Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Žaidimas „Sugalvok“.

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Žaidimas „Sugalvok“."— Pateikties kopija:

1 Žaidimas „Sugalvok“

2 Žaidimas „Sugalvok“ Tikslinė grupė
Žaidimas tinkas įvairaus amžiaus dalyviams Veiklos tikslas Tai edukacinė – pramoginė veikla Žaidėjų grupės dydis Optimalu 5 dalyviai (galimas komandinis žaidimo variantas, iš keleto narių vienoje komandoje) Trukmė Neapribota, pagal poreikį Veiklai reikalingos priemonės Lapeliai / kortelės su užrašytomis ant jų abėcėlės raidėmis

3 Žaidimo pristatymas „Sugalvok“ – tai įvairaus amžiaus dalyviams skirtas edukacinis žaidimas, kurio metu lavinamas protas, mokomasi naujų reikšmingų žodžių susijusių su internetu bei sudaroma galimybė tobulinti gebėjimus dirbant grupėse. Jo esmė – per tam tikrą nustatytą laiką reikia sugalvoti kuo daugiau apibūdinimų žodžiui INTERNETAS iš vienos konkrečios raidės. Žaidimas gali būti derinamas su kitomis veiklomis – tai yra juo pradedamas arba baigiamas saugesnio interneto užsiėmimas.

4 Pasiruošimas žaidimui
Žaidimo koordinatorius pasiruošia popierinius lapelius / korteles su abėcėlės raidėmis (jos gali būti spausdintos arba rašytos ranka). Ant vienos kortelės turi būti viena raidė. Iki žaidimo pradžios ant stalo, prie kurio vyks žaidimas, išdėliojamos užverstos kortelės su abėcėlės raidėmis, žaidimo vedėjas pasirūpina lapu rezultatų fiksavimui ir chronometru laiko sekimui. Nusprendžiama dėl vieno žaidimo „raundo“ trukmės – tai gali būti 1 ar 2 minutės. Taip pat dėl žaidimo trukmės – arba apsibrėžiant raundų skaičių arba žaidimo trukmę laike. Pradedant šį žaidimą, pirmiausiai reiktų atkreipti dėmesį į dalyvių skaičių. Jeigu jis yra didesnis nei 5, patogiau suskirstyti į mažesnes grupes (po kelis dalyvius) ir žaisti komandomis.

5 Žaidimo taisyklės Ant rezultatų fiksavimui skirto lapo veiklos koordinatorius surašo žaidime dalyvaujančių dalyvių vardus arba komandų pavadinimus (jei žaidžiama komandomis iš keleto asmenų). Žaidimą pradeda pirmasis dalyvis / komanda. Dalyvis traukia ant stalo esančią kortelę ir per nustatytą vieną raundą (1 ar 2 min. trukmės) turi sugalvoti ir pasakyti kuo daugiau žodžių apibūdinti INTERNETUI, kurie prasideda ištraukta raide (pavyzdžiui, internetas - „s“ raidė - saugus, smagus ir t. t.). Už kiekvieną žodį duodamas vienas taškas. Toliau kortelę traukia ir žaidžia kitas dalyvis. Taip žaidimas vyksta „ratu“ dalyviams paeiliui traukiant korteles. Žaidžiama tol, kol baigiasi veiklos koordinatoriaus nustatytas raundų skaičius arba veiklai skirtas laikas. Žaidimą laimi tas dalyvis / komanda, kuri surenka daugiausiai taškų.

6 Sėkmės!


Atsisiųsti ppt "Žaidimas „Sugalvok“."

Panašios pateiktys


Google reklama