Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Saugesnis internetas – mokyklos bendruomenei

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Saugesnis internetas – mokyklos bendruomenei"— Pateikties kopija:

1 Saugesnis internetas – mokyklos bendruomenei
Rita Šukytė Asociacija “Langas į ateitį” Lapkričio 21 d., Litexpo Konferencija „Ar mokytojas tebėra vedlys?“

2 Pranešimo tikslai 2 pranešimo tikslai:
Pristatyti projekto saugesnis internetas galimybes mokytojams ir visai mokyklos bendruomenei Paskelbti ir apdovanoti konkurso „Metų saugesnio interneto mokytojas“ nugalėtojus Klausimai salei: kiek žino apie projektą Saugesnis internetas iki šios konferencijos? Kiek iš čia esančių mokytojų yra rengę saugesnio interneto veiklas, konsultavę mokinius / tėvus?

3 Projekto tikslas Skatinti saugesnį, ypač vaikų, naudojimąsi internetu ir naujomis technologijomis.
EU kids online tyrimas: 86% vaikų turi prieigą prie interneto; 52% bendrauja su internetiniais draugais, kurių realiam gyvenime nepažįsta; 23% vaikų ėjo pasimatyti su internetiniais “draugais”. Saugesnio interneto centrai veikia 30-yje Europos šalių. Lietuvoje – nuo 2005 metų Visur ta pati struktūra ir svarbiausios funkcijos – gyventojų švietimas, pagalbos ir karštoji linija

4 Partnerių konsorciumas
Lietuvoje šiuo metu vykdo partnerių konsorciumas, kurie pasidalinę savo funkcijomis Toliau – plačiau apie projekto veiklas ir kaip mokytojai jomis gali pasinaudoti

5 Projekto koordinatorius / Informavimo centras
Tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į žalingą informaciją ir elgesį internete skatinti saugesnį, ypač vaikų, naudojimąsi internetu ir naujomis jo technologijomis; Projekto koordinatorius nuo 2012 m. Prižiūri pagrindinį informacijos šaltinį –

6 Aptikote žalingą turinį?
Karštoji linija Aptikote žalingą turinį? Tikslas - suteikti visuomenei galimybę anonimiškai pranešti apie neteisėtą ar žalingą interneto turinį; Kviečiame pranešti apie internete pastebėtą netinkamą turinį, anketa anoniminė. Visus pranešimus nagrinėja RRT specialistai ir imasi tolimesnių veiksmų, kad turinys būtų šalinamas

7 Pagalbos linija Pagalbos linija 116 111
Vaikų linija – pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams. Vaikai į tarnybą gali kreiptis dėl įvairių jiems iškilusių sunkumų – nesutarimų su draugais, tėvais, globėjais ar mokytojais, konfliktų, sunkumų moksluose, kai jaučiasi vieniši ar nemylimi. Telefonas kasdien val. teikti pagalbą vaikams, susidūrusiems su elektroninėmis patyčiomis, seksualiniu viliojimu, žalingu turiniu ir kita nemalonia ar bauginančia patirtimi naudojantis interneto technologijomis. Vaikams - telefonas Suaugusiems, norintiems pasitarti – e. pašto adresas

8 116 111 NEMOKAMU TELEFONU WWW.VAIKULINIJA.LT IŠSIGANDAI?
IŠ TAVĘS TYČIOJASI INTERNETE? KREIPKIS PAGALBOS NEMOKAMU TELEFONU Vaikų linija – pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams. Vaikai į tarnybą gali kreiptis dėl įvairių jiems iškilusių sunkumų – nesutarimų su draugais, tėvais, globėjais ar mokytojais, konfliktų, sunkumų moksluose, kai jaučiasi vieniši ar nemylimi. Telefonas kasdien val.

9 Informavimo ir mokymo centras
„Langas į ateitį“ – tai žinių visuomenę šalyje ugdanti asociacija, 2002 m. įsteigta privačių, socialiai atsakingų verslo įmonių. Asociacijos misija – siekti geresnės Lietuvos žmonių gyvenimo kokybės skatinant saugų IKT ir e. paslaugų vartojimą. Asociacija „Langas į ateitį“ vykdo mokymo ir viešinimo veiklas, koordinuoja informavimo priemonių kūrimą. mokymo priemonių kūrimas; mokymų vykdymas; viešinimo akcijų rengimas. Darome mokymus – nuotoliniai kursai, seminarai vaikų globos namuose, bibliotekų įtraukimas į veiklas Kuo mokytojai gali naudotis: - Epilietis.eu medžiaga– visiems, rengiantiems saugesnio interneto veiklas. Surinkta įvairių partnerių medžiaga – testai, žaidimai, video, skaitiniai - Nauja svetainės – saugesnio interneto pamokos filmai ir vaizdo siužetai žaidimai idėjos konkursams ir akcijoms žinių patikrinimo testai skaitiniai

10 Nauja svetainė – mokytojai gali rasti įvairias siūlomas veiklas, kaip supažindinti jaunuolius su konkrečia saugumo internete tema. Galima naudotis laisvai, koreguoti ir taikyti pagal klasės ir mokytojo poreikį Šiuo metu pateiktos 7 temos, kitame projekto etape pildysime svetainę

11 Vizitai mokyklose www.kamtoreikia.lt 24 praktikai
Dalyvavimas projekte „Kam to reikia“ – vienos iš TEO ilgametės dėmesio srities – savanorystės – idėjos palaikymas tarp savo darbuotojų. 24 praktikai daugiau kaip 50 projektų TEO specialistai rengia įvairias pamokas mokyklose per iniciatyvą „Kam to reikia?“. Taip pat – galima juos pasikviesti į mokyklą saugesnio interneto pamokėlėms. TEO yra socialiai atsakingi už savo siūlomus produktus, siekia kad jais gyventojai naudotųsi saugiai, todėl nuo 2006 metų aktyviai prisideda prie Saugesnio interneto iniciatyvos – tiek finansiškai prie projekto veiklų, tiek dalijasi žiniomis tiesiogiai su žmonėm eidami į mokyklas.

12 Apsilankyti stende kviečiu

13 mokytojai ir kiti švietimo įstaigų darbuotojai
Kaip to mokote savo moksleivius – kartą, kuri internete, kaip žuvis vandenyje? Daugelį dalykų apie virtualią erdvę vaikai ir jaunimas žino tikrai geriau, tačiau įgūdžių saugiau elgtis internete be mokytojų ar kitų specialistų pagalbos vaikai neįgis, nebent per skaudžią asmeninę patirtį. Naudosis nekomerciniais tikslais, galima atlikti pakeitimus. kad vėliau ja galėtų naudotis ir kiti pedagogai. Autorinės teisės, nepažeidžiami įstatymai, dalyvių sutikimas Konkurso dalyviai – mokytojai ir kiti švietimo įstaigų darbuotojai Ugdymo patirtis ir veiklos konkursui pristatomos metodinės priemonės forma. Tikslas – pasidalinti mokytojų patirtimi lavinant ir skatinant mokinius bei kitus mokyklos bendruomenės narius saugiai ir etiškai elgtis elektroninėje erdvėje.

14 Vertinimo kriterijai

15 Vertinimo komisija 5 nariai iš projekto partnerių

16 Turime laimėtojus. Mokytojų metodinėmis priemonėmis www. epilietis
Turime laimėtojus. Mokytojų metodinėmis priemonėmis pasidalinsime jau netrukus, kviečiame visus mokytojus naudotis. Skelbiame nugalėtojus !!!

17 1 vieta Agnė Aleksonytė Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

18 2 vieta Inga Žemaitienė, Šiaulių Jovaro progimnazija

19 3 vieta Giedrė Sudniutė, Utenos Dauniškio gimnazija

20 4 vieta Saulė Tiškuvienė (Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla)

21 Dar viena 4 vieta Liuba Vaigauskienė (Raseinių Šaltinio progimnazija)


Atsisiųsti ppt "Saugesnis internetas – mokyklos bendruomenei"

Panašios pateiktys


Google reklama