Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Vaikų religinis auklėjimas šeimoje

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Vaikų religinis auklėjimas šeimoje"— Pateikties kopija:

1 Vaikų religinis auklėjimas šeimoje
Parengė: Elvyra Striaušienė, Prienų r. Šilavoto pagr. mokyklos tikybos ir pradinių klasių vyr.mokytoja 2014 spalio 02 d. parengė mok. Elvyra Striaušienė

2 Religinio auklėjimo samprata
Religija daugumai žmonių yra žinojimas ir pripažinimas tam tikrų tikėjimo tiesų bei dalyvavimas religinėse apeigose ir pamaldose. Tai formalioji religingumo pusė. Esminis religingumas yra vidinis ryšys su širdimi (Dievu) ir iš to ryšio kylantis pasitikėjimo gyvenimu bei saugumo jausmas. parengė mok. Elvyra Striaušienė

3 parengė mok. Elvyra Striaušienė
,,Nespauskite jų…” ,,Kad ir kokie būtų mūsų metodai bei ketinimai, visuomet privalome būti apdairūs, idant nepradėtume slopinti bei nelanksčiai kontroliuoti laisvos mūsų vaikų vidinio gyvenimo išraiškos, kuri atsiskleidžia ir vystosi pamažu”. parengė mok. Elvyra Striaušienė

4 parengė mok. Elvyra Striaušienė
Sąžinės formavimas ,,Jeigu mes iš tiesų norime ugdyti savo vaikus taip, kad jie taptų savarankiški, gebantys atskirti gėrį nuo blogio, suprasti, ko iš jų nori Dievas, taip pat laisvai pasirinkti, kuo sekti, yra būtina padėti jiems formuoti sąžinę. Kai mūsų atžalos susiduria su gyvenimu ir savo principus turi įkūnyti veiksmuose, jautri ir gerai suformuota sąžinė tampa išeities tašku, visa ko pamatu” . parengė mok. Elvyra Striaušienė

5 parengė mok. Elvyra Striaušienė
Liturginės šventės gali padėti tėvams natūraliai atverti tikėjimo realybę savo vaikams Pasinaudojant liturginių metų švenčių teikiamomis galimybėmis, religinis auklėjimas ir mokymas vyksta visiškai natūraliai. ,,...tą visuomet reikia daryti išmintingai, atsižvelgiant į vaikų poreikius bei brandą, kaip ir į jų troškimą klausytis bei sužinoti”. parengė mok. Elvyra Striaušienė

6 Kada gi tinkamiausias metas pradėti mažylius vestis į bažnyčią?
,,...tokio nustatyto amžiaus nėra. Tai priklauso nuo įvairių dalykų – nuo vaiko būdo, brandumo bei jautrumo, taip pat tam tikrų situacijų, kai tėvai privalo vaikus pasiimti į Bažnyčią, jeigu jie patys ten nori nueiti”. ,,...vaiko pirmieji įspūdžiai, patirti bažnyčioje, labai svarbūs”. parengė mok. Elvyra Striaušienė

7 parengė mok. Elvyra Striaušienė
Vaikas ir malda Klaidos: ,,...trumpi mieli eilėraštukai, kartais sakomi „kūdikių kalba“; visą laiką melstis vien „kūdikėliui Jėzui”; įkyrumas nuolat primenant vaikams: „Tu turi melstis. Ar padarei, ką liepiau? Ar sukalbėjai maldas?“. parengė mok. Elvyra Striaušienė

8 Šventojo Rašto svarba vaikų religiniame ugdyme
,,Jeigu siekiame religiškai auklėti savo vaikus, o ši religija – krikščionybė, geriausia, ką galime padaryti – tai padėti jiems atrasti santykį su Dievu ir Jėzumi per Šventąjį Raštą...”. parengė mok. Elvyra Striaušienė

9 Gyvenimo liudijimas ir šeimos aplinka
,,...tai, kas mes esame, turi netgi didesnę įtaką mūsų vaikams nei tai, ką mes darome.” ,,...motina ir tėvas, kurie iš tikrųjų bando mylėti vienas kitą ir būti „viena“ per Santuokos sakramentą, savo vaikams suteikia galimybę gyventi ryšyje su Dievu”. parengė mok. Elvyra Striaušienė

10 Religinio ugdymo pamatas - ryšys su žmonėmis
,,...susitikdami su žmonėmis, mes susitinkame su Dievu” ; ,,...mūsų užduotis yra padėti savo vaikams, kad tas santykis būtų gilus, ne paviršutiniškas”. parengė mok. Elvyra Striaušienė

11 parengė mok. Elvyra Striaušienė
Tyrimo rezultatai 20(iš 48) šeimų namuose nesimeldžia; Tiek pat (20) mokinių apie Dievą sužinojo mokykloje; 35(iš 48) teigia tikį Dievą. parengė mok. Elvyra Striaušienė

12 parengė mok. Elvyra Striaušienė
Pranešimo išvados Vaikų religiniam auklėjimui ,, pamatai” turėtų būti padėti iki 4 metų. Be to, šiame amžiuje ypač svarbu, kad vaikas jaustųsi saugus ir mylimas. Protu išmoktas religingumas yra tik formalus, išorinis. Esminis religingumas - vidinis ryšys su širdimi (Dievu) ir iš to ryšio kylantis pasitikėjimo gyvenimu bei saugumo jausmas. parengė mok. Elvyra Striaušienė

13 parengė mok. Elvyra Striaušienė
Religinis auklėjimas turėtų vykti ne per prievartą, nepažeidžiant asmens vidinės laisvės. Svarbu nuo mažens ugdyti sąžinę, išmokyti atlikti sąžinės patikrinimą. Liturginės šventės gali padėti tėvams natūraliai atverti tikėjimo realybę savo vaikams. parengė mok. Elvyra Striaušienė

14 parengė mok. Elvyra Striaušienė
Padėti vaikams atrasti santykį su Dievu ir Jėzumi per Šventąjį Raštą. Religiniame ugdyme svarbiausia - gyvenimo liudijimas , šeimos aplinka bei ryšys su žmonėmis. parengė mok. Elvyra Striaušienė

15 Linkiu visoms ir visiems Meilės, Vilties, Tikėjimo...
Su artėjančia Mokytojo diena!


Atsisiųsti ppt "Vaikų religinis auklėjimas šeimoje"

Panašios pateiktys


Google reklama