Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Vytautas MAČERNIS IŠ SONETŲ.

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Vytautas MAČERNIS IŠ SONETŲ."— Pateikties kopija:

1 Vytautas MAČERNIS IŠ SONETŲ

2 - kokia tematika būdinga V.Mačernio sonetams
Prisiminkite: - kas yra sonetas - kokia tematika būdinga V.Mačernio sonetams Papildomi klausimai: - kuo V.Mačerniui svarbi Šarnelė? - kuo ypatingas laikas, kai jis rašė savo geriausius kūrinius?

3 Perskaitykite sonetų fragmentus
Nusakykite temą Savais žodžiais pasakykite pagrindinę mintį Išsirašykite 2-3 patikusias aforistines mintis Perfrazuokite jas

4 Mes nežinome kam, bet gyventi, Kurt ir juoktis pasauly - puiku;
Nes ir tai, ką mes esam iškentę, Vienąsyk prasiveržia džiaugsmu. Šarnelė, 1943.XI.1

5 Nors turi tu širdį vaikišką ir prastą,
Nors tu nori žaist, mylėt ir neapkęsti, Neturi žaidimui sau lygių draugų. Štai kodėl vienatvėj gęsta visos dienos... Aš likimą tavo puikiai suprantu: Kas didėja nuolatos, tas tampa vienas. Šarnelė, 1943.XI.20

6 Įdomus gyvenimas - plona viela, Virš bekraštės kasdienybės ištempta:
Ja pavaikščiot stengiasi visi, Bet juokingai trumpą laiką Nenukritę išsilaiko Žmonės laimės debesy. Šarnelė, 1943.XII.I5

7 Aš gyvenu, šypsaus, juokauju, Šaipausi iš savęs ir kito neretai,
Bet pažeista širdim lig kraujo. Veidai pageltę ir įdubę... Ar man padėsite, juokai, Pamiršti realybę grubią? Šarnelė, 1943.XII.30

8 Ginklanešy! Išjokim į pasaulį dviese
Klajot, ieškoti nuotykių, pavojų įstabių, Padėt likimo nuskriaustiems, kovot už tiesą Ir damos vardą garsinti lig žemės pakraščių. Kai tik pasauly taurūs riteriai išnyko, Įsigalėjo žemėj skriaudos, melas ir klasta, Ir neteisybė paglemžė tiesos vainiką – Todėl taisyt pasaulį mūsų pareiga šventa. Šarnelė, 1944.I.20

9 Norėčiau jums kaip knygą nuo pradžios
atskleisti Save ir visą perskaityti ištisai. Bet mano knygos puslapiai taip išsisklaistę: Jos galo ir pradžios neberandu patsai. (...) Taip! Trokštu - nes esu gyvenimo besotis – Gyvent, gyvent, visus kaskart mylėt labiau, Galbūt ir dar ko nors... Argi aš pats žinau... Šarnelė 1944.II.13

10 Gyvenimas - tai geidžiamas apsigavimas!
O kaip norėčiau padaryti jį bekraštį Ir juo keliaut kaip amžinasis piligrimas, Ir niekad niekur kelio pabaigos nerasti! Kaip gera jausti viltį, laimę ir paguodą, Kaip išganinga, jų netekus, laukti ir kentėti! Gyvenimas daug atima, bet dar daugiau jis duoda. Gyvenimas naktis, bet jos skliautai žvaigždėti. Šarnelė 1944.II.24

11 Perskaitykite išrašytas citatas ir perfrazuotas mintis
Apibendrinkite: 2-3 sakiniais paaiškinkite, kuo V.Mačernio kūryba artima / aktuali šiuolaikiniam jaunam žmogui

12 O koks galėtų būti namų darbas?.. ir atmintinai išmokite
Pasirinkite ir atmintinai išmokite bent vieną V.Mačernio sonetą


Atsisiųsti ppt "Vytautas MAČERNIS IŠ SONETŲ."

Panašios pateiktys


Google reklama