Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

DŪDELĖ.

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "DŪDELĖ."— Pateikties kopija:

1 DŪDELĖ

2 Parduotuvės lange tarp kitų daiktų gulėjo dūdelė
Parduotuvės lange tarp kitų daiktų gulėjo dūdelė. Paprasčiausia medinė dūdelė, panaši į seniai pamirštas piemenų dūdeles.

3 KARTĄ ĖJO MAŽAS BERNIUKAS. JIS PASTE-
BĖJO DŪDELĘ IR SUSTOJO KAIP ĮBESTAS. TURĖJO VISOKIAUSIŲ ŽAISLŲ – PLASTMASINIŲ, METALINIŲ, GUMINIŲ, BET TOKIOS DŪDELĖS – NE. JIS IŠVIS DAR NEBUVO TURĖJĘS DŪDELĖS. JAM ATRODĖ, KAD DŪDELĖ - LABAI BRAN- GUS, LABAI RETAS, LABAI SUNKIAI GAUNAMAS DAIKTAS.

4 PARĖJO NAMO IR SUSKAIČIAVO SAVO SANTAUPAS. TURĖJO BEVEIK DVIDEŠIMT LITŲ.IŠSIGANDO, KAD TIEK PINIGŲ NEUŽTEKS. JIS NEBEPIRKO LEDŲ, KRAUDAVO Į TAUPYKLĘ KIEVIENĄ CENTĄ IR VIS EIDAVO PAŽIŪRĖTI AR DŪDELĖ TEBEGULI LANGE.

5 Vieną dieną pamatė, kad vitrina pertvarkoma
Vieną dieną pamatė, kad vitrina pertvarkoma. Parbėgęs namo stvėrė taupyklę ir nulėkė į parduotuvę. Labai bijojo pavėluoti. -Aš... norėčiau...pirkti... dūdelę... Tą, kuri buvo lange,- dusdamas išlemeno.

6 Pardavėjas surado dūdelę ir padėjo ant prekystalio
Pardavėjas surado dūdelę ir padėjo ant prekystalio. Berniukas nustebusio pardavėjo panosėje išvertė savo santaupas, stvėrė dūdelę ir nėrė pro duris, kad tik nesulaikytų apsižiūrėjęs, kad pinigų per mažai.

7 Praėjo keleri metai. Berniukas ūgtelėjo ir vėl įsidrąsino aplankyti aną parduotuvę. Dabar ten buvo daug ir įvairių dūdelių.

8 Jums patinka dūdelės. – paklausė jis pardavėjo. - Taip
Jums patinka dūdelės? – paklausė jis pardavėjo. - Taip. Nuo tada, kai vienas vaikas sumokėjo už dūdelę dvidešimt kartų daugiau, nei ji buvo verta.

9 Kokia vertybių paskirtis?
Pamokos planą parengė: Kelmės „Aukuro“vid. m-klos Tikybos vyr. mokytoja Daiva Adomaitienė

10 11 klasė Mokymosi pamokos tema uždaviniai
Kokia vertybių Paskirtis? Remdamiesi tekstais, žaisdami žaidimą, gebės įvardinti vertybes ir jų paskirtį asmens gyvenime, išsiaiškins, kokias vertybes laikome krikščioniškomis ir kokia jų prasmė, parašys tris priimtiniausias savo vertybes ir paaiškins kodėl jas išsirinko.

11 Žaidimas Įsivaizduokite, kad kyla tvanas. Žmonėms gelbėti atsiunčiami laivai. Į juos negali tilpti visas žmonių sukauptas turtas. Kiekvienam leidžiama pasiimti tik po vieną lagaminą. Ką pasiimi tu?

12 Laivas, kuriuo keliavote jūs, užkliūva už kalno viršūnės ir sustoja
Laivas, kuriuo keliavote jūs, užkliūva už kalno viršūnės ir sustoja. Vanduo pradeda slūgti. Jūs galite išlipti ant žemės. Visas Pa- saulis nuplautas vandens, ir jums teks pradėti gyvenimą iš naujo. Esate maža bendruomenė, ir tik nuo jūsų pa- čių priklauso, koks bus ateities gyvenimas. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Įvertinkite kiekvieną lagaminą. Kas ir naujom aplinkybėm išliko vertinga? Kas prarado vertę? Kodėl? APTARIMAS.

13 DARBAS GRUPĖSE SU ŠVENTUOJU RAŠTU
PERSKAITĘ PATEIKTAS NUORODAS IŠ NAUJOJO TESTAMENTO, ĮVARDINKITE PAGRINDINĘ IŠTRAUKOS MINTĮ IR PALYGINKITE KAIP TAI YRA AKTUALU MŪSŲ GYVENIME.

14 IŠTRAUKOS IŠ NAUJOJO TESTAMENTO
Lk 10,30-37; Lk19,1-10; Mt18,21-35; Mt 19,16-22.

15 KRIKŠČIONIŠKOJI VERTYBĖ – TIKSLAS SIEKTI AMŽINOJO GYVENIMO, SEKTI JĖZUMI KELYJE Į DIEVO TIKINTIESIEMS PAŽADĖTĄ KARALYSTĘ.

16 KRIKŠČIONIŠKŲ VERTYBIŲ PAGRINDU LAIKOME TRIS DIEVIŠKAS DORYBES, KURIOS UGDO IR GAIVINA VISAS MORALINES DORYBES. DIEVAS JAS ĮDIEGĖ Į MŪSŲ SIELAS, KAD PELNYTUME AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ. Plg.KBK1813

17 TIKĖJIMAS Tikėjimas yra dieviškoji dorybė, kurios padedami mes tikime Dievą. Tikintysis žmogus stengiasi pažinti Dievo valią ir ją vykdyti Plg KBK1814 „Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“. (Mt 10,32-33)

18 VILTIS Ši dorybė atitinka laisvės troškimą, kurį
Dievas įdėjo į kiekvieno žmogaus širdį. Išganymo viltis apima visas viltis, kurios tik įkvepia kokią nors žmogaus veiklą. Vilties ženklas saugo mus nuo egoizmo ir veda į krikščionišką meilę Plg.KBK 1818 „Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma“ (Mt 7,7-8)

19 MEILĖ Meilės įkvėptas krikščionio gyvenimas tampa dorovingas ir suteikia dvasinę Dievo vaiko laisvę. Mylintis žmogus – tai žmogus atsiliepiantis į meilę To, kuris mus pirma pamilo Plg. KBK 1828 „ Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba“ ( Rom 12,9-10)

20 Individualus darbas Parašykite kokias tris vertybes renkatės jūs ir kodėl? Kokia yra dvasinių vertybių vieta mano gyvenime?

21 APIBENDRINIMAS Nuo mūsų sugebėjimo suvokti, koks yra mūsų galutinis tikslas, nuo įsitikinimo, kad Dievo karalystė yra svarbiausia vertybė, priklauso kiekvieno mūsų apsisprendimas renkantis laikinuosius savo gyvenimo tikslus.

22 Refleksija ir įsivertinimas:
Užrašuose užsirašyti nebaigtus sakinius ir juos pabaigti: Supratau... Buvo įdomu... Buvo sunku... Tobulinčiau... Kaupiamieji balai už: • aktyvų dalyvavimą pamokoje; • gebėjimą dirbti individualiai; • pagrindinės minties, idėjos pateiktame tekste suradimą ir iškėlimą.

23 Naudota literatūra: Katalikų Bažnyčios katekizmas.- Kaunas:TKK,1996.
Naujasis Testamentas.- Kaunas:LVK,1988. Esu žmonių vaikas.- Vilnius: Alma litera, 1998 Ateik, Šventoji Dvasia. – Kaunas: LBK KC 1994. Krikščionybės šviesa( vadovėlis XII kl.).- Kaunas TKK, 2001.


Atsisiųsti ppt "DŪDELĖ."

Panašios pateiktys


Google reklama