Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Septynios pamokos apie maldą

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Septynios pamokos apie maldą"— Pateikties kopija:

1 Septynios pamokos apie maldą
MŪSŲ MALDOS GYVENIMAS Iš Journey offaith Vertė ses. Ramunė Murauskaitė

2 Būkime sąžiningi: ne visada mums patinka melstis, nes įvairūs reikalai atrodo svarbesni už maldą, dėl to vis trumpiname jos laiką. O kartais kaip tik jaučiame poreikį nuoširdžiai pasimelsti.

3 pamoka. Pasitenkink tuo, kad esi žmogus.
Mūsų maldos patirtis visą laiką nebus vienoda: kartais ji bus kaip džiūvėsėlis, o kitą kartą, -kaip plakta grietinėlė. Investuok daugiau, bet ne mažiau! Kai kažkas mums kelia nuobodulį, esame linkę tam skirti mažiau laiko ir energijos. Kad malda taptų įdomesnė, reikia iš naujo į ją pasinerti bei skirti jai daugiau jėgų. Galime prabilti Viešpačiui intymiau: tiesiai pasakyti, ką galvojame ar jaučiame. Galime apie maldą pasikalbėti su kitais: kiekvienas pasidalinti savo patirtimi, o galiausiai ir kartu pasimelsti. Melstis galime ne tik specialiai tam skirtu laiku, bet ir įvairiais mūsų kasdienybės momentais: atliekant įvairius darbus, užstrigus mašinų spūsty, mylint, būnant su vaikais - visur. Tai mus suartins su Dievu.

4 pamoka. Gali melstis bet kur ir bet kada.
Kai norisi melstis, - melskis! Jei trokštame, kad malda būtų gyva, svarbu melstis tada, kai tik kyla šis noras. Jei prašome Dievo išmokyti melstis, Dvasia mus skatins maldai. Jei kreipsime dėmesį į šią paskatą ir ją pagerbsime malda, vis labiau būsime patraukti prie Dievo. Dievas yra ištikimas. Jei norėsime per maldą Jį pažinti, tai ir vilios į ją. Išgirdę Dievo kvietimą, turime ištikimai atsiliepti.

5 pamoka. Leisk Dievui tave surasti.
Praktikuok reguliarų dvasinį skaitymą. Šventojo Rašto skaitymas padeda geriau pažinti Viešpatį. Skaitydami jį mažomis ištraukėlėmis ir su pasimėgavimu, praturtinsime savo maldą. Dažnai Biblijos žodžiai įgauna gyvybę, ir tokiu būdu patiriame vienybę su savo Kūrėju. Ši praktika vadinama lectio divina. Ji branginama tų, kurie myli Dievą. Lėtai ir įsigalinant galima skaityti ir didžių šventųjų, kurie patyrė perkeičiančią vienybę su Dievu, raštus. Dievo artuma, kurią patyrė šventieji, palies ir mus. Tie momentai irgi yra malda. Melskis spontaniškai! Tai reiškia galvojimas ar kalbėjimas Dievui be ypatingo pasiruošimo: taip, kaip kalbame vienas su kitu. Kartais svarstome, kokia vienoje ar kitoje situacijoje galėtų būti Dievo valia, ar koks galėtų būti jo atsakas. Galime tiesiai jo šito klausti: "Dieve, ko šioje situacijoje norėtum?" Kartais tai reiškia, kad pasakome Dievui "nelabai mandagius", bet labai nuoširdžius dalykus.

6 pamoka. Kai gyvenimas žeidžia, taip ir sakyk.
Galime kalbėtis su Dievu bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje ir net be jokios priežasties. Galvojimas "Dievui", o ne "apie Dievą" tampa įpročiu, ir malda užpildo visą gyvenimą. Tokiu būdu nebėra rezervuota tam tikram laikui ar vietai. Pokalbis su Dievu tampa gyvenimiška patirtimi. Būk atidi(-us) Dievo atsakui! Kartais kalbame Dievui, bet atrodo, kad Jis tyli. Užtrunka laiko pastebėti, kada jis atsiliepia, o kartais net nepastebime Jo atsako. Tam, kad išgirstume Dievo atsiliepimą, būtina gerokai pasistengti. Pirmiausia reikia atsisakyti savo lūkesčių. Kartais Dievas prabyla į mus taip, kaip nė nesitikime. "Klausymasis" dažnai mums reiškia, kad turime gauti greitą ir aiškų atsakymą žodžiais, vizijomis, supratimu... Kartais tiesiog atvira širdimi turime žvelgti į įvykius: kur čia yra Dievas? Būti atidiems pokalbiuose ar skaitymuose. Kartasi praeina nemažai laiko, kai pamažu į širdį įžengia aiškumas.

7 pamoka. Nesitikėk greitų rezultatų.
Kai manome išgirdę Dievo atsaką, veikiame pagal jį. Galime prašyti Dievo pakoreguoti, jei ką ne taip supratom, ar duoti jėgų Jo valiai įgyvendinti. Būk atidi (-us) vidiniams pasikeitimams. Kartais galime stebėtis net pačiu savimi: nusijuokiame iš to, kas anksčiau erzindavo, švelniai sureaguojame į tai, kas nepatikdavo. Iš Širdies gali išsilieti užuojauta ir ramybė, ištirpti baimės. Tai yra Dievo meilingas atsakas. Pamėgink naujas maldos formas. Melskis savo kūnu. Katalikai priklaupia, nusilenkia, sudeda rankas maldai... Gal norėsi maldoje iškelti rankas, nulenkti ar pakelti galvą...

8 pamoka. Nekritikuok kitų maldos.
Pagalvok, kaip pasitinki seniai matytą draugą, kaip supi kūdikį, įteiki dovaną, džiaugiesi miela staigmena... Pažvelk į savo vidų: kokius jausmus norėtum išsakyti Dievui. Kaip tai išreikštum savo kūnu?

9 Giedok savo maldą. Šv. Augustinas sakė: "Kas gieda, tas dvigubai meldžiasi". Gali giedoti žinomas ir tau patinkančias giesmes. Gali giedoti spontaniškai, kurdamas savo žodžius ir melodiją. Dievui nėra labai svarbūs mūsų vokaliniai sugebėjimai. Jam rūpi širdis. Be to, šv. Augustinas nesakė: "Kas turėdamas klausą gieda, tas dvigubai meldžiasi"... Užrašyk savo maldą. Yra žmonių, mėgstančių melstis, pasitelkdami dienoraštį. Tai nuostabus būdas išreikšti Dievui savo mintis ir jausmus. Ištraukomis iš šio dienoraščio galime pasidalinti su draugais, maldos būrelyje, šeimoje. įsivaizduok savo maldą. Šv. Ignacas iš Lojolos dažnai kviečia pasinaudoti savo vaizduote. Jis siūlo Šventojo Rašto ištrauką skaityti lėtai (ypač tą, kurioje pasakojama apie kokį nors Jėzaus gyvenimo įvykį) ir tada save įsivaizduoti šio įvykio dalyviu. Melskis už kitus žmones ir įvykius. Melskis už įvairius žmones ir įvykius, dėkodamas už tai, kas gera, ir prašydamas pagalbos minimose nelaimėse. Dėkok. Kas vakarą galime Dievui padėkoti bent už vieną dalyką, už kurį dar niekad nedėkojome. Dėkingos širdies ugdymas pripildys gyvenimą nuostabos ir šlovinimo. Ugdyk nuostabą. XXI amžiuje mūsų visuomenė patyrė didelę netektį: nemato visa ko šventumo.

10 pamoka. Būk pastabi(-us).
Pradėk nuo kažko nedidelio, kaip gėlė, ar nuo to, kas tau patinka: muzikos ar mėnulio. Mėgaukis tuo, stebėkis, atskleisk jo grožį. Kiekvieną dieną tebūnie bent momentas nuostabai. Prašyk Dievo, kad suteiktų tau nuostabos dovaną ir kad parodytų kiekvienos patirties bei asmens vertingumą, brangumą. Melskis gamtoje. Jei gyveni mieste, nueik į parką, botanikos ar zoologijos sodą. Savo bute gal norėtum auginti gėlę. Kiekvienas žiedas ir lapelis yra stebuklas. Tai bylos tau apie Dievo Kūrėjo didybę. Jei norime nuoširdžios, gyvos bendrystės su Dievu, tai malda - pats tiesiausias kelias ją pasiekti. Jei trokštame bendrauti su Dievu, malda yra tinkama priemonė, nesvarbu, kokią jos formą pasirinktume.

11 "MALDOS RATAS" Parengta pagal „Parish ministry fbr retuming catholics"


Atsisiųsti ppt "Septynios pamokos apie maldą"

Panašios pateiktys


Google reklama