Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

J.Erlickas apie šių dienų gyvenimą.

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "J.Erlickas apie šių dienų gyvenimą."— Pateikties kopija:

1 J.Erlickas apie šių dienų gyvenimą

2 Skaitau senuosius raštus: gyventi reikia šiandien, nelaukti stebuklų, o džiaugtis smulkmenom.
Kilsteliu stiklelį... Šimtgramis – tikrai smulkmena. Džiaugsmas plūsta į kūną... Staiga sudunda žemė, ir mano celėn įsiveržia žmona. Visas drebėdamas slepiuos po lapais. Žmona – tai ne smulkmena. Čia jau nėr kuom džiaugtis.

3 Atsivertę laikraštį, įsijungę televizorių žmonės ieško nelaimių, katastrofų...
Kažkur kitur toks spalvingas gyvenimas! Todėl aš kasdien pasistengiu bent vienam žmogui ką nors bloga padaryt. Juk laimė nebūtinai už horizonto.

4 Koks kvailys nenorės išsiskleist tarp dar kvailesnių?
Aš mąstau, o jei išdrįstumėm paskelbt: Lietuva – tai bailių ir kvailių tauta! Kiek svečių prigužėtų! Koks kvailys nenorės išsiskleist tarp dar kvailesnių? O taip išdrįsę ar nepasijustumėm drąsūs?i

5 Snaudžianti dvasia Vakarais, kai pulkai naktinių drugelių skrenda į mano žvakę, vis mąstau: o ką daryt, kad į šviesą veržtųsi ir žmogus? Padegu tėvo dvarą. Ir šit jau lekia su naktinėm pižamom smagūs kaimynai... Yra žmoguje tie šviesieji pradai! Tik reikia mokėt juos pažadint.

6 Mano indėlis Išgirdau, kad esąs toks drugio efektas. Atseit viskas pasauly susiję, todėl net nuo menko vabzdžio sparnų plastelėjimo gali prasidėt didžiulės permainos. Pagavęs drugelį, atsinešiau prie Seimo, pririšau ant siūlo ir paleidau plasnot...

7 Niekas nepamiršta! Dingęs pajūris... Dingusios paežerės... Pirmiausia dingsta gražiausios vietos. Dėl ko taip yra? Aš daug apie tai galvoju... Namuose man gražiausios – vonios apylinkės. Užsitvėriau ir pasistačiau butelį. Nieko ten nebeleidžiu!

8 Evoliucija: Seniai seniai Dievas sutvėrė žmogų. Per milijonus metų iš žmogaus išsivystė žvėrys, gyvuliai, bestuburiai, parazitai… Dabar jau pastarieji viešpatauja.

9 Bevaisiai vaisiai Sklinda kalbos – naujametį fejerverką net iš kosmoso galėjai regėt. Tai ryški mūsų kultūros sklaida. Bet ar daug ten būta žiūrovų? Tik paskutinis patriotas gali tikėt, kad už savo žygius mūsiškiai dangun žengia...

10 Pats kaltas Rudenį visados padaugėja politinių nusikaltimų. Rinkėjas verkšlena, kad jį suviliojo, ištratino ir išmetė dilgėse. O nereikėjo sėst į nepažįstamo pono vežėčias! Atrodė padorus O kaip tu atrodei? Stovėjai nuogu užpakaliu gyvenimo nuošalėj... Kas nesusigundys?

11 Kitur taigi blakės, tarakonai įsimeta…Vadinas, čia geri namai.
Jaukumas Grįžęs namo, rūbų spintoj randu kažkokį poną… Tyliai užveriu duris ir ilgai stoviu kitoj pusėj. Širdin smelkiasi tylus džiaugsmas. Kitur taigi blakės, tarakonai įsimeta…Vadinas, čia geri namai. Jaukinimas Kitąsyk grįžtu namo, atidarau spintos duris - pono nėr… Tampa liūdna. Gal kitur jam geriau? Bet gal išėjo tik maisto pasiieškot? Padedu spintoj duonos ir lašinių, pastatau degtinės butelį. Gal sugrįš…

12 Švelnumas Vėl grįžtu iš kelionės… Ilgai stoviu miegamojo tarpdury, žiūrėdamas, kaip jie kruta po antklode. Norisi kilstelt ir pasižiūrėt, kas ten vyksta. Bet nedrįstu. Žmona - mano. Bet vyras tai - svetimas! Nežinia, ką pagalvos. Panašu, lyg būtų kokią brangenybę radę ir negalėtų pasidalint. Tik kad nieko tokio pas mus nėr… Atsargiai įlipu į spintą ir užsidarau. Jei norės, vėliau patys papasakos.

13 Nenaudinga nauda Sako, net keletą metų mes gyvenę gerai. O juk daugelis nė nepastebėjom. Užtat ir piktumas. Apie tokius dalykus valdžia privalėtų laiku informuot gyventojus, o ne tada, kai po viskam.

14 Nenaudingi Valstybės veikėjai nūnai pamėgo kartot: neklysta tik tas, kas nedirba. Tai ir nedirbkit. Kaip jaustumėtės, jei prieš operaciją taip ramintų chirurgas? Manau, metas steigt klaidų atitaisymo ministeriją. Paskui – atitaisytų klaidų atitaisymo... Premjeras galės dar drąsiau eksperimentuoti ir eksperimentų premjerose pats sau plot. Pigiau būtų, jei eitumėt griovių kast. Tik kad kreivų griovių irgi niekam nereikia.

15 Baisioji zoologija Nūnai taip trūksta vietų, kur mulkis be kvalifikacijos galėtų padoriai užsidirbt. Todėl itin nepadoriai skamba kai kurių veikėjų siūlymai mažint Seimo narių skaičių.

16 Pagerėjimai: Sakau: tik džiaugtis reiktų, kad kainos kyla. Valgom vis brangesnį maistą, brangesni mūsų rūbai, daiktai… Argi tai ne gyvenimo kokybės ženklai? Gyvenimas gerėja: Žmonės šneka, kad šiemet geriau nei pernai... Kiti gi tvirtina, kad kitąmet bus dar geriau nei šiemet… pagalvoju sau… o jei… po šimto? ….padarau šimtą, ... nu, tikrai geriau…


Atsisiųsti ppt "J.Erlickas apie šių dienų gyvenimą."

Panašios pateiktys


Google reklama