Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

GARSŲ DIFERENCIJAVIMAS SU VĖŽLIUKU

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "GARSŲ DIFERENCIJAVIMAS SU VĖŽLIUKU"— Pateikties kopija:

1 GARSŲ DIFERENCIJAVIMAS SU VĖŽLIUKU
Plungės Senamiesčio mokyklos specialioji pedagogė ir logopedė Reda Miknienė 2017 balandžio mėn.

2 Garsų diferencijavimas su vėžliuku
Priemonė skirta pirmų, antrų klasių mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų (fonetinių ir fonologinių). Priemone gali naudotis logopedai, specialieji pedagogai, pradinių klasių mokytojai, mokinių tėveliai.

3 Garsų diferencijavimas su vėžliuku
Priemonės tikslai: mokyti taisyklingo garsų tarimo; diferencijuoti painiojamas fonemas (p-b, k-g, t-d, r-l, s-z, š-ž, c-č); lavinti regimąjį ir girdimąjį suvokimą; mokyti garsinės analizės ir sintezės; plėsti žodyną; formuoti skaitymo ir rašymo gebėjimus.

4 Garsų diferencijavimas su vėžliuku
Priemonę sudaro dvi dalys: “Mokomės su vėžliuku”; “Žaidžiame su vėžliuku”.

5 Mokomės su vėžliuku P - B

6 p ar b ___ingvinas ___itė __elėda __atai

7 p ar b ___irštinės ___alionas ___anginis ___almė

8 p ar b do___ilas var___as kra___as ku___rinė

9 p ar b

10 Mokomės su vėžliuku K - G

11 k – g ___arvė ___enys ____urmis ___ėlės

12 k – g ___aukės ___yvatė ___andras ___arūna

13 k – g in___ilas mer___aitė vynuo__ės svo___ūnas

14 k – g

15 Mokomės su vėžliuku T – D

16 t – d ___igras ___ėžė __ūda ___ulpės

17 t – d __raukinys ___ortas ___elfinas ___rakonas

18 t – d liū___as puo___ukas uo___as ąso___is

19 t – d

20 Mokomės su vėžliuku S – Z

21 s – z ___aulė ___ebras ___ylė ___raigė

22 s – z ___pyna ___agos ___uikiai ___naigė

23 s – z obuoly___ arbū___as medū___a dino___aurai

24 s – z

25 Mokomės su vėžliuku Š – Ž

26 š – ž ___ukos ___ąsys ___uvis ___alikas

27 š – ž __ernas ___vakidė ___uo ___iogas

28 š – ž kriau___ė e___ys bra___kė boru___ė

29 š – ž

30 Mokomės su vėžliuku C – Č

31 c – č ___itrina ___ipolinas ___irkas ___iaupas

32 c – č ___esnakas ___entimetras kopė___ios skai___iai

33 c – č prin__esė prin__as pa___iūžos skė___iai

34 c – č

35 Žaidžiame su vėžliuku Reikia išsispausdinti, įsilaminuoti, pasidaryti žaidimo kauliuką, ėjimo bokštelius.

36 Žaidžiame su vėžliuku Paruoštus žaidimus galima išsispausdinti:
priedai “Žaidžiame su vėžliuku”. SĖKMĖS


Atsisiųsti ppt "GARSŲ DIFERENCIJAVIMAS SU VĖŽLIUKU"

Panašios pateiktys


Google reklama