Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Europos socialinis fondas

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Europos socialinis fondas"— Pateikties kopija:

1 Europos socialinis fondas
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PRIPAŽINIMO UNIVERSITETINĖSE STUDIJOSE POREIKIŲ DIAGNOSTINIS TYRIMAS IR APLANKO METODO EKSPERIMENTAS dr. Sigita Rackevičienė (Mykolo Romerio universitetas)

2 Europos socialinis fondas
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Projekto pavadinimas: Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose BPD 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“

3 Sukurti neformaliuoju ir savaiminiu būdu
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Projekto tikslas: Sukurti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių bei įgūdžių vertinimo ir pripažinimo sistemą Lietuvos universitetinėms studijoms.

4 Projekto uždaviniai (1)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Projekto uždaviniai (1) Atlikta Europos universitetų patirties analizė: Mokslinės literatūros analizė Dokumentų analizė Konsultacijos su Prancūzijos ir JK universitetų specialistais Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo standartų nustatymo mokymai

5 Projekto uždaviniai (2)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Projekto uždaviniai (2) Pirmą kartą Lietuvoje atliktas diagnostinis tyrimas suaugusiųjų neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių ir įgūdžių pripažinimo universitetinėse studijose poreikiams nustatyti. Tyrimas atliktas 4-iuose Lietuvos regionuose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių.

6 Projekto uždaviniai (3.1)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Projekto uždaviniai (3.1) Sukurta neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo universitetinėse studijose sistema: vertinimo procedūra; vertinimo etapai; vertinimo modeliai.

7 Projekto uždaviniai (3.2)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Projekto uždaviniai (3.2) Sukurta sistema įvertinta 3-ų Lietuvos ir 1-o užsienio ekspertų. Įvertinta: pasiūlyta vertinimo procedūra, etapai ir vertinimo modeliai; sistemos pritaikomumas socialiniams mokslams ir inžinierinėms specialybėms; sistemos pritaikomumas universitetinėms studijoms.

8 Projekto uždaviniai (4)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Projekto uždaviniai (4) Mokymų metu atliktas vieno iš neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo modelio – aplanko metodo – eksperimentas.

9 Projekto uždaviniai (5)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Projekto uždaviniai (5) Publikuotas vadovas ,,Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose“. Vadovas bus pristatytas MRU-io Senatui, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijai, universitetų bendruomenėms ir plačiajai visuomenei.

10 Diagnostinis tyrimas (1)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (1) Tikslas: Nustatyti suaugusiųjų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo universitetinėse studijose poreikius Lietuvoje. Uždaviniai: Mokymosi aplinkos, kuriose sukaupti mokymosi pasiekimai Sritys, kuriose sukaupti mokymosi pasiekimai Pripažinimo poreikiai Požiūris į naujas galimybes

11 Diagnostinis tyrimas (2)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (2) Tyrimo eiga: Parengiamieji tyrimo darbai: - sukurtas tyrimo instrumentas (klausimynas) atliktas tyrimas maža imtimi Atliktas diagnostinis tyrimas Atlikta statistinė tyrimo duomenų analizė – išanalizuoti 1253 anketų duomenys Tyrimas įvertintas Lietuvos eksperto

12 Diagnostinis tyrimas (3)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (3) Tyrimo dalyviai – 1253 suaugusieji, turintys neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų iš 4-ių Lietuvos regionų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių).

13 Diagnostinis tyrimas (4)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (4) Respondentų darbo vieta: įmonės – 525 švietimo įstaigos – 390 įv. organizacijos – 176 nedirbantys ir registruoti darbo biržoje – 56 nedirbantys ir neregistruoti darbo biržoje – 99

14 Diagnostinis tyrimas (5)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (5) Respondentų išsilavinimas: aukštasis universitetinis ,9 % aukštasis neuniversitetinis ,6 % nebaigtas aukštasis ,3 % aukštesnysis % vidurinis % nebaigtas vidurinis ,8 %

15 Diagnostinis tyrimas (6)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (6) Respondentų darbo stažas: iki 1 metų 5,3 % 2-5 metų 37 % 6-10 metų 16,3 % 11-15 metų 12,5 % virš 15 metų 28,9 %

16 Diagnostinis tyrimas (7)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (7) Regionai: Vilniaus 21,3 % Kauno 31,9 % Klaipėdos 22,9 % Šiaulių 14,5 % Kiti 8,4 %

17 Diagnostinis tyrimas (8)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (8) Mokymosi aplinkos, kuriose respondentai yra sukaupę mokymosi pasiekimų: darbo aplinka – 70,6 % kursai – 56,9 % savarankiškas mokymasis – 41,7 % savanoriška veikla – 6,4 %

18 Diagnostinis tyrimas (9.1)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (9.1) Sritys, kuriose respondentai turi sukaupę neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų: vadyba – 33,2 % užsienio kalbos – 21,4 % psichologija – 21,2 % socialinis darbas – 17,3%

19 Diagnostinis tyrimas (9.2)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (9.2) Respondentų pasiskirstymas pagal mokymosi pasiekimų sritis ir regionus Sritis Regionas Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Kt. Užsienio kalbų 55 89 69 21 34 Vadybos 88 137 104 59 25 Psichologijos 46 72 87 40 19 Socialinio darbo 52 68 27 49 17

20 Diagnostinis tyrimas (9.3)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (9.3) Respondentų pasiskirstymas pagal mokymosi pasiekimų sritis ir amžių Sritis Amžius iki 25m. 26-30 m. 31-35 m. 36-40 m. 40 m. Užsienio kalbų 7 128 46 19 Vadybos 13 106 79 59 45 Psichologijos 9 72 35 30 31 Socialinio darbo 8 62 28 26 24

21 Diagnostinis tyrimas (10)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (10) 78,9 % respondentų norėtų gauti universitetinių kreditų už savo mokymosi pasiekimus. 59,6 % respondentų pasinaudotų galimybe formalizuoti savo mokymosi pasiekimus ir įgyti universitetinį išsilavinimą per trumpesnį laiką.

22 Diagnostinis tyrimas (11)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (11) Amžiaus įtaka požiūriui į mokymosi pasiekimų pripažinimo galimybę : Vyresnio amžiaus respondentai išreiškė didesnį susidomėjimą galimybe, universitetams pripažinus jų mokymosi pasiekimus, įgyti universitetinį išsilavinimą per trumpesnį laiką.

23 Diagnostinis tyrimas (12)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (12) Išsilavinimo įtaka požiūriui į mokymosi pasiekimų pripažinimo galimybę: Išsilavinimas respondentų požiūriui įtakos nedaro.

24 Diagnostinis tyrimas (13)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (13) Pasitenkinimo darbo vieta įtaka požiūriui į mokymosi pasiekimų pripažinimo galimybę: darbas pagal / ne pagal išsilavinimą pasitenkinimas užimamomis pareigomis pasitenkinimas gaunamu atlyginimu ir karjeros galimybėmis darbe Šie parametrai respondentų požiūriui įtakos nedaro.

25 Diagnostinis tyrimas (14)
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Diagnostinis tyrimas (14) Tyrimas duoda mokslinį pagrindą teigti, kad Lietuvoje neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo poreikiai yra susiformavę ir požiūris į tokio mokymosi pripažinimą universitetinėse studijose yra teigiamas.

26 Europos socialinis fondas
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Eksperimentas (1) Eksperimento praktiniai tikslai: pristatyti galimybę formalizuoti mokymosi pasiekimus; supažindinti su kandidatams keliamais reikalavimais; išmokyti dokumentuoti mokymosi pasiekimus. Eksperimento mokslinis tikslas: Išbandyti aplanko metodą.

27 Europos socialinis fondas
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Eksperimentas (2) Dalyvių skaičius – 80 (8 grupės) Žinių ir įgūdžių aprašymo moduliai: Užsienio kalbų Socialinio darbo Psichologijos Vadybos

28 Europos socialinis fondas
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Eksperimentas (3) Mokymų etapai: Seminarai Mykolo Romerio universitete (12 akademinių valandų kiekvienai grupei) Individualios konsultacijos elektroniniu paštu

29 Europos socialinis fondas
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Eksperimentas (4) Eksperimento efektyvumo kiekybinė analizė: 95,7 % įgijo aplanko rengimo įgūdžių 94,3 % pagerino CV rengimo įgūdžius 98,6 % susipažino su galimybe formalizuoti mokymosi pasiekimus 95,7 % susipažino su kandidatams keliamais reikalavimais 90,0 % mokėtų aprašyti savo mokymosi pasiekimus

30 Europos socialinis fondas
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Eksperimentas (5) Eksperimento naudingumo kokybinė analizė Dalyviai mokymų naudingumą sieja su: Įgytomis žiniomis ir įgūdžiais (žinios apie aplanką ir jo struktūrines dalis bei įgūdžiai juos rengiant) Gauta informacija (apie mokymosi būdus ir naujas studijų galimybes) Metakognityvinių strategijų panaudojimo patirtimi (analizės, kritinio mąstymo, mokymosi vertinimo, sprendimo priėmimo)

31 Europos socialinis fondas
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Eksperimentas (6) Kiekybinės ir kokybinės analizės rezultatai leidžia daryti išvadą, kad mokymai buvo efektyvūs ir naudingi. Mokymų metu dalyviai įgijo žinių ir įgūdžių, reikalingų siekiant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo.

32 Europos socialinis fondas
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Eksperimentas (7) Mokymų dėstytojai dalyvių parengtus aplankus vertina kaip informatyvius – atskleidžiančius dalyvių žinias ir įgūdžius. Dėstytojų nuomone, apie pusę dalyvių, atsiuntusių vertinimui savo elektroninius aplankus, galėtų pretenduoti į universitetinius kreditus.

33 Europos socialinis fondas
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Išvados (1) Lietuvos suaugusiųjų poreikiai pripažinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus universitetinėse studijose yra susiformavę – Lietuvos suaugusieji turi sukaupę mokymosi pasiekimų ir nori juos formalizuoti.

34 Europos socialinis fondas
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Išvados (2) Mokymosi pasiekimų pripažinimas naudingas tiek studijuojantiesiems, tiek universitetams: Studijuojantieji turėtų galimybę įgyti universitetinį išsilavinimą per trumpesnį laiką Universitetai pritrauktų naują studijuojančiųjų srautą – turinčius įvairiose aplinkose įgytų mokymosi pasiekimų suaugusiuosius

35 Europos socialinis fondas
EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Ačiū už dėmesį!


Atsisiųsti ppt "Europos socialinis fondas"

Panašios pateiktys


Google reklama