Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Lietuvos mokyklų patirtis organizuojant tylos suvokimo renginius

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Lietuvos mokyklų patirtis organizuojant tylos suvokimo renginius"— Pateikties kopija:

1 Lietuvos mokyklų patirtis organizuojant tylos suvokimo renginius
Anykščiai

2 Lietuvos mokyklų patirtis organizuojant tylos suvokimo renginius
2013 m. Sveikatą stiprinančių mokyklų gerosios patirties projektas "Triukšmo valdymo priemonės mokykloje„ (prisijungė 12 ugdymo įstaigų)

3 Tyliosios pertraukos Stende pateikiama informacija apie triukšmo daromą žalą žmogaus organizmui, triukšmo mažinimo būdai, kaip apsisaugoti nuo triukšmo ir įvairaus garso sukeliami decibelų dydžiai.

4 Tyliosios pertraukos žaidžiami stalo žaidimai - pradinių klasių mokytojos kvietė atsinešti iš namų žaidimų ir draugiškai žaidė; rusų kalbos mokytoja organizavo rusiškus žaidimus; anglų kalbos mokytoja – angliškus, matematikos mokytoja kvietė į draugiškas šaškių ir šachmatų varžybas; diskusijos ar bendravimas – socialinė pedagogė ir psichologė kvietė į savo kabinetus pasikalbėti ir padiskutuoti tyla – o jei norisi tik pasiklausyti tylos, pradinių klasių mokytoja įrengė Tylos kabinetą, kuriame vaikai gulėjo.

5 Tylos kambariai arba poilsio kampeliai
Įrengiant tokį kambarį ar poilsio kampelį atnešami patiesalai ar pagalvėlės, kur vaikai gali pasėdėti ar pagulėti. Siūloma veikla : pavartyti knygeles, papiešti, žaisti dėliones ir kitus ramius žaidimus

6 PANTOMIMA Pantomima vaikai perduoda savas mintis, reiškia jausmus bei parodo veiksmus bei judesius gestais. Pantomimoje vaikai labai mėgsta kurti savas interpretacijas. Kadangi pantomima yra fizinė veikla, tai ir patenkina vaikų norą judėti, tik be garso. Grupėje stengiamasi vis daugiau vaikų įtraukti į šią veiklą.

7 Tylos dieta Darželio bendruomenės nariai buvo raginami laikytis „Tylos dietos“: buvo parengti lankstinukai tėveliams „Tyla ar triukšmas?“, sukaupta medžiaga tėvų lentai „Saugokis triukšmo, paklausyk tylos“. Vaikai kartu su auklėtojomis kūrė tylos ženklus, rašė tylos receptus, dalijosi mintimis „Kas yra tyla?“, piešė „Tylą“, rengė ramybės ir tylos valandėles. Tylos valandėlių metu vaikai klausėsi sekamų pasakų, gamtos garsų įrašų (paukščių čiulbesį, upelio čiurlenimą, medžių šlamesį), pratinosi įsiklausyti į tylą, išgirsti tylos ir triukšmo garsus, atspėti, kas juos skleidžia.

8 Tylos diena Pertraukų metu stebimas mokinių elgesys, dalinamos emblemos. Budintys ir dalykų mokytojai pažymi triukšmingiausias klases pateiktoje lentelėje minuso ženklu. Klasės nesurinkusios minusų būna apdovanotos padėkos raštais. Skiriamos šios nominacijos: mandagiausia, kultūringiausia, tyliausia, draugiškiausia klasė.

9 Susitikimai su specialistais
Visuomenės sveikatos biurų specialistai - supažindina su garso kilme, matavimo vienetais, papasakoja apie triukšmomatį ir pamoko kaip juo naudotis, supažindina su miesto žemėlapiu, kuriame nurodytos triukšmingiausios miesto vietos Policijos atstovai - mokinius supažindina su „Triukšmo valdymo įstatymu“, aptaria nuobaudas, kurios taikomos Pažeidėjams nesilaikantiems numatyto įstatymo.

10 Triukšmo lygio matavimai pertraukų metu
Mokykla atliko triukšmo lygio matavimus pertraukų metu Išvados: Išsiaiškintos triukšmingiausios gimnazijos vietos: valgykla, I ir II aukštų vestibiuliai. Taip pat paaiškėjo, kad gimnazijoje pertraukų metu galima atokiau nuo triukšmo pasitraukti tik išėjus į lauką. Gimnazijos bibliotekoje ir skaitykloje ilsėtis galima, tačiau vietų skaičius ribotas. Poilsio kambarių nėra.

11 Anketinė apklausa apie triukšmą
Išdalintos anketos su klausimais apie triukšmą, jo poveikį ir triukšmo mažinimo galimybes progimnazijoje. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog didžioji dauguma apklaustųjų (97,6 proc.) mano, kad didžiausias triukšmas progimnazijoje yra pertraukų metu. 80,5 proc. repondentų minėjo, kad triušminga per kūno kultūros pamokas. Tyrimo rezultatai parodė, kad biblioteką mokiniai laiko mažiausiai triukšminga vieta progimnazijoje.

12 Mokinių pasiūlytos triukšmo mažinimo priemonės
Pristatyti matavimų rezultatus gimnazijos bendruomenei Rengti Tylos dienas, kad atkreipti dėmesį į tylos reikšmę. Vesti paskaitas mokiniams apie triukšmo žalą. Gimnazijos vadovybei pasiūlyti įrengti poilsio klasę. Visur, kur labai triukšminga iškabinti įspėjimus „Tyliau-triukšmas kenkia sveikatai“. Labiausiai per pertraukas ar pamokas triukšmaujantiems sudaryti sąlygas energiją nukreipti į mankštą, vaikščiojimus. Organizuoti arbatos gėrimo pertraukėles, kurių metu mokiniai galėtų gerti arbatą grojant ramiai muzikai ir atsipalaiduoti. Dalis mokinių teigė, jog triukšmo mažinimui padėtų didesnis žinių apie triukšmo žalą suteikimas Vienoje iš ugdymo įstaigų buvo sumažintas skambučio garsas, o ateityje planuojama jį pakeisti į kompiuterinį mažesnį garsą.

13 Ramybės klasė Ką veikti ramybės klasėje vaikai nusprendžia patys.
 Svarbu atkreipti dėmesį, kad „Ramybės klasėje“ ramybė diegiama ne priverstinai, o laisvanoriškai. Tai labai skiriasi nuo to, kai drausmė ar ramybė nuleidžiama priverstinai. Tuomet norisi priešintis ir kitais būdais išsilieti

14 Ramybės klasė Pati ramybės klasė vyskta kiekvieną dieną per ilgąją pertrauką (30 min.). Vidutiniškai į klasę susirenka apie 15 mokinių iš įvairių klasių (kartais būna vos 5 mokiniai, o kartais iki 30). Į ramybės klasę jos vadovas (psichologas) atneša ir keletą užsiėmimams skirtų žaislų ar galvosūkių (šaškės, galvosūkiai, tušti lapai piešimui, pieštukai, flomasteriai, vokai). Juos mokiniai naudoja savo nuožiūra.  Iki šiol ramybės klasėje apsilankė jau 1045 mokiniai.

15 Ramybės klasė Manoma, kad ramybės klasės iniciatyva pasiteisino, nes:
 Aiški ir paprasta idėja „rami vietelė pailsėti nuo triukšmo“. Mokiniai gali atsipalaiduoti ir ramiai pabūti. Aiškios taisyklės: 1.Tylos taisyklė (klasėje pageidautina tylėti arba, jei kitaip neišeina, šnabždėtis). 2.Jokio smurto (nei žodinio, nei fizinio, nei psichologinio). Mokinių nereikia drausminti, čia jie savo noru. Aiški vadovo funkcija (sudrausmina, jei kyla triukšmas ar išvaro, jeigu jaučia, kad mokinys nenusiteikęs ramiai būti). Iniciatyvą palaiko tėvai. Ramybės klasė nuolat vyksta toje pačioje vietoje.

16 Triukšmo įvertinimo metodika
Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo vadovas skirtas ugdymo įstaigoms, norinčioms įsivertinti sveikatos stpirinimo veiklą. Mokinių, mokytojų ir kitų bendruomenės narių apklausa raštu arba žodžiu

17 Triukšmo, neviršijančio leidžiamo lygio, užtikrinimas
Ar mokykloje triukšminga? Labai triukšminga Triukšminga Nelabai triukšminga Visai netriukšminga Nejaučiu Kur mokykloje labiausiai triukšminga? Pamokų metu Per pertraukas koridoriuose Valgykloje Sporto salėje Aktų salėje (per renginius) Mokyklos teritorijoje Gatvėje, esančioje šalia mokyklos Kas kelia didžiausią triukšmą? Mokiniai per pamokas Mokytojai Mokyklos skambutis Garso aparatūra (per renginius) Transportas gatvėje

18 „Puiki Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinatorių mintis atkreipti dėmesį į triukšmą. Kovojome prieš alkoholį, narkotikus, nikotiną, o apie triukšmą nė nepagalvojome“ Raseinių r. Ariogalos gimnazija Ačiū už dėmesį


Atsisiųsti ppt "Lietuvos mokyklų patirtis organizuojant tylos suvokimo renginius"

Panašios pateiktys


Google reklama