Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

KURKIME ATEITĮ SU VGTU.

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "KURKIME ATEITĮ SU VGTU."— Pateikties kopija:

1 KURKIME ATEITĮ SU VGTU

2 VGTU: kas mes esame? Daugiau nei 480 Universitetų partnerių visame pasaulyje 13 Daugiau nei 100 Studijų programų bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų pakopose 80 000 10 Absolventų mokslo institutų fakultetų 3 10 400 Daugiau nei Verslo, mokslo ir visuomeninių partnerių visoje Lietuvoje mokslo centrai 960 500 Studentų 23 akademinio personalo darbuotojų Šiais metais reitinge „QS World University Rankings by Subject 2017“ iš viso įvertinti 4438 universitetai, tačiau reitinguotos buvo tik 1117 aukštojo mokslo institucijų. tyrimų laboratorijos

3 Pagal tarptautinį universitetų reitingą „QS World University Rankings 2019“ VGTU užima 581–590 vietą (anksčiau buvo 701+) bei patenka tarp 2,1 proc. geriausių pasaulio universitetų. VGTU įvertintas kaip Lietuvos techninių universitetų lyderis. Reitingas kryptyse: architektūros ir urbanistikos – vieta; statybos inžinerijos ir statinių konstrukcijų – vieta; ekonomikos ir ekonometrijos – vieta; verslo ir vadybos – vieta.

4 Jaunųjų architektų ir dizainerių mokyklą
Elektronikos fakulteto būreliai 7–12 klasių moksleiviams „Android“ programėlių kūrimas Jaunojo inžinieriaus mokykla Mažųjų palydovų konstravimas Praktinė mechatronika ir robotika „Ateities inžinerijos“ neakivaizdinės programos Techninės kūrybos ir inovacijų centras TKIC Jaunųjų architektų ir dizainerių mokyklą Tarptautinė IT mokykla  .

5 „LinkMenų fabrikas“ Tai BENDRUOMENĖ, kurioje studentai, tyrėjai, verslininkai, inžinieriai ir kūrybininkai randa vieni kitus ir buriasi išskirtiniams projektams. Tai ERDVĖ, kurioje rasi viską - nuo įrankių iki žinių - ko reikia tavo idėjos įgyvendinimui: audio, foto ir video studijos, virtualios realybės laboratorija, reklamos cechas, elektronikos, 3D spaudos, medžio ir metalo apdirbimo dirbtuvės. Bendraukime: Facebook.com/LinkMenufabrikas Instagram.com/linkmenu_fabrikas Youtube LinkMenų fabrikas

6 VGTU laisvalaikis teatro studija “Pump” pučiamųjų orkestras “Core”
akademinis choras kūno dizainas, tautinių šokių ansamblis krepšinis turistų klubas futbolas studentų atstovybė tinklinis lauko ir stalo tenisas atletinė gimnastika savigyna be ginklo svarsčių kilnojimas irklavimas daugybė klubų ir kitų veiklų VGTU laisvalaikis

7 Fakultetai

8 Minimalūs rodikliai 2019 m. išlaikytų valstybinių brandos egzaminų - lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ir matematikos (išskyrus menų studijų krypčių grupės programas) - įvertinimų aritmetinis vidurkis, turi būti ne mažesnis negu 40; penkių, privalomų mokytis dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 7: lietuvių kalba ir literatūra; gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); užsienio kalba; matematika; istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas; biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas; meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programų krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas; bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

9 Konkursinio balo sandara 2019 m.
pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas; antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys; trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys; lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

10 Patenkinami įvertinimai
Dalykų metinių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų perskaičiavimas Įvertinimų skalės Patenkinami įvertinimai Mokyklinė dešimtbalė skalė 4 5 6 7 8 9 10 A lygio, S lygio, be lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičiuotas kaip valstybinio brandos egzamino BE įvertinimo atitikmuo 12 15 19 23 26 30 33

11

12 MATEMATIKOS MOKSLAI Duomenų analizės technologijos
Moderniųjų technologijų matematika Konkursinio balo sandara 2019 m. / 2020 m. matematika 0,40 informacinės technologijos / fizika 0,20 bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais lietuvių kalba ir literatūra

13 INFORMATIKOS MOKSLAI Multimedija ir kompiuterinis dizainas
Daiktų interneto inžinerija Informacinės sistemos Informacinių sistemų inžinerija Informacinės technologijos Programų inžinerija Konkursinio balo sandara 2019 m. / 2020 m. matematika 0,40 informacinės technologijos / fizika 0,20 bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais lietuvių kalba ir literatūra

14 INŽINERIJOS MOKSLAI (I)
Aplinkos apsaugos inžinerija Gaisrinė sauga Saugos sistemų inžinerija Konkursinio balo sandara 2019 m. / 2020 m. matematika 0,40 chemija / fizika 0,20 bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais lietuvių kalba ir literatūra

15 INŽINERIJOS MOKSLAI (II)
Biomechanika Gamybos inžinerija ir valdymas Mechanikos inžinerija Mechatronika ir robotika Spaudos inžinerija Geodezija Pastatų energetika Transporto inžinerija Pramonės gaminių dizainas Skaitmeninė gamyba Kelių, geležinkelių ir miestų inžinerija Statybos inžinerija Statybos ir nekilnojamojo turto valdymas Konkursinio balo sandara 2019 m. / 2020 m. matematika 0,40 fizika 0,20 bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais lietuvių kalba ir literatūra

16 ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS INŽINERIJA
Automatika Elektronikos inžinerija Elektros energetikos inžinerija Kompiuterių inžinerija Renginių inžinerija Konkursinio balo sandara 2019 m. / 2020 m. matematika 0,40 fizika 0,20 bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais lietuvių kalba ir literatūra

17 AERONAUTIKOS INŽINERIJA
Aviacijos mechanikos inžinerija Avionika Orlaivių pilotavimas* Skrydžių valdymas* * - laikomi stojamieji testai Konkursinio balo sandara 2019 m. / 2020 m. matematika 0,40 fizika 0,20 bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais lietuvių kalba ir literatūra

18 TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI Bioinžinerija
Konkursinio balo sandara 2019 m. / 2020 m. matematika 0,40 chemija 0,20 bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais lietuvių kalba ir literatūra

19 SOCIALINIAI MOKSLAI (I)
Kūrybinės industrijos Pramogų industrijos Konkursinio balo sandara 2019 m. / 2020 m. lietuvių kalba ir literatūra 0,40 istorija / matematika / informacinės technologijos / geografija 0,20 bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais užsienio kalba

20 SOCIALINIAI MOKSLAI (II)
Ekonomikos inžinerija Konkursinio balo sandara 2019 m. / 2020 m. matematika 0,40 istorija / informacinės technologijos / geografija / užsienio kalba (2020 m.) 0,20 bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais lietuvių kalba ir literatūra

21 VERSLAS IR VIEŠOJI VADYBA
Finansų inžinerija Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika Organizacijų valdymas Verslo logistika Verslo vadyba Konkursinio balo sandara 2019 m. / 2020 m. matematika 0,40 istorija / informacinės technologijos /geografija / užsienio kalba (2020 m.) 0,20 bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais lietuvių kalba ir literatūra

22 MENAI Architektūra Konkursinio balo sandara 2019 m. / 2020 m.
Stojamasis egzaminas 0,50 matematika 0,20 bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais 0,10 lietuvių kalba ir literatūra

23 Studijos anglų kalba Architektūra Finansų inžinerija
STUDIJŲ PROGRAMA Architektūra Finansų inžinerija Informacinių sistemų inžinerija Kompiuterių inžinerija Mechanikos inžinerija Pastatų energetika Skaitmeninė gamyba Transporto inžinerija STUDIJŲ PROGRAMA Ekonomikos inžinerija Informacinės technologijos Kūrybinės industrijos Mechatronika ir robotika Statybos inžinerija Verslo vadyba Skrydžių valdymas Orlaivių pilotavimas

24 Atvirų durų diena VGTU: 2018 m. spalio 11 d.
Ekskursijos į universiteto laboratorijas. Užsiėmimai moksleiviams. VGTU dėstytojų paskaitos jūsų gimnazijoje. 2019 m. kovo 22 d.

25 Pamatyk rytojų pirmas! Jei esate smalsūs, išradingi, kūrybiški, trokštate iššūkių ir norite būti žingsniu priekyje – laukiame Jūsų VGTU! Daugiau informacijos: vgtu.lt bei vgtu.lt/stojantiesiems

26 AČIŪ UŽ DĖMESĮ! Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centras (8 5) , ,


Atsisiųsti ppt "KURKIME ATEITĮ SU VGTU."

Panašios pateiktys


Google reklama