Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Krašto kultūrinis istorinis paveldas žurnale

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Krašto kultūrinis istorinis paveldas žurnale"— Pateikties kopija:

1 Krašto kultūrinis istorinis paveldas žurnale
R.Viskaitienė

2 Kas yra istorija? „Istorija yra gyvenimo mokytoja“.
Ciceronas „Nežinantis savo tautos istorijos žmogus yra tarsi vaikas“. Jonas Basanavičius „...jei mes nežinome savo praeities, nežinome savo šaknų, negalime pasimokyti iš kitų klaidų, negalime daryti tam tikrų išvadų. Mūsų šalies, krašto istorija padeda mums žiūrėti į ateitį, padeda gyventi, tobulėti“. Edmundas Jankūnas

3 Rokiškio krašto kultūros žurnale „Prie Nemunėlio“ stengiamasi skaitytojui priminti mūsų krašto istorijai svarbius kultūros paveldo objektus, kraštui nusipelniusias žymias asmenybes, istorinių bendrijų istoriją ir pan.

4 Rokiškio krašto istorijos puslapiai
Deksnys, Bronius Kol Rokiškio dar nebuvo: Rokiškio kraštas - kas jis?. Prie sėlių žemės Nemuno. Pietinės Sėlos kolonizacija // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (22), p

5 Rokiškio krašto istorijos puslapiai
Deksnys, Bronius Kunigaikščiai Krošinskiai Rokiškio dvare: Rokiškio miesto įkūrimo 510-mečiui // Prie Nemunėlio , Nr.2 (23), p Turinys: Krošinskių giminės medis; Didikai su peštukų polinkiais; XVII amžius: Krošinskių dvaras, turtai ir pavaldiniai

6 Rokiškio krašto istorijos puslapiai
Deksnys, Bronius Pirmoji atgautoje Sėlos žemėje: iš Rokiškio parapijos dokumentų // Prie Nemunėlio , Nr. 1(24), p Turinys: Vėlyva krikščionių tikėjimo sklaida Nemunėlio krašte; Rokiškio parapija ir bažnyčios XVII ir XVIII amžių sandūroje; Rokiškio parapijos ekonominė geografija

7 Rokiškio krašto istorijos puslapiai
Deksnys, Bronius 1768 metai: baudžiauninko Motiejaus Saulio šeimos tragedija // Prie Nemunėlio , Nr. 2(25), p

8 Rokiškio krašto istorijos puslapiai
Mackevičienė, Onutė Rokiškio Kalvarijų Kryžiaus kelias // Prie Nemunėlio , Nr. 2(25), p. 3-7. Nepriklausomybės paminklui Rokiškyje – 80 // Prie Nemunėlio , Nr. 2(27), p. 3-4.

9 Rokiškio krašto istorijos puslapiai
Mačiekus, Venantas Prieš 50 metų, arba 1959-ųjų pavasarį / Venantas Mačiekus // Prie Nemunėlio , Nr. 1(22), p

10 Istorinės vietovės (rubrika “Krašto miesteliai”)
Riauba, Bronius Panemunėlis - fenomenali parapija // Prie Nemunėlio , Nr. 1(26), p. 74. Aleknienė, Violeta Panemunėlio Šv. Juozapo globos bažnyčia ir neužmirštama švietėjo kunigo Jono Katelės veiklos tąsa // Prie Nemunėlio , Nr. 1(26), p

11 Istorinės vietovės (rubrika “Krašto miesteliai”)
Gabienė, Audronė Ten, kur mėlynuoja Jūžintas… // Prie Nemunėlio , Nr. 2(27), p

12 Istorinės vietovės (rubrika “Krašto miesteliai”)
Četkauskas, Vytautas Laimutis Pandėlys ir Panemunis mano gyvenimo kryžkelėse / Bibliogr. išnašose // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (28), p Kiselytė, Reda Asmenybių švytėjimas Suvainiškyje // Prie Nemunėlio , Nr. 2, p

13 Laisvės kovų puslapiai
Ramanauskaitė-Skokauskienė, Auksė Kamajai: mano gyvenimo lūžis // Prie Nemunėlio , Nr. 1(22), p Petrylienė, Pranutė Ir dainos tos garsą dar tebegirdžiu… // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (28), p

14 Knygnešystė Rokiškio krašte
Bičiūnas, Vytautas Kunigas Jonas Katelė ir jo laikai: fragmentai iš monografijos // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (20), p Pakėnas, Alfonsas "Duokit ant knygų - anos atvers dangų" : apie kunigą šviesuolį Joną Katelę // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (20), p

15 Knygnešystė Rokiškio krašte
Viskaitienė, Rita Jono Katelės bibliografija: Kunigui, švietėjui Jonui Katelei // Prie Nemunėlio , Nr. 1(26), p Turinys: Apie Joną Katelę rinkiniuose. Periodiniuose leidiniuose. Ikonografija. Recenzijos. Atminimo įamžinimas ir sukaktuvių minėjimai. Jono Katelės bendražygiai Puriuškis, Antanas Mokytojas ir knygnešys Juozas Petrulis // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (20), p

16 Bažnyčios ir jų administratoriai - kunigai
Kirstukienė, Liucija Šventovės istorijos puslapiais… [Žiobiškio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios ] // Prie Nemunėlio , Nr. 1(26), p Aleknienė, Violeta Panemunėlio Šv. Juozapo globos bažnyčia ir neužmirštama švietėjo kunigo Jono Katelės veiklos tąsa // Prie Nemunėlio , Nr. 1(26), p

17 Bažnyčios ir jų administratoriai - kunigai
Blaževičius, Petras Rokiškio krašto vargonai // Prie Nemunėlio , Nr. 2, p

18 Bažnyčios ir jų administratoriai - kunigai
Petrylienė, Pranutė Garbės kanauninkas [Augustinas Liepinis]// Prie Nemunėlio , Nr. 2, p Melvydienė, Violeta Meilė niekuomet nesibaigia [Antanas Deksnys] // Prie Nemunėlio , Nr.1(24), p

19 Bažnyčios ir jų administratoriai - kunigai
Jasėnas, Justas Prie Kryžiaus versmės prisilietęs: in memoriam vyskupui Juozui Tunaičiui // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (28), p. 3-4. Vilkickienė, Daiva Poeto ir kunigo asmenybės atspindys tirpstančio laiko spalvose: Pranas Savickas ( ) // Prie Nemunėlio , Nr. 1(22), p

20 Istorinės bendrijos Blaževičius, Petras
Lietuvos sentikių bažnyčios jubiliejus // Prie Nemunėlio , Nr. 1(24), p Četkauskas, Vytautas Laimutis Pandėlys ir Panemunis mano gyvenimo kryžkelėse / Bibliogr. išnašose // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (28), p

21 Kraštotyra Karaliūnienė, Violeta
Alfonsas Gaška - žymiausias Pandėlio kraštotyrininkas // Prie Nemunėlio , Nr. 1, p Mačiekus, Venantas Kaip tampama kraštotyrininku : [autobiografija] // Prie Nemunėlio , Nr. 2, p

22 Muziejinės vertybės Mackevičienė, Onutė
Knygos - Rokiškio krašto muziejaus pasididžiavimas // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (20), p. 3-5. Vieno eksponato istorija // Prie Nemunėlio , Nr. 1, p

23 Tautodailės tradicijos
Mieliauskienė, Marijona "Dirbi, kad rūpi…“ [apie Joną Vizbarą] // Prie Nemunėlio , Nr. 2, p. 3-5.  Mackevičienė, Onutė Iš Kazimiero Paunksnio biografijos // Prie Nemunėlio , Nr. 2, p. 10.

24 Tautodailės tradicijos
Daunys, Stasys Prie Pašilių kryžkelės: (apybraiža) [apie Juozą Pipinį] // Prie Nemunėlio , Nr. 1(22), p

25 Asmenybės: jubiliejinės datos
Liudies švietėjui Jonui Katelei – 180 Teisininkui Mykolui Riomeriui – 130 Visuomenės veikėjui Juozui Tūbeliui – 130 Medikui Vladui Lašui – 120 Liaudies menininkui Jonui Vizbarui -120 Audėjui Juozui Pipiniui – 120 Visuomenės veikėjui Juozui Audėnui – 110 Spaudos darbuotojui Petrui Jakštui – 110

26 Asmenybės: jubiliejinės datos
Tapytojui Petrui Kiaulėnui – 100 Dievdirbiui Lionginui Šepkai -100 Medžio drožėjui Kazimierui Paunksniui - 100 Kraštotyrininkui Alfonsui Gaškai - 100 Dailininkei Jutai Čeičytei – 90 Vytautui Sirvydžiui – 75

27 Asmenybės: mirties datos
Švietėjo, knygnešio Jono Katelės 100-osioms mirties metinėms Knygnešio Juozo Petrulio mirties 50-osioms metinėms

28 Visuomenės veikėjai Baranova, Jūratė
Per Niujorką - atgal į vaikystę: Juozo Audėno 110-osioms gimimo metinėms // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (20), p. 6-9. Rudokas, Jonas Juozas Tūbelis nežinojo poilsio… // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (28), p

29 Visuomenės veikėjai Maksimaitis, Mindaugas
Mykolas Römeris - pilietiškumo keliu // Prie Nemunėlio , Nr.1(24), p. 3-9. Petras Jakštas: [biografija]. - Iliustr. // Prie Nemunėlio , Nr.2(23), p

30 Tiksliųjų mokslų atstovai
Riauba, Bronius Juozas Janulionis // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (20), p Amelija Mažylytė – matematikė nuo Panemunėlio // Prie Nemunėlio , Nr. 2(27), p

31 Tiksliųjų mokslų atstovai
Blaževičius, Petras Apie Leopoldą Arendsą // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (12), p

32 Kultūros ir meno žmonės
Blaževičius, Petras Apie seseris Kurmytes // Prie Nemunėlio , Nr.1(22), p Melvydienė, Violeta Spalvų ir šviesos harmonija // Prie Nemunėlio , Nr. 2(23), p

33 Kultūros ir meno žmonės
Kiukienė, Dalia Dailininkas vitražistas Bronius Bružas // Prie Nemunėlio , Nr. 1(26), p. 71. Bružas, Bronius Paskui šviesos žaismą // Prie Nemunėlio , Nr. 1(26), p Dailininko autobiografija.

34 Kultūros ir meno žmonės
Spundzevičienė, Giedrė Justinas Vienožinskis – profesionaliosios lietuvių dailės kūrėjas: [biografija] // Prie Nemunėlio , Nr. 2(27), p Brinkytė, Egidija Laiškas iš pajūrio // Prie Nemunėlio , Nr. 2(27), p. 34.

35 Kultūros ir meno žmonės
Musteikis, Andrius Juta Čeičytė: iš suodžių ir aukso // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (28), p. 53. Augutis, Arūnas Gintauto Dainio atminimui // Prie Nemunėlio , Nr. 1, p

36 Kultūros ir meno žmonės
Mieliauskienė, Marijona Liongino Šepkos jubiliejus // Prie Nemunėlio , Nr. 2, p. 3-5. Laškovas, Jevlampijus Dvasinės ir kūrybinės galios žmogus : vargonininko, kompozitoriaus, solisto ir dailininko Aloyzo Jasiulionio 65-mečiui // Prie Nemunėlio , Nr. 1(24), p

37 Kultūros ir meno žmonės
Četkauskas, Vytautas Garbūs Mato Četkausko sodybos svečiai // Prie Nemunėlio , Nr. 1(24), p Aleknienė, Violeta Vargonininkas Juozas Katelė: [biografija] // Prie Nemunėlio , Nr. 2(25), p

38 Kraštiečiai medikai Valančiūtė, Janina
Prisimenant kraštietį, mokslininką, profesorių Vladą Lašą // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (28), p Suvaizdytė, Laura Daktaras Karolis Zaborskis – kraštietis, kuriuo didžiuojuosi // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (28), p

39 Kraštiečiai medikai Ryliškis, Antanas
Širdis, išdalyta tūkstančiams širdžių // Prie Nemunėlio , Nr. 1(24), p

40 “Krašto žmonių likimai...”
Bražiūnas, Antanas Juozas Žemaičių vaikų mokytojas iš Sėlių krašto // Prie Nemunėlio , Nr. 1 (28), p

41 Ateities planai Jubiliejinių žymių kraštiečių datų paminėjimai.
Knygnešystei Rokiškio krašte skirtos publikacijos. Tautodailės tradicijų tąsa. Krašto miestelių rubrikos plėtra. Didesnis dėmesys istorinių bendrijų aktualijoms.

42 Ačiū už dėmesį!


Atsisiųsti ppt "Krašto kultūrinis istorinis paveldas žurnale"

Panašios pateiktys


Google reklama