Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

„ Eglė žalčių karalienė”

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "„ Eglė žalčių karalienė”"— Pateikties kopija:

1 „ Eglė žalčių karalienė”
Atsakymai į testo klausimus

2 1. Kurie šios pasakos veikėjai atstovauja žemės sferai, o kurie – vandens? 2t.
Žaltys, jo vaikai atstovauja vandens sferai, broliai, kiti giminės – žemės, t. Eglė iš pradžių priklauso žemės sferai, vėliau – vandens t.

3 2. Pirmykštėje kosmogonijoje (mituose, pasakojančiuose apie pasaulio pradžią) dažniausiai matome vandens ir žemės priešybę. Pabandykite rasti argumentų, kad šioje pasakoje taip nėra. 1t. Eglė išteka už žalčio – jie laimingi, jiems gimsta vaikai t.

4 3. Kokį draudimą pasako Žilvinas. 1t.
Žilvinas draudžia ištarti jo vardą t.

5 4. Kokią galią šioje pasakoje suteikia vardo žinojimas? 1t.
Žaltys valdomas maginėmis priemonėmis – žodžio galia: ištartu vardu galima jį prišaukti t.

6 5. Panagrinėkite magiškąjį Žilvino šaukimą: a) kaip pieno puta siejasi su gyvybe? 1t. b) kaip kraujo puta siejasi su mirtimi? 1t. Puta mitologijoje – pasaulio sukūrimo elementas; pieno puta susijusi su gyvybe (nauja gyvybė maitinama pienu) t. Puta mitologijoje - vėlių inkarnacija; Kraujas siejamas su mirtimi t.

7 6. Į tėviškę Eglė ne pareina, o ateina
6. Į tėviškę Eglė ne pareina, o ateina. Pakomentuokite, kuo skiriasi šių žodžių prasmės, kartu ir situacija. 2t. Pareiti – tai sugrįžti į savo namus; ateiti – tai tik kurį laiką paviešėti; 1t. Eglė į gimtinę ateina tik paviešėti – jos namai jau ne čia, o vandens sferoje. 1t.

8 7. Kodėl Eglės sūnų kankinimas vyksta girioje? Kokia šios erdvės prasmė? 2t.
Giria - paslaptinga ir baugi erdvė; žalčio vaikams tai svetima erdvė; tokiu būdu tikimasi įbauginti, palaužti vaikus ir išgauti paslaptį t.

9 8. Pasakose veikėjas, išlaikęs išbandymus, paprastai tampa herojumi
8. Pasakose veikėjas, išlaikęs išbandymus, paprastai tampa herojumi. Pakomentuokite, ar taip yra ir su Eglės sūnumis duotame pasakos epizode. 2t. Taip, tampa herojais, t. nes jie paverčiami medžiais, kurie ypatingi – vertingi, stiprūs (tuo jie apdovanojami). 1t.

10 9. Panagrinėkite brolių funkciją šioje pasakoje: a) pakomentuokite, kodėl brolių yra dvylika, 1t. b) broliai savo tikslą pasiekė; ar jie tampa herojais? Argumentuokite t. Dvylika – pasakose, sakmėse magiškas skaičius; t. broliai herojais netampa, t. nes jie elgiasi žiauriai – nužudo Žilviną. 1t.

11 10 a) pasakos ,,Eglė žalčių karalienė” pabaiga yra tipiška (išrinkite teisingą atsakymą) t. stebuklinei pasakai sakmei padavimui; b) argumentuokite t. Sakmei; t. sakmės (etiologinės) paaiškina, kaip formavosi pasaulis, kodėl augalams, gyvūnams, žmonėms būdingos tokios savybės t.

12 11 a) pagal duotą schemą nustatykite, į kokią erdvę pasakos pabaigoje pereina Eglė ir jos vaikai? t. Erdvių pasidalijimas pasakoje ,,Eglė žalčių karalienė”: Žemė Vanduo Žemės erdvė: socialinė erdvė - gamtinė erdvė 11 b) argumentuokite. 1t. Į gamtinę; t. jie nepasilieka Eglės gimtinėje (socialinėje, žmonių, erdvėje), o pavirsta medžiais (gamtinė erdvė). 1t.

13 12. Remdamiesi mitologija, paaiškinkite, kodėl pavirstama būtent medžiais? 1t.
Pasak mitų, iš Vandens ir Žemės susijungimo gimsta medžiai t.

14 13. Kuo įdomūs šios pasakos veikėjų vardai? 2t.
Eglė (kaip ir jos vaikai ) siejama su medžiu: tautosakoje šis medis yra viršiausias iš moteriškų, eglei dažnai suteikiamas motinos globėjos vaidmuo (apsigaubusi skara); Ąžuolas, Uosis, Beržas – vyriškos giminės medžiai, siejami su stiprybe, vertingumu (ąžuolas, uosis naudojami statybose, iš beržo daromi indai); drebulės pavadinimas atsiradęs nuo žodžio drebėti, mat lapai juda nuo menkiausio vėjelio; Žilvinas: šio žodžio šaknis susijusi su žodžiais želvys (jaunas medis), žel- ti, žal- ias t.

15 14. Remdamiesi pasakos turiniu, įrodykite, kad žaltys čia turi persikūnijimo galią – gali keisti savo formą. 1t. Žaltys virsta gražiu jaunikaičiu t.

16 15. Remdamiesi tekstu, pagrįskite mintį, kad, nužudžius Žilviną, Eglė pati įgyja raganišką galią persikūnyti. 1t. Eglė save ir vaikus paverčia medžiais. 1t.

17 16. Kokį draudimą sulaužo Eglė, dar gyvendama žemės sferoje
16. Kokį draudimą sulaužo Eglė, dar gyvendama žemės sferoje? Pakomentuokite. 2t. Eglė ateina prie ežero maudytis vakare; pasak mitų, tai pažeidimas, negalima laumėms ar skenduolių vėlėms trukdyti. 2t.

18 17. Žaltys ir eglė mitologijoje. 2t.
Žaltys – namų, židinio, gerovės, sveikatos ir vaisingumo dievybė. Jis buvo laikomas gerąja namų dvasia; žaltys siejamas su mirusiais protėviais, požemio sfera, siejamas ir su velniu t. eglė – amžinai žaliuojantis, žemės gyvybiškumą simbolizuojantis augalas; eglė siejama ir su velniu, požemio būtybėmis, ji mirties, nelaimės nešėja t. .


Atsisiųsti ppt "„ Eglė žalčių karalienė”"

Panašios pateiktys


Google reklama