.t.) Metodų, mažinančių išorinių veiksnių įtaką eksperimentui, parinkimas (pvz., tikslus imties bazės užtikrinimas, ne per ilgas eksperimentas (kad testuojamieji nepervargtų), nepageidaujamų išorinių efektų eliminavimas (pvz, kad testuojamieji nematytų konkurentų reklamų) ir t.t.

12 Eksperimento simboliai
Eksperimentinė grupė – jos nariai yra veikiami tyrimo. Gali būti viena ir daug eksperimentinių grupių. Eksperimentuose su daugkartiniu tyrimu bus daugkartinės eksperimentinės grupės, kurių kiekvienai skirtas vienas tyrimas ar tyrimų kombinacija. Kontrolinė grupė – norint geriau nustatyti tyrimo efektą, kartais naudinga turėti kontrolinę grupę, su kuria nieko absoliučiai nedaroma.

13 Eksperimento simboliai
EG - eksperimentinė grupė. Tai vartotojai, kuriems taikomos eksperimento sąlygos. CG - kontrolinė grupė. Grupė, kuriai eksperimento sąlygos nėra taikomos. X - eksperimento sąlygos O - priklausomojo kintamojo reikšmė Jeigu simboliai išdėstomi horizontaliai, tai įvykiai seka vienas po kito. Jeigu simboliai išdėstomi vertikaliai, įvykiai vyksta vienu metu.

14 Eksperimentinių ir kontrolinių grupių naudojimo reikšmė
Kontrolinės grupės naudojimas eksperimente leidžia įvertinti tikrąjį eksperimento sąlygų poveikį (ar jis realiai turi įtakos eksperimentinei grupei, ar ne.)

15 Kelios eksperimento schemos
The “one shot” case study: X O The one group “before-after” design: O1 X O (O1 - O2 ) The “before-after” design with control group: EG : O1 X O2 CG : O O4 (O1 - O2 ) - ( O O4) “After-only with control group” design: EG: X O1 CG: O2 (O1 - O2 )

16 Eksperimento pavyzdys
Įmonė turi pagrindinę būstinę Vilniuje ir 2 filialus – Kaune ir Klaipėdoje. Įmonės vadovybės siūlymu nuspręsta keisti kai kurių darbuotojų darbo metodiką, siekiant padidinti darbo našumą. Pirmiausiai darbo metodiką nuspręsta keisti tik pagrindinėje būstinėje Vilniuje dirbantiems darbuotojams, o eksperimentui pasiteisinus, pritaikyti naujus darbo metodus ir kituose filialuose. Pirmiausiai buvo nuspręsta įvertinti darbuotojų darbo našumą visuose filialuose. Tada Vilniaus filialo darbuotojams darbo metodai buvo “pakeisti” į naujus. Eksperimentas vyko savaitę. Praėjus savaitei, vėl buvo išmatuotas visų filialų darbuotojų darbo našumas. Pastebėtus skirtumus vadovybė įvertino. Kokia galėtų būti tokio eksperimento schema?

17 Eksperimento pavyzdys
EG: O1 X O4 CG: O O5 CG: O O6


Atsisiųsti ppt "Priežastiniai tyrimai: eksperimentas"

Panašios pateiktys


Google reklama