Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Fotosintezės ir kvėpavimo palyginimas

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Fotosintezės ir kvėpavimo palyginimas"— Pateikties kopija:

1 Fotosintezės ir kvėpavimo palyginimas
Projekto apžvalga Mokomieji dalykai biologija Klasė III_B kursas Pakartoję energijos virsmų procesus, dirbdami poromis stebi lapo skersinį pjūvį per mikroskopą ir atlieka bent tris šių procesų palyginimo užduotis kompiuteriu. Tikslai Prašome atidžiai perskaityti pastabas, esančias po abiem skaidrėm Šiame puslapyje pateikite tik savo projekto santrauką. Detalesnę informaciją galite pateikti, naudodami nuorodas į kitus šaltinius (pvz. interneto svetainę, failą). Prašome šioje skaidrėje neterpti jokių dokumentų, failų. Įsitikinkite, kad Jūsų pateikiamos nuotraukos yra nedidelės apimties. Norėdami įterpti nuotrauką, spauskite dešinį pelės klavišą, atsivėrusiame meniu pasirinkite komandą change picture (Keisti paveikslėlį). Įsitikinkite, kad Jūs nepažeidžiate pateikiamų paveikslėlių bei video autorinių teisių, turite asmenų, pavaizduotų nuotraukose ar nufilmuotų video, sutikimus publikuoti nuotraukas bei video. Trumpas projekto aprašymas Ši pamoka skirta energijos virsmų palyginimui. Pamokos pradžioje mokiniai stebi lapo skersinį pjūvį per mikroskopą ir susieja lapo struktūras su atliekamom funkcijom. Po to atlieka palyginimo užduotis kompiuteriu, atliktas užduotis išsiunčia ir grupės vadovas burtų keliu gauna atsitiktinės darbą, kurį turi įvertinti ir kitą pamoką pristatyti. Autorius Rita Štaupienė Mokykla Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija Mokyklos svetainė Informacija apie mokyklą 1967 m. atidaryta mokykla. 1995m. mokyklai suteiktas Panevėžio dramos teatro steigėjo ir režisieriaus, filosofo, pedagogo, Gedimino ordininko, Panevėžio miesto garbės piliečio Juozo Miltinio vardas. Nuo 2010m. Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija. MS Wodr, Internet Explorer Programinė įranga Fotosintezė, kvėpavimas Žymos

2 Projekto pagrindimas ir planavimas
Projekto ištekliai Nuorodos į medžiagą internete, vaizdo siužetus, kitą Jūsų projektą iliustruojančią medžiagą. Įtepkite tik tuos dokumentus (susijusius su projektu), kurie geriausiai atskleidžia Jūsų pateikiamą projektą. Dokumento (failo) įterpimas: 1. Pasirinkite meniu Insert (Įterpimas) komandą (mygtuką) Object (Objektas). 2. Atsivėrusiame lange pažymėkite Create from File… (Kurti iš failo) and click Browse… (Naršyti...). 3. Atsivėrusiame dialogo lange suraskite norimą įkelti failą ir spustelėkite OK (Gerai). 4. Pažymėkite Display as icon (Rodyti kaip piktogramą) ir paspauskite Change Icon… (Keisti piktogramą...). 5. Atsivėrusiame dialogo lango laukelyje Antraštė įveskite dokumento pavadinimą. Galite pasikeisti ir įkelto dokumento piktogramą. 6. Atlikę visus pakeitimus, spauskite OK (Gerai) ir dar kartą OK (Gerai), kad įterptumėte dokumentą ir jį matytumėte skaidrėje. 7. Pasirinkite komandą (mygtuką) Action (Veiksmas) bei nustatykite atveriam objekto veiksmą, t.y. atsivėrusio dialogo lango laukelyje Objekto veiksmas nurodykite veiksmą, kuris turi būti atliekamas, kuomet vartotojas spustels pelės klavišu ant įterpto objekto. Pvz. veiksmas tekstiniam dokumentui gali būti Redaguoti. Darbuose rekomenduojama naudoti įvairias nuorodas į tinklalapius, vaizdo siužetus ir garso įrašų failus, rodančius Jūsų projekto įgyvendinimą. Nekelkite tiesiogiai į failą vaizdo siužetų ar garso įrašų failų, šiuos failus galite patalpinti įvairiose failų saugyklose, pvz. aplinkoje, o darbe galite pateikti tik nuorodą. Tekstinius dokumentus galite atverti dvigubu pelės spragtelėjimu. Atlikę pakeitimus dokumente ir pasirinkę komandą Saugoti, Jūs išsaugosite visus atliekamus pakeitimus. Jūs turite turėti visas autorines teises naudoti bet kokius Jūsų sukurtus vaizdo siužetus ir garso įrašus viešoje erdvėje, nes Jūsų projektas gali būti publikuojamas viešai. Kaip redaguoti pateiktus dokumentus Projekto pagrindimas ir planavimas Šiame dokumente aprašykite projekto kontekstą, naudotus resursus, projekto veiklas bei pateikite detalų projekto planą ir jo vietą ugdymo procese (ilgalaikiame ar trumpalaikiame plane). Šiame dokumente taip pat pateikite trumpą informaciją apie save. Įterpkite ir savo foto nuotrauką. Norėdami įterpti paveikslėlį, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ant pateikto paveikslėlio, atsivėrusiame meniu pasirinkite komandą change picture (Keisti paveikslėlį). Mokymosi žurnalas Šiame dokumente pateikite refleksiją. Pateikiama refleksija turi būti susijusi su mokymosi proceso rezultatais. Aprašykite projekto įtaką moksleivių, kitų mokytojų ar platesnės bendruomenės mokymuisi, savo asmeniniam tobulėjimui. Pagalvokite, kaip šis projektas įtakoja Jūsų patirtį, kompetencijas, kaip technologijos naudojamos mokykloje bei kaip jos integruojamos į mokymą ir mokymąsi, visą mokyklos veiklą. Ar IKT panaudojimas padėjo įgyvendinant projektą? Projekto pagrindimas ir planavimas


Atsisiųsti ppt "Fotosintezės ir kvėpavimo palyginimas"

Panašios pateiktys


Google reklama