Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

VJG IKT mokytoja Jurgita Maigytė

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "VJG IKT mokytoja Jurgita Maigytė"— Pateikties kopija:

1 INTEGRUOTO IT IR MOKOMŲJŲ DALYKŲ MOKYMO(SI) PATIRTIS VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOJE
VJG IKT mokytoja Jurgita Maigytė VJG dir. pav. ugdymui s. Edita Šicaitė SSC

2 Švietimui tenkanti misija
Būti savarankišku, atsakingu Suvokti šiuolaikinį pasaulį Padėti asmeniui Įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją Būti gebančiu nuolat mokytis Įgyti kvalifikaciją atitinkančią šiuolaikinį technologijų bei asmeninių gebėjimų lygį

3 Ugdymo plano lentelė Dalykas Klasė 5 6 7 Lietuvių gimtoji kalba + IKT
5+1* Matematika + IKT 4+1* I užsienio kalba + IKT 3+1* 1* – valanda, kurios metu dirba du mokytojai – IKT ir mokomojo dalyko.

4 Mokymo tikslai: siekti maksimalaus pamokos kokybės efektyvumo,
parengti mokinį gyventi informacinėje visuomenėje, ugdyti informacinę kultūrą bei informacinį išprusimą akcentuojant kompiuterinių technologijų taikymą.

5 Privalumai mokinių motyvacijos mokytis didėjimas;
mokymo procesas patrauklesnis ir įdomesnis; tikslingai panaudojamos BUP reglamentuotos mokyklos nuožiūra skirstomos valandos; mokomasi greičiau gauti, perprasti ir atsirinkti informaciją; efektyvi pamoka; mokomųjų dalykų integracija; orientacija į praktinį taikymą; aktyvių mokymo metodų taikymas; kritinio ir kūrybinio mąstymo elementų praktinis taikymas.

6 Trūkumai mokytojui reikalingos papildomos laiko sąnaudos įgyti naujų kompetencijų; reikalingi atitinkami ištekliai – kompiuteriai, mokomosios ir taikomosios kompiuterinės programos; papildomai reikalingi informacinių technologijų mokytojai; mokytojos privalo keisti mąstymo stereotipus – svarbus ne baigtinis procesas – išmokimas, bet pats procesas – nuolatinis mokymasis atsirinkti ar pasirinkti; tvarkaraščio sudarymo sunkumai – higienos normų atitikimas; reikiamos (įsi)vertinimo ir adekvačios sistemos nebuvimas;

7 Ar turi kompiuterį namuose?

8 Kiek laiko praleidi prie kompiuterio per dieną?

9 Kaip dažnai naudojiesi kompiuteriu šiems tikslams?

10 Kaip gerai gali atlikti užduotis kompiuteriu?

11 Išvados 2004–2005 m.m. VJG pradėtas integruotas mokymas vertintinas teigiamai; Integruoto mokymo rezultatas – efektyvi pamoka; Naujų kompetencijų ir įgūdžių įgyja ne tik mokiniai, bet ir mokytojai; Integruotas mokymas kryptingas, išplaukia iš 2002 m. Valstybės ilgalaikės raidos strategijos ir siejamas su įgytų įgūdžių praktiniu realizavimu ir įsivertinimu – Mokinių pasiekimų išorinio vertinimo ir tyrimų gairių 2006 – 2012 metams projekto 28.4 p. teigiama, kad nuo 2008 m. įvedamas iki 2011 m. neprivalomas mokinių kompiuterinio raštingumo pasiekimų vertinimas, o nuo 2010 m. įvedamas projektinio darbo vertinimas.

12 AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


Atsisiųsti ppt "VJG IKT mokytoja Jurgita Maigytė"

Panašios pateiktys


Google reklama