Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų diegimas

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų diegimas"— Pateikties kopija:

1 Atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų diegimas
Edita Navickienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

2 Kodėl tai vyksta? Europos sąjunga 2009 metus paskelbė KŪRYBIŠKUMO IR INOVATYVUMO METAIS Reformos vyksta visose ES šalyse Pas mus diegiamos atnaujintos BP, egzaminų reforma ir kiti pokyčiai...

3 Atnaujintos bendrosios programos
Pagal atnaujintas pradinio ir pagrindinio BP pradėsime dirbti nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. – 1, 3, 5, 7, 9 klasėse

4 Situacija Lietuvoje. Ką turime?
2008 m. rugsėjo 1 d. pagal atnaujintas BP pradėjo dirbti 227 mokyklos, 1585 mokytojai 2009 m. sausio 23 d. dieną vyko pasitarimas, kuriame:

5 Pasitarimo metu raginta
Prašoma paraginti mokyklų vadovus, ruošiantis dirbti pagal atnaujintas BP, dirbti per mokyklų metodines tarybas Mokytojui svarbiausia suvokti, išmokti dirbti su atnaujintomis BP, o ne galvoti kaip jis rašys planus, kokias formas pildys ŠMM įsipareigojo parengti dokumentų, kurie turėtų būti mokykloje dėl ,,tikrintojų” bei pateikti ilgalaikio ir trumpalaikio planų pavyzdžių (BP 17 punktas)

6 Pasitarimo metu išskirtos
SĖKMĖS: - Glaudus bendradarbiavimas tarp Švietimo padalinių ir kvalifikacijos kėlimo centrų - BP diegimas mokyklose koordinuojamas - Analizuojama situacija PROBLEMOS: Mokytojų motyvacija Konsultantų kvalifikacijos kokybė Nevienoda mokyklų vadovų kompetencija

7 Situacija rajone. Kas padaryta?
Paskirtas BP diegimo koordinatorius Sudaryta BP diegimo koordinacinė darbo grupė Išsiaiškinta, kiek mokytojų dalyvavo BP kursuose Rajone turime keturis konsultantus: chemijos mokytojas V. Kavaliauskas, rusų k. mokytoja R. Morozienė, tikybos mokytoja G. Cvilikienė ir lietuvių k.mokytoja A. Girėnienė.

8 Situacijos analizė rajone
Bendras mokytojų skaičius rajone: 438 Dalyvavo atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų kursuose: 333 Nedalyvavo: 113 Pagal atnaujintas BP mūsų rajone dirba dvi mokyklos – tai Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos rusų kalbos mokytoja R. Morozienė (9 klasė) ir chemijos mokytojas V. Kavaliauskas (9 klasė) bei Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos technologijų mokytoja J. Nauckūnienė dėsto informacines technologijas-ikiprofesinį rengimą.

9 Kas padaryta? Kalbėtasi su mokytojais, kurie dirba pagal atnaujintas BP, domėtasi kokios jiems reikia pagalbos, tartasi dėl gerosios darbo patirties sklaidos Vyksta seminarai mokyklų bendruomenėse Rajono metodinėje taryboje aptarti kvalifikacijos kėlimo prioritetai, susitarta dėl svarbiausios prioritetinės krypties – tai BP diegimo. Toliau susitarimai vyksta rajono metodiniuose būreliuose. Rajono mokyklų vadovų pasitarime pristatyta BP diegimo situacija, 2009 metų kvalifikacijos kėlimo kryptys bei informuota apie MK kvalifikacijos kėlimo lėšų panaudojimą BP seminarų lektoriams apmokėti

10 Kas padaryta ir kas daroma?
Teikti pagalbą mokykloms, kurios jau pradėjo dirbti pagal atnaujintas BP. Tęsiami mokytojų mokymai I ir II ketvirtyje. Įvyko spaudos konferencija dėl atnaujintų BP diegimo. Parengti nauji konsultantai – tai vadovų konsultantė Rita Mikučauskienė, Kruonio vidurinės mokyklos direktorė ir metodinių būrelių konsultantė Aurika Bartkienė, Kruonio vidurinės mokyklos informatikos mokytoja Organizuojama praktinė konferencija apie planavimą pagal atnaujintas BP. Parengti teminiai planai bus perduoti rajono metodinei tarybai ir metodiniams būreliams

11 Ką dar darysime? Organizuosime diskusijas rajono mokyklose, siekiant išsiaiškinti situaciją apie pasirengimą dirbti pagal atnaujintas BP Inicijuosime mokyklų, pradėjusių dirbti pagal atnaujintas BP, gerosios patirties sklaidą rajono mokytojams.

12 AČIŪ UŽ DĖMESĮ


Atsisiųsti ppt "Atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų diegimas"

Panašios pateiktys


Google reklama