Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Politinė/pilietinės kultūra, naujosios technologijos ir

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Politinė/pilietinės kultūra, naujosios technologijos ir"— Pateikties kopija:

1 Politinė/pilietinės kultūra, naujosios technologijos ir
nauji pilietinio dalyvavimo šansai

2 5-15: Demokratijos įtvirtinimas ir stabilizacija
Pokomunistinės transformacijos etapai (Brzezinski, 1994; Jakubowicz, 1995): 1-5: Persilaužimas P: demokratijos “pristatymas”, laisva spauda, vienpartystės pabaiga E: būdų išeiti iš krizės paieška, kolektyvizmo pabaiga, privatizacija, T: valdžios kontrolės panaikinimas 3-10: Permainų pradžia P: stabilizacijos siekis, politinė decentralizacija, politinis elitas E: maža ir vidutinė privatizacija, demonopolizacija, nauja verslininkų klasė T: nuosavybės įteisinimas 5-15: Demokratijos įtvirtinimas ir stabilizacija P: politinės partijos, demokratinės politinės kultūros augimas ir sklaida E: tolygus ekonominis augimas T: teisinės kultūros susiformavimas

3 Dankwart A. Rustow (1970). "Transitions to Democracy",
Tolygus kelias (autokratija  Vakarų demokratija): Pasirengimas -- "preparatory phase" ("a prolonged and inconclusive struggle“; Apsisprendimas -- "decision phase" (elite acceptance of "diversity in unity" and the institutionalization of "some crucial aspect of democratic procedures“) Kulminacija – consolidation/"habituation phase" (leaders and citizens learn to accept democratic norms and procedures and behave accordingly). Tai nėra deterministinis kelias.

4 Pilietinės kultūros skverbties prielaidos:
Objektyvios: nacionalinis kontekstas (technologijos, komunikacinė infrastruktūra) Subjektyvios: nuostatos, tikėjimas ir pasitikjėmas

5 Pilietinės kultūros skverbties sąlygų tyrimai:
Pilietinės visuomenės doktrinos (Aristotelis); Ekonominės ir socialinės sąlygos: Pippa Norris -- “naujų IT skverbtis ir panaudojimas yra didesnis ekonomiškai išsivysčiusiose, informatizuotose visuomenėse”: daugiau išsilavinusių piliečių, didesnis raštingumas, ekonominė gerovė; Psichologinės nuostatos: Harold Lasswell -- “open ego”, gebėjimas dalintis su kitais, platus akiratis, pasitikėjimas žmonėmis, santykinė nepriklausomybė nuo įtampos ir streso.

6 Politinė kultūra Kai kalbama apie konkrečią politinę sistemą atsiskleidžia tokios visuomenės politinė kultūra, kuri yra vidiniai įsitvirtinusi šios visuomenės piliečių kognityviniuose, emociniuose ir vertinimo aspektuose. Kultūros sampratoje “užkoduojama”: Psichologinis Antropologinis Sociologinis reakcijų aspektai

7 Tautos politinė kultūra – tai trejopa orientacijų į politinius objektus kolekcija: (Parsons, T. and Shils, E. “Toward a General Theory of Action”) Kognityvinė (“cognitive orientation”) -- tai žinojimas ir tikėjimas, kad konkreti politinė sistema sistema egzistuoja; suvokiamos pastangos tokiai sistemai sukurti ir atpažįstamas darbo rezultatas; Emocinė (“affective”) – jausmai ir emocijos; Vertinimo orientacija (“evaluational”) – nuomonės.

8 Politikos objektas: The system as general – legislative bodies, bureaucracies, policies; Input – political parties, interest groups, corporations, the media; Output – bureaucracies, courts; The self as political actor – norms of personal political obligation. Dėl atitinkamo kognityvinio, emocinio ir vertinimo aspektų santykio požiūriuose į politikos objektus galime kalbėti apie parapijinę, pavaldinio ir dalyvio politines kultūras.

9 From the perspective of a 'general system':
Knowledge (about the nation, its political system, history, size, location, power, constitutional characteristics). What are the opinions and judgments of them? From the perspective of 'input': The knowledge about the roles of the political elites, the policy proposals and the involvement in upward flow (groups, parties) of policy making. What are the feelings and opinions about these structures, leaders and policy proposals? From the perspective of 'output': What knowledge does one have of the downward flow of policy implementation, the structures, individuals and decisions involved in this process? From the perspective of 'self-analysis': How does the person perceive himself/herself as a member of the political system? What knowledge does one have of his rights, capabilities, obligations and powers of influence? What forms of participation does a person use in formulating political judgments or arriving at opinions?

10 Parapijinė politinė kultūra: (0,0,0,0)
Būdinga genčių bendruomenėms, arba gali būtu pritaikyta labai autonomiškoms bendruomenėms. Politiniai vaidmenys nėra tiesiogiai apibrėžti kaip politiniai, bet kyla iš socialinės ar religinės orientacijos (šamanas, vadas, ir pan.). Parapijietis nieko nesitiki iš sistemos. Galima daryti prielaidą, kad tokiai kultūrai atsirasti palankesnė yra paprasta tradicinė sistema, kurioje politinė specializacija yra minimali.

11 Pavaldinio (1,0,1,0) Subjektas žino ir suvokia apie valdžios autoritetingumą, gali būti ir taip kad tuo didžiuojasi ir vertina, arba nekenčia. Tačiau tai yra pasyvus santykis. Subjekto orientacija labiau bus daugiau jausminė, nei kognityvinė.

12 Dalyvio (1,1,1,1) Tokios visuomenės nariai yra aiškiai žino, turi nuomonę ir vertina pačią politinę sistemą, jos administravimą. Save jie suvokia kaip apie aktyvius ir atsakingus visuomenės narius.

13 Almond, G. & Verba, S. Pasiūlytos politinės kultūros versijos:
Modern democracy Industrialized society (transitional) Democratic pre-industrial

14 Source: Almond, G. (1974). Comparative Politics Today: A Worldview.

15 Industrialized society (transitional):
Modern democracy: Enough political activists to ensure competition between political parties; Sizable voter turnout; Critical audiences for debate on public issues; Pressure groups certain to propose new policies and protect their particular interests. Industrialized society (transitional): Students, educated people vs. peasants; Democratic pre-industrial: A few political participants, chiefly educated professionals, businessmen and landowners. A much larger number of employees, workers, and perhaps independent farmers -- directly affected by government taxation and other official policies. The largest group of citizens would be illiterate farm workers, whose knowledge of and involvement with the public sector would be minimal.

16 Visos politinės kultūros nėra vienalytės.
Dalyvaujanti kultūra sudaryta iš individų, kurie yra tiek dalyviai, tiek parapijiečiai (riboto ir siauro požiūrio).

17 Parapijinė-pavaldi kultūra (parochial-subject):
Tai yra tokia politinė kultūra, kurioje ryški ir reikšminga gyventojų dalis atmetė išbarstytos bendruomenės, kaimo ar feodalo autoritetą, ir vietoj to yra ištikima sudėtingesnei politinei sistemai (pvz., centralizuotai valdžiai). Tai būdinga viduramžių karalystėms. Pavaldi-dalyvaujanti kultūra. Įdiegtas tautinio lojalumo ir tapatybės jausmas, yra polinkis paklusti centrinės valdžios tvarkai.

18 Parapijinė-dalyvaujanti
Būdinga besikuriančioms visuomenėms. Tokios politinės sistemos yra nuolat sukrečiamos parapijinio susiskaidymo: iliustruoja “švytuoklės dėsnį” kaip būdą išreikšti palankumą autoritariniam variantui arba siekį demokratijos. Tikslas -- įsilieti į parapijines struktūras jų nesugniuždant, ir transformuoti jas į interesų grupes.

19 Democratic political culture is characterized by:
Political pluralism. Tolerance towards other people, communities, ideas and developments, including a willingness to allow conflicting interests and opinions to be aired without opposition. Readiness and ability of the majority of people to participate in political life. Belief in the legitimacy of political institutions. Firm rules and customs in the relations between political actors. Political and interpersonal trust.

20 Politinės kultūros raidos etapai Baltijos šalyse (Peter Vihalemm, 1997):
Mitologinis (ritualizuotas masinis dalyvavimas, vertybinės orientacijos -- euforija) Ideologinis (nusivylimas, nepasitikėjimas) Kritinis-racionalusis (nėra masinio dalyvavimo, bet nauji socialiniai-komunikaciniai “tinklai”)

21 Politinės kultūros vertinimo kriterijai: (Vihalemm, 1997)
Politinė įvairovė ir socio-kultūrinis pliuralizmas Dalyvavimas Tolerancija Pasitikėjimas ir pripažinimas Politinių procesų aiškumas Individuali atsakomybė Politinio elgesio taisyklės, įpročiai

22 Žiniasklaidos vaidmuo kuriant pilietinę visuomenę:
Moderni visuomenė ir informacija (tarptautinė komunikacinė priklausomybė: tarptautiniai įvykiai, ūkio subjektų susietumas, bendros žinios ir kultūriniai pranešimai) Politinės kultūros kokybė ir informacija (1. demokratinės institucijos, 2. Naujienų pliuralizmas  sprendimai ir dalyvavimas). Žiniasklaida – tarpininkas (vertybės ir tikėjimas. Atstovaujanti žiniasklaidos funkcija).

23 Informuotumo ir dalyvavimo abipusis ryšys

24 Dalyvavimo kokybė ir egzistuojančios dalyvavimo formos:
"Conventional political acts” – kaip “normalus” politinio dalyvavimo įtvirtinimas. "Unconventional forms of political participation” – neteisinių ar teisinių, bet ne masinio dalyvavimo formų apraiška. Dalyvavimo kanalai (“channels of participation”) Verba. S. and Nie, N. (1978). “Participation in America”.

25 Unconventional forms:
Voting Dicussing politics Campaign activity; Forming and joining groups Individual communication with political and administrative officials Unconventional forms: Petitioning Demonstrating Confrontation Civil disobedience Political violence against property (trashing, bombing) Political violence against persons (kidnaping, assassination) Guerrilla warfare and revolution

26 Dalyvavimo kanalai (“Channels of participation”):
Institucinis (“institutional”) – iš anksto suplanuotos dalyvavimo formos. Korporatyvinis (“corporate channel”) -- asociatyvinis dalyvavimas (pozityvi grupės įtaka, nauji įgūdžiai, interesai, nauji klausimai) Spontaniška reakcija (“direct action”) Neformalus (“informal channel”): tarpininkų vaidmuo –opinion leaders; žiniakslaidos galia.

27 Pakeičiamasis kanalas (“substitutional channel”):
Totalitarizmo sąlygomis: kultūrinė ir literatūrinė spauda? Transformacijos laike: Naujųjų technologijų reikšmė? Aktyvus naujienų komentavimas internete?

28 Pereinamojo laikotarpio laimėtojai ir pralaimintieji:
Žinios, gebėjimai Laimėtojai “do not know how to win” Resursai, “Know that they cannot win” Pralaimintieji galimybės


Atsisiųsti ppt "Politinė/pilietinės kultūra, naujosios technologijos ir"

Panašios pateiktys


Google reklama