Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Mokyklos giluminis įsivertinimas 2014

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Mokyklos giluminis įsivertinimas 2014"— Pateikties kopija:

1 Mokyklos giluminis įsivertinimas 2014
Parengė mokyklos veiklos vertinimo grupė Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos MVV

2 Platusis Įsivertinimas
Rugsėjo – spalio mėnesiais buvo vykdomas mokyklos platusis įsivertinimas. Plačiojo įsivertinimo apklausoje dalyvavo: Tėvai - 191 Mokiniai Mokytojai – 65 Antrus metus iš eilės visos 5 sritys neišsiskyrė, tyrimas neparodė, kuri yra blogiausia. Dėl to buvo pasirinktas kitas tyrimo būdas. Iš kiekvieno koncentro (tėvų, mokinių, mokytojų) buvo atrinkta po vieną prasčiausiai įvertintą klausimą.

3 Tėvų (mokyklos vadovybė pristato, kokių rezultatų tikimasi iš skirtingų mokyklos padalinių) – 2,2
Mokinių (jei turėčiau problemų namie ar su bendraamžiais, tai mokykloje apie tai papasakočiau suaugusiam žmogui) – 2,5 Mokytojų (mokyklos vadovai, inicijuodami pokyčius, tariasi su įvairių grupių atstovais, sudarydami galimybę jiems priimti sprendimus) – 2,5

4 Remiantis šiais prasčiausiai įvertintais klausimais buvo parengta giluminio įsivertinimo apklausa ir atliktas tyrimas.

5 Giluminis mokyklos įsivertinimas
2014 lapkričio 1-17 dienomis apklausoje dalyvavo 2-3 ir 6-8 klasių: Mokiniai – 432 Mokinių tėvai - 156 Mokytojai - 52 Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos MVV

6 Iš kur dažniausiai sužinote apie mokykloje vykdomą veiklą?

7 Ar esate pakankamai informuojami apie mokykloje vykdomą veiklą?

8 Kaip vertintumėte mokyklos ryšius su vietos bendruomene?

9 ar mokykloje veikia darbo grupės numatytiems uždaviniams spręsti?

10 Kaip manote, ar mokykla bendradarbiauja su socialiniais partneriais, vietos institucijomis (policija, seniūnijomis, kitomis mokyklomis, Darželiais, viešosiomis įstaigomis ir pan.)?

11 Kokiais klausimais mokiniai kreipiasi į mokytojus pagalbos?

12 jei mokinys turėtų problemų (namie, mokykloje, su bendraamžiais, ir pan.), kreiptųsi pagalbos į:

13 Ar dažnai mokiniai padeda vieni kitiems dirbti pamokoje?

14 su kuo mokiniai būna atviresni?

15 mūsų mokyklos mokiniai mokykloje jaučiasi saugūs?

16 Ar dalyvaujate planuojant progimnazijos veiklą?

17 Ar mokinių tėvai dažnai ateina į mokyklą (į renginius, į susitikimus su mokytojais)?

18 Ar priimant sprendimus išklausoma mokytojų nuomonė, organizuojama diskusija?

19 išvados 1. Mokytojai ir mokiniai apie mokykloje vykdomą veiklą dažniausiai sužino iš administracijos, tėvai – iš elektroninio dienyno. 2. Mokiniams ir tėvams reiktų dažniau domėtis mokykloje vykdoma veikla. 3. Net 31% tėvų nežino, kaip vertinti ryšius su vietos bendruomene, kai 44% mokytojų šiuos ryšius vertina kaip bendradarbiavimo.

20 4. Mokykloje pakanka darbo grupių numatytiems uždaviniams spręsti, taip mano net 75% mokytojų ir 45% mokinių. 5. Mokytojų ir mokinių nuomone, mokykla pakankamai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, vietos institucijomis. 6. Mokiniai į mokytojus pagalbos kreipiasi daugiausia mokymosi klausimais.

21 7. Jei mokinys turėtų problemų (namie, mokykloje ar su bendraamžiais), pagalbos pirmiausia kreiptųsi į tėvus. 8. Mokiniai (mokytojų ir mokinių nuomone) beveik visada padeda vieni kitiems pamokose. 9. Atviriausi mokiniai būna su tėvais. 10. Mokykloje mokiniai jaučiasi saugūs ir turi daug draugų.

22 11. Planuojant progimnazijos veiklą gana dažnai dalyvauja 86% mokytojų, tačiau retai dalyvauja 72% tėvų ir 34% mokinių. 12. Mokinių tėvai dažniau turėtų ateiti į renginius ir susitikimus su mokytojais. 13. Mokykloje priimant svarbius sprendimus dažnai išklausoma ir mokytojų nuomonė.

23 Atlikus giluminį įsivertinimą, buvo gauti aukštesni rodiklių įvertinimai, kurie pasiekė 3 lygį.

24 Rekomendacijos: 1. Kadangi tėvai atsakė, kad gauna nepakankamai informacijos apie vykdomą veiklą, MVV turi atlikti tėvų nuomonės apklausą apie informacijos pateikimą. (Kokiais būdais jie nori ją gauti). 2. Kadangi tėvai ir vaikai nežino apie mokyklos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, būtų naudinga sudaryti darbo grupę, kuri parengtų visą informaciją apie bendradarbiavimą su partneriais (stendas, plakatas).

25 Rekomendacijos 3. Kadangi mokiniai nepasitiki mokytojais ir nesikreipia pagalbos, socialinis pedagogas ir psichologas turi organizuoti klasėse pokalbius apie pagalbos teikimą ir pasitikėjimą. 4. Kadangi mokytojai teigia gaunantys nepakankamai informacijos apie vykdomą veiklą ir dalis teigia, kad administracija nesitaria su grupių atstovais, MVV grupė turi išsiaiškinti, kokiais klausimais turėtų būti organizuojami informaciniai susirinkimai ir koks informacijos būdas jiems yra priimtinas.

26 rekomendacijos 5. Kadangi tėvai retai dalyvauja progimnazijos veikloje, siūlyti metodinėms grupėms aptarti ir pateikti pasiūlymus, kaip tėvus įtraukti į mokyklos veiklą.

27 Ačiū už dėmesį!


Atsisiųsti ppt "Mokyklos giluminis įsivertinimas 2014"

Panašios pateiktys


Google reklama