Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Logaritminė funkcija.

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Logaritminė funkcija."— Pateikties kopija:

1 Logaritminė funkcija

2 Logaritmas Skaičiaus a logaritmu pagrindu b vadiname skaičių c, kuriuo pakėlę b, gauname a. Reiškinys logba laikomas turinčiu prasmę, kai a>0, b>0,

3 Dešimtainis logaritmas
Kai logaritmo pagrindas b=10, tai logaritmą vadiname dešimtainiu. Dešimtainį logaritmą rašome trumpiau:

4 Natūrinis logaritmas Kai logaritmo pagrindas e( 2,71...) tai logaritmas vadinamas natūriniu ir žymimas lne.

5 Pagrindinė logaritminė tapatybė
Su visomis a>0, b>0, reikšmėmis teisinga tokia lygybė: Ši lygybė vadinama pagrindine logaritmine tapatybe.

6 Logaritmų savybės Logaritminiams reiškiniams, kurių b>0, c>0,a>0, , būdingi šie tapatieji pertvarkiai: 1. 2.

7 Sandaugos ir dalmens logaritmas
3. 4.

8 Laipsnio logaritmo savybės
5. 6. 7.

9 Pagrindo keitimo formulė
8.Su bet kuriais skaičiais a>0, b>0, ir x>0 teisinga lygybė:

10 9. 10.

11 Apskaičiuokite:

12 Sprendimai:

13 Arba

14

15 Logaritminė funkcija Funkcija, apibrėžta teigiamųjų skaičių aibėje lygybe kai a>0, , vadinama logaritmine funkcija su pagrindu a. Logaritminė funkcija yra funkcijos y=ax atvirkštinė. Logaritminė funkcija apibrėžta teigiamųjų skaičių aibėje. Jos reikšmių aibė - visų realiųjų skaičių aibė. Kai a>1, funkcija didėja, kai 0<a<1 – mažėja.

16 Grafikai

17

18 Logaritminės lygtys Lygtys, kuriose nežinomasis yra logaritmo pagrindo arba logaritmo reiškinyje, vadinamos logaritminėmis lygtimis. Išsprendus logaritminę lygtį reikia patikrinti, ar gautos nežinomojo reikšmės tikrai yra lygties sprendiniai. Galima prieš sprendžiant nustatyti logaritminės lygties apibrėžimo sritį ir gavus nežinomojo reikšmes iš karto atmesti tas, kurios į šią sritį neįeina.

19 Lygtys, sprendžiamos taikant logaritmo apibrėžimą:

20 Logaritminių lygčių sprendimas, remiantis logaritmo savybėmis
Apibrėžimo sritis:

21 Išspręskite lygtį:

22 Sprendimas:

23 Išspręskite lygtį:

24 Sprendimas: Apibrėžta, kai

25 Lygtys, sprendžiamos įvedant pagalbinį kintamąjį:
Apibrėžimo sritis: x>0 Keitinys

26 Išspręskite lygtį: lg2x3-10lgx+1=0

27 Sprendimas lg2x3-10lgx+1=0 9lg2x-10lgx+1 =0 Apibrėžimo sritis: x>0
Keitinys: lgx =a 9a2-10a+1 =0

28

29 Lygtys, sprendžiamos suvienodinant pagrindus
Apibrėžimo sritis, x>0

30 Logaritminės nelygybės
Sprendžiant logaritminę nelygybę galima vadovautis tokiu algoritmu: 1. Suteikiame jai pavidalą f(x)>ab 2. Randame nelygybės apibrėžimo sritį:f(x)>0 3. Palyginame logaritmo pagrindą su 1: jei a>1, tai sprendžiame nelygybę f(x)>ab; jei 0<a<1, tai sprendžiame nelygybę f(x)<ab. 4. Atsižvelgiame į nelygybės apibrėžimo sritį ir rašome atsakymą.

31 Pavyzdys:

32

33 Išspręskite nelygybę:
lg(x2-6)-1<0

34 Sprendimas:

35 Nelygybių sprendimas, logaritmuojant

36 Išspręskite nelygybę:

37 Sprendimas Kadangi logaritmo pagrindas , tai nelygybės ženklą keičiame priešingu

38 Logaritminė nelygybė su kintamuoju pagrindu:
pakeičiama sistemų visuma:

39 Pavyzdys: Ats.:3<x<4,x>5.

40 Išspręskite nelygybę:

41 Sprendimas:

42 Reikalavimai brandos egzaminams
Valstybinis egzaminas Taikyti logaritminių funkcijų savybes uždavinių sprendimui argumentuoti Apskaičiuoti logaritminių funkcijų reikšmes Mokyklinis egzaminas Suprasti kas yra skaičiaus logaritmas Mokėti pavaizduoti paprasčiausių logaritminių funkcijų grafikus Naudojantis skaičiuokliu apskaičiuoti skaičiaus dešimtainio logaritmo reikšmes

43 Lygtys ir nelygybės Spręsti paprasčiausias logaritmines lygtis
Sudaryti ir spręsti nesudė- tingas logaritmines lygtis bei dviejų lygčių su dviem kinta- maisiais sistemas, kurių viena lygtis yra logaritminė Sudaryti ir spręsti nesudė- tingas logaritmines nelygy- bes bei paprastas jų siste- mas ( su vienu kintamuoju). Spręsti paprasčiausias logaritmines lygtis


Atsisiųsti ppt "Logaritminė funkcija."

Panašios pateiktys


Google reklama