Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Studijų kokybės centras

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Studijų kokybės centras"— Pateikties kopija:

1 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Studijų kokybės centras
MRU, 2007 lapkričio mėn. 30 d. „TYRIMŲ PAGRĮSTUMAS IR PATIKIMUMAS – ESMINĖS TYRIMŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PRIELAIDOS“ KĘSTUTIS PUKELIS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Studijų kokybės centras

2 Institucijos tyrimų kokybės rodikliai
Pranešimo struktūra Institucijos tyrimų kokybės rodikliai Pagrįstumo ir patikimumo sampratos Tyrimų kokybės užtikrinimo prielaidos

3 Institucijos tyrimų kokybės kriterijai/rodikliai
1. Institucijos ryšiai mokslinių tyrimų srityje savo šalies ir tarptautiniu mastu; 2. Tyrimų planų ir tyrimų programų sąsaja 3. Publikacijos (referuotos savo šalyje ir užsienyje, jų citavimo indeksai ir t.t.) 4. Iš užsakymų ir tyrimų projektų gautos lėšos, patentų skaičius 5. Personalo kvalifikacija ir personalo mokymo bei komplektavimo politika 6. Bendradarbiavimas su universitetais ir tyrimų centrais 7. Institucijos mokslininkų dalyvavimas kitų mokslinių institucijų veikloje

4 Institucijos tyrimų kokybės kriterijai/rodikliai
8. Institucijos mokslininkų dalyvavimas rengiant mokslininkus, organizuojant jų tyrimų veiklą po disertacijos gynimo. 9. Mokslininkų, turinčių profesoriau, docento vardą, skaičius 10. Mokslininkų, pakviestų skaityti pranešimus mokslinėse konferencijose, skaičius 11. Mokslininkų, išvykusių į stažuotes į užsienio mokslo institucijas, skaičius 12. Užsienio mokslininkų, atvykusių stažuotis į mokslo instituciją, skaičius.

5 Pagrįstumas ir patikimumas
Tyrimo pagrįstumas (arba tinkamumas) – kai matuojame tai, ką norime matuoti; Išvados teisingumas korektiškumas arba patvirtinimo laipsnis (Shadish ir kt., 2002); Pagrįstumas žymi atitikimą tarp dviejų bandymų pamatuoti tą pačią savybę visiškai skirtingais metodais (Campbell ir Fiske, 1959). Tyrimo patikimumas (arba tikslumas) - tam tikros savybės ar charakteristikos vertinimo tikslumas, kad ir kokie būtų to vertinimo rezultatai; didelis patikimumas rodo nežymią atsitiktinę paklaidą; “Patikimumas – tai atitikimas tarp dviejų bandymų pamatuoti tą pačią savybę visiškai panašiais metodais” Campbell ir Fiske, 1959).

6 Tyrimas yra pagrįstas kai
Tai ką klausiame, stebime, analizuojame ir pan. (tyrimo kriterijai) leidžia mums atsakyti į tyrimo problemą Kai atsakymai (tyrimo rodikliai) į klausimus yra pagrįsti (tinkami) ir patikimi (tikslūs) bei padeda atsakyti į tyrimo problemą. Tiek tyrimo klausimai (stebimi požymiai arba kriterijai), tiek tyrimo atsakymai (rodikliai) padeda atsakyti į klausimą “kas iš to”? (“kuo tai naudinga?”) suformuluotai tyrimo problemai spręsti.

7 Kontrolinės konsultacijos metu (kriterijus)
Rodikliai □ susipažįstama su kliento profesiniais ketinimais, svarstoma, kiek tie ketinimai racionalūs □ siekiama įsitikinti, kiek teisingas kliento profesinis ketinimas ar profesijos rinkimosi sprendimas □ siekiama sudrausminti klientą, norint parodyti, kokie vidiniai, psichiniai dariniai trukdo jam būti drausmingu □ siekiama slopinti emocinę įtampą, mažinti kliento jautrumą nepalankiems išorės veiksniams □ nežinau

8 Empatija – tai (atsakymą pažymėkite X): (kriterijus)
Rodikliai □ nepakantumas kitoms nuomonėms, požiūriams ar gyvenimo būdui □ pernelyg didelis savo asmenybės reikšmės ir svarbos įvertinimas □ teorija, teigianti, jog žmonės visada turėtų elgtis pirmiausia paisydami savo interesų □ gebėjimas įsijausti į kito padėtį, emocinę būseną, suprasti kito jausmus □ žmogaus emocinis sutrikimas, kuriam būdinga prislėgta, bloga nuotaika □ nežinau

9 Pagrindiniai tyrimo parametrai
Aktualumas Tyrimo problema Tyrimo hipotezė (jei galima) Tyrimo objektas Tyrimo tikslas Tyrimo uždaviniai Tyrimo metodai Tyrimo išvados

10 Tyrimo problemos samprata ir formulavimas
“Stoka, prieštaravimas” Tyrimo problemą nusakantys klausimai (požymiai arba kriterijai) Tyrimo požymį nusakantys rodikliai (atsakymai)

11 Tyrimo kokybės dimensijų taksonomija
Konceptualumas Patikimumas Pagrįstumas Reiškinių sistemingumas Aktualumas

12 Tyrimo kokybės dimensijų taksonomija
Kokybės kriterijai Konceptualumas Mokslinis, praktinis, dalykinis, socialinis, ekonominis Patikimumas Pagrįstumas Reiškinių sistemingumas Aktualumas

13 Tyrimo kokybės dimensijų taksonomija
Kokybės kriterijai Atskirų sąvokų tikslumas, sąvokų sąryšingumas, sąvokų funkcionalumas Konceptualumas Patikimumas Pagrįstumas Reiškinių sistemingumas Aktualumas

14 Tyrimo kokybės dimensijų taksonomija
Kokybės kriterijai Tyrimo kriterijų pakankamumas, Tyrimo kriterijų pagrįstumas, Tyrimo rodiklių pagrįstumas, Konceptualumas Patikimumas Pagrįstumas Reiškinių sistemingumas Aktualumas

15 Tyrimo kokybės dimensijų taksonomija
Konceptualumas Patikimumas Pagrįstumas Tyrimo rodiklių pakankamumas, Tyrimo kriterijų patikimumas, Tyrimo rodiklių patikimumas Reiškinių sistemingumas Aktualumas Kokybės kriterijai

16 Tyrimo kokybės dimensijų taksonomija
Konceptualumas Patikimumas Pagrindinių tyrimo parametrų saryšingumas, jų pavaldumas tyrimo problemai, sąryšis su struktūra ir turiniu Pagrįstumas Reiškinių sistemingumas Aktualumas Kokybės kriterijai

17 Savarankiškas klausytojų darbas ir konsultavimas
TYRIMŲ PAGRĮSTUMAS IR PATIKIMUMAS – ESMINĖS TYRIMŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PRIELAIDOS Savarankiškas klausytojų darbas ir konsultavimas Rodiklių kriterijams pagrindimas ir formulavimas


Atsisiųsti ppt "VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Studijų kokybės centras"

Panašios pateiktys


Google reklama