Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Mes - Europos vaikai 1) © Europos Sąjunga 2) © fotolia/Dionisvera.

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Mes - Europos vaikai 1) © Europos Sąjunga 2) © fotolia/Dionisvera."— Pateikties kopija:

1 Mes - Europos vaikai 1) © Europos Sąjunga 2) © fotolia/Dionisvera

2 Kas yra Europos Sąjunga?
Ji yra Europos t. y. ji yra Europoje. Ji yra sąjunga t. y. ji jungia šalis ir žmones. 1) © Wikimedia Commons/Ssolbergj 2) © fotolia/FotolEdhar Pagrindiniai faktai Europos Sąjungai priklauso devyni atokiausi regionai, kurie geografiškai labai nutolę nuo Europos žemyno: Pažvelkime iš arčiau: Kas sieja europiečius? Kaip ES susikūrė? Ką ES daro šiandien?

3 iš jų 500 mln. gyvena Europos Sąjungoje.
Ji driekiasi nuo Arkties vandenyno šiaurėje Europa – mūsų žemynas Europa yra vienas iš pasaulio žemynų. iš jų 500 mln. gyvena Europos Sąjungoje. ir nuo Atlanto vandenyno vakaruose iki Uralo kalnų rytuose. Europoje yra daugiau kaip 700 mln. gyventojų, iki Viduržemio jūros pietuose

4 Europa – mūsų istorija Paryžiaus Šv. Magdalenos bažnyčia (L'église de la Madeleine), pastatyta pagal romėnų šventyklos pavyzdį Napoleono armijos šlovei atminti – vaizdas iš Santarvės aikštės (Place de la Concorde), kurioje Prancūzijos revoliucijos metu stovėjo giljotina. Mus, europiečius, sieja ne tik tas pats žemynas, bet ir bendra istorija. Europos šalyse visais laikais plito naujoviška gyvensena, mąstysena ir įsitikinimai. Tai suformavo mūsų dabartines nuostatas ir elgesį. Pažymėtina, kad Europos kultūrai didelės įtakos padarė Senovės Graikija ir Roma. © Wikimedia Commons/Moonik

5 Kalbos Palyginus Europoje vartojamas kalbas matyti, kad mūsų kalbos ir senovės graikų ir lotynų kalbos turi daug bendrašaknių žodžių. Pavyzdžiai: Europa ir demokratija (graikų k.) arba įvairiomis Europos kalbomis „union“ (sąjunga) ir lotyniškas žodis „unio“. © Wikimedia Commons Atėnės fontanas priešais Austrijos parlamento rūmus Vienoje.

6 Menas ir kultūra Mocartų šeima (Volfgangas Amadėjus, jo tėvas Leopoldas ir sesuo Nanerlė) ne kartą gastroliavo po Europą. Per amžius nauji muzikos, architektūros ir literatūros stiliai teikė įkvėpimo visos Europos menininkams. Pavyzdžiai: gotikinės bažnyčios Prancūzijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje arba Vokietijos, Italijos, Austrijos ir britų kompozitorių sukurta klasikinė muzika. © Wikimedia Commons/Brianboulton

7 Europos karai Šiose kapinėse ilsisi daugiau nei karių, žuvusių Prancūzijoje per Verdeno mūšį Pirmojo pasaulinio karo metu. Deja, Europa garsi ne tik dideliais pasiekimais, kuriais galime didžiuotis. Per visą istoriją Europos tautos vienos su kitomis nuožmiai kovojo. XX a. šiame žemyne kilo ir išplito du karai, į kuriuos įsitraukė daugelis pasaulio šalių. © Wikimedia Commons/Ketounette

8 Europos karai Baigiantis Antrajam pasauliniam karui Varšuvoje buvo sugriauti beveik visi pastatai. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui europiečiai susimąstė: Ar galima ką nors padaryti, kad ši siaubinga istorija nebepasikartotų? Ar europiečiai, užuot vieni su kitais kariavę, pagaliau išmoks dirbti kartu? Pažiūrėkime, kaip įvykiai klostėsi vėliau. © Wikimedia Commons/M. Swierczynski

9 Europos Sąjungos pradžia
Norint išvengti karo reikia dirbti drauge. Pirmas žingsnis – pradėti bendrai kontroliuoti karui reikalingus išteklius: ginklų gamybai naudojamą plieną ir gamykloms bei transportui reikalingą energiją. © Wikimedia Commons/Eugen Nosko Pagrindiniai faktai:

10 Europos anglių ir plieno bendrija
1951 m. Paryžiuje pasirašyta Europos anglių ir plieno bendrijos sutartis. Štai kodėl šešios Europos šalys (Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija) susitarė sujungti savo anglių ir plieno pramonę. Jos įsteigė Europos anglių ir plieno bendriją. © Europos Sąjunga

11 Europos ekonominė bendrija
1985 m. Europos ekonominė bendrija patvirtino Europos vėliavą. Šešios šalys taip gerai sutarė, kad nusprendė žengti dar vieną žingsnį – taip buvo įkurta Europos ekonominė bendrija (EEB). Pagrindinis sumanymas buvo sukurti bendrą rinką. Taip siekta panaikinti visas nacionalines kliūtis laisvajai prekybai, pavyzdžiui, patikras kertant sienas ir muitus – lyg Europa būtų viena šalis. © Europos Sąjunga

12 1999 m. pastatytas Zundo (Øresund) tiltas jungia Daniją su Švedija.
Ne tik ekonomika... Todėl nuspręsta EEB pavadinti kitaip – Europos Sąjunga. Metams bėgant prie EEB prisijungė vis daugiau šalių. Jos ėmė bendradarbiauti daugelyje kitų sričių, siekdamos, pavyzdžiui, saugoti aplinką ir visoje Europoje nutiesti geresnius kelius bei geležinkelius. 1999 m. pastatytas Zundo (Øresund) tiltas jungia Daniją su Švedija. © Wikimedia Commons/Soerfm

13 Krito geležinė uždanga
1989 m. Vidurio ir Rytų Europos šalys išsilaisvino iš komunistinių režimų. Nebeliko geležinės uždangos, dirbtinai skyrusios rytinę ir vakarinę Europos dalis. Laisvę atgavusios šalys reformavo savo įstatymus bei ekonomiką ir įstojo į ES. Dabar ES priklauso 28 valstybės narės. Geležinės uždangos liekanos Čekijoje © Wikimedia Commons/Orange.man

14 Ką Europos Sąjunga daro šiandien
ES siekia pagerinti visų mūsų gyvenimą. Pateikiame keletą pavyzdžių. Pinigai Anksčiau kiekviena Europos valstybė turėjo savo valiutą. Dabar daug ES šalių naudoja bendrą valiutą – eurą. 1) © Wikimedia Commons/Avij 2) © Gruber/Haigermoser Pagrindiniai faktai: Euras: Programa „Erasmus+“ Laisvė jaunimui ES padeda jaunuoliams, kurie nori kurį laiką studijuoti arba stažuotis kitose Europos šalyse. („Erasmus+“) :

15 Ką Europos Sąjunga daro šiandien
Darbuotojų laisvė ES piliečiai gali gyventi ir dirbti bet kurioje pasirinktoje ES valstybėje. 1) © Wikimedia Commons/aldenchadwick 2) © Flickr/Christopher Michel Pagrindiniai faktai: Laisvas ES piliečių judėjimas: Klimato politika. Klimato politika Per tarptautines derybas dėl klimato kaitos Europos Sąjunga laikosi bendros pozicijos. Ar nori tapti virtuvės šefu? Kodėl nepabandžius dirbti kitoje ES šalyje ir susipažinti su tos šalies virtuvės paslaptimis.

16 Ką Europos Sąjunga daro šiandien
Pagalba skurdesniems regionams Kai kuriems Europos regionams reikia pinigų naujiems keliams ir geležinkeliams tiesti, kitur daug žmonių ieško darbo. ES skiria finansavimą konkretiems projektams, kad būtų patenkinti šie poreikiai. Pagalba kaimyninėms šalims ES padeda kitoms šalims gerinti mokyklas, ligonines ir socialinę apsaugą. Ši pagalba buvo naudinga Lidai ir Alinai iš Moldovos. © Europos Sąjunga Pagrindiniai faktai: Regioninė politika: Parama vystymuisi: ES lėšomis finansuoti nuotekų valymo įrenginiai Kroatijoje

17 Ką Europos Sąjunga daro šiandien
Šiandien Europos Sąjunga daro labai daug: padeda taupyti energiją rūpinasi aplinkosauga užtikrina maisto saugą leidžia pigiau skambinti 1) © flickr/Franck Vassen 2) © flickr/Mystery People 3) © fotolia/FOOD-pictures Pagrindiniai faktai: Aplinkos apsauga: leidžia pigiau skambinti ES liberalizavo telekomunikacijų rinką – išardė nacionalines monopolijas ir atvėrė kelią konkurencijai. Kur konkurencija nepakankama, ES įsikiša tiesiogiai. Pavyzdžiui, dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos veiksmų skambinti mobiliuoju telefonu užsienyje pasidarė pigiau. Energetika: Maisto sauga: ir dar daug kitų dalykų!

18 ES vykdo veiklą net kosmose
valdo palydovus, kurie padeda sumaniau orientuotis važiuojant automobiliu ir padidina skrydžių saugumą. © Europos Sąjunga Pagrindiniai faktai:

19 Kaip ES priima sprendimus
Turbūt galite įsivaizduoti, kad organizuojant ES darbą prireikia daugelio žmonių pastangų. Tad kas už ką atsako? Europos Komisiją sudaro 28 Komisijos nariai – po vieną iš kiekvienos valstybės narės. Jie sprendžia, kas būtų geriausia ES kaip visumai. Jie siūlo teisės aktus ir užtikrina, kad būtų laikomasi ES sutarčių. © flickr/Álvaro Millán Pagrindiniai faktai: Kaip funkcionuoja Europos Sąjunga: Europos Komisija

20 28 Komisijos nariai © Europos Sąjunga

21 Europos Parlamentas Europos Parlamentas atstovauja visiems ES žmonėms. Kas penkerius metus rengiami Parlamento narių rinkimai. Balsavimo teisę turi visi suaugę ES piliečiai. Europos Parlamentas drauge su Taryba aptaria naujus ES teisės aktus ir priima dėl jų sprendimus. © Europos Sąjunga, Europos Parlamentas Pagrindiniai faktai:

22 Taryba ir Europos Vadovų Taryba
ES valstybių narių ministrai susitinka Taryboje aptarti ES klausimų, priimti sprendimų ir teisės aktų. Europos Vadovų Tarybos susitikimuose visi ES šalių vadovai (prezidentai, ministrai pirmininkai arba kancleriai) drauge nustato bendrą Europos strategiją. © Europos Sąjunga Pagrindiniai faktai: Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2016 m. vasario mėn.)

23 Teisingumo Teismas, Liuksemburgas
Teisingumo Teismas užtikrina, kad visos ES šalys laikytųsi jų priimtų teisės aktų. Be to, Teismas tikrina, ar šiais teisės aktais nepažeidžiamos pagrindinės teisės, pavyzdžiui, žodžio ir spaudos laisvė. © Wikimedia Commons/sprklg Pagrindiniai faktai: Teisingumo Teismas, Liuksemburgas

24 Kas rūpinasi mūsų pinigais
Europos Audito Rūmai tikrina, ar Europos Sąjungos biudžeto lėšos buvo tinkamai panaudotos. © Wikimedia Commons/Victor Lopes © Wikimedia Commons/Euseson Pagrindiniai faktai: Europos Centrinis Bankas: Europos Audito Rūmai: Europos centrinis bankas yra atsakingas už kainų stabilumo palaikymą euro zonoje.

25 Europos Sąjungos valstybės narės
Europos Sąjungą sudaro 28 valstybės narės. Ar prisimenate šešias šalis steigėjas? © Europos Sąjunga Pagrindiniai faktai:

26 Plėtra: nuo 6 iki 28 šalių 1952 Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija 1973 Danija, Airija, Jungtinė Karalystė 1981 Graikija 1986 Portugalija, Ispanija 1995 Austrija, Suomija, Švedija 2004 Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija, Vengrija 2007 Bulgarija, Rumunija 2013 Kroatija © Europos Sąjunga

27 O ką jūs manote? Ką Europa reiškia jums? Ar mėgstate keliauti?
Ar esate gimę kitoje ES šalyje? Kuo Europa jums patinka labiausiai? Ar vėliau norėtumėte studijuoti užsienyje? © fotolia/Christian Schwier


Atsisiųsti ppt "Mes - Europos vaikai 1) © Europos Sąjunga 2) © fotolia/Dionisvera."

Panašios pateiktys


Google reklama